Støt

FN’s Verdensmål

Sammen skaber vi en bedre verden

17 ambitiøse mål for fremtiden

Den 25. september 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 mål for en bæredygtig udvikling for verden frem mod år 2030. FN’s Verdensmål er et udtryk for vores fælles globale ansvar og repræsenterer verdenssamfundets mål om at skabe en bedre verden.

Verdensmålene handler om børn

Alle 17 verdensmål involverer børn – direkte eller indirekte – fordi børn og unge er helt afgørende for vores fælles fremtid. Derfor er det vores fælles ansvar at sørge for, at børn og unge bliver udrustet med de rammer, evner og muligheder, de skal bruge for at bygge en bedre fremtid for sig selv, deres familier og lokalsamfund.

Med vedtagelsen af Verdensmålene har verdens lande forpligtet sig til at nå 17 ambitiøse mål, der skal guide både rige og fattige lande i kampen for at udrydde fattigdom og sult, bekæmpe ulighed, tackle klimaudfordringerne og sørge for bedre vilkår i form af sundhed, uddannelse og vækst. 

Som FNs børneorganisation spiller UNICEF en helt central rolle i arbejdet med Verdensmålene: både i den konkrete indsats med at nå målene og i arbejdet med at holde øje med, hvordan det rent faktisk går med at nå Verdensmålene.

 

Sådan arbejder UNICEF med Verdensmålene

UNICEF arbejder ud fra fem overordnede mål for alle verdens børn, som tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål,og som alle er baseret på FNs’ Børnekonvention om børns rettigheder:

Alle verdens børn skal
overleve og trives

Alle verdens børn skal uddannes og i skole

Alle verdens børn skal vokse op uden overgreb

Alle verdens børn skal bo i en ren verden

Alle verdens børn skal have en fair chance

Det gør UNICEF for at nå Verdensmålene

Alle verdensmålene involverer børn, men UNICEFs indsats fokuserer primært på de 12 mål, som berørerbørn mest direkte, og hvor vi kan gøre en konkret forskel.

Afskaf fattigdom

Vi bekæmper børnefattigdom med økonomisk hjælp til familier, der lever i ekstrem fattigdom. Vi forebygger fattigdom ved at hjælpe børn i skole. Og vi arbejder med at fjerne de underliggende årsager til børnefattigdom. Læs mere om UNICEFs indsats mod børnefattigdom.

Stop sult

Vi bekæmper undernæring blandt børn. Det gør vi ved systematisk at screene børn for underernæring og behandle dem med nærende nøddemos og højenergimælk, hvis de har behov. Og vi forebygger underernæring med oplysning om amning, sund ernæring og madlavningskurser. Læs mere om UNICEFs indsats mod underernæring.

Sundhed og trivsel

Vi hjælper børn med at overleve og beskytter dem mod livstruende sygdomme med vacciner og myggenet mod malaria. Vi giver børn adgang til basal sundhedshjælp og medicin, og vi hjælper regeringerne med at forbedre deres sundhedssystemer. Læs mere om UNICEFs indsats for børns overlevelse.

Kvalitetsuddannelse

Vi styrker små børns udvikling, hjælper børn i skole og hjælper unge til uddannelse og håndværk. Vi arbejder for at sikre kvalitetsuddannelse til alle børn. Og vi bekæmper børnearbejde og får børnesoldater ud af krigen og i uddannelse. Læs mere om UNICEFs indsats for børns uddannelse.

Ligestilling mellem kønnene

Vi arbejder for, at alle børn får lige muligheder uanset deres køn. Det gør vi især ved at hjælpe piger i skole. Men vi bekæmper også pigeomskæring, bekæmper vold og seksuelle overgreb mod piger og kvinder og bekæmper børneægteskaber. Læs mere om UNICEFs indsats for ligestilling.

Rent vand og sanitet

Vi giver børn og deres familier adgang til rent vand og ordentlig sanitet. I skoler, på sundhedscentre og i lokalsamfundene. Og vi lærer børnene om god hygiejne, så de selv kan beskytte sig mod sygdomme. En viden de ofte tager med hjem til gavn for hele familien. Læs mere om UNICEFs indsats for rent vand og sanitet.

Bæredygtig energi

Vi udbreder og integrerer bæredygtig energi så vidt muligt i hjælpearbejdet. Vi sikre strøm – bl.a. via solcelleteknologi – til at drive fx pumper til brønde, kølebokse til vacciner, radioer og belysning. En enorm fordel i områder, som ikke har adgang til el. Læs mere om UNICEFs bæredygtige løsninger.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi arbejder for at afskaffe alle former for børnearbejde. Vi har især fokus på at bekæmpe de værste former for børnearbejde, der involverer hårdt og farligt arbejde som minearbejde og børn, der fungerer som børnesoldater. Læs mere om UNICEFs indsats mod børnearbejde og børnesoldater.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi påvirker byplanlægning og kæmper for ligeværdige adgangsforhold til børn – især børn med handikap. Og vi bekæmper luftforurening og arbejder for at forbedre trafiksikkerheden for børn, så de kan færdes sikkert. Læs mere om UNICEFs indsats for børn med handikap.

Klimaindsats

Vi arbejder for at beskytte klimaet ved at benytte klimavenlige og bæredygtige løsninger i vores arbejde. Vi påvirker verdens regeringer til at bekæmpe klimaforandringer. Og vi hjælper børn, familier og deres lokalsamfund med at modstå konsekvenserne af klimaforandringer. Læs mere om UNICEFs klimaindsats.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi arbejder for at beskytte udsatte børn og sikre alle børn en fair chance. Vi sørger for fødselsregistrering af børn, så de kan komme i skole og få en officiel identitet. Og vi kæmper for børn flugt og deres rettigheder. Læs mere om UNICEFs indsats for retfærdighed.

Parterskaber for handling

Vi samarbejder med regeringer og lokale myndigheder for at sikre bedre forhold for børn. Og vi indgår stærke partnerskaber med private virksomheder og fonde med et fælles fokus på at nå FN’s Verdensmål, så børn kan få en bedre fremtid. Læs mere om UNICEFs partnere.

Læs mere om UNICEF

    Børnekonventionen

      Sådan bruger vi pengene