Støt

Nødhjælp til

katastroferamte børn

Nødhjælpsarbejde

Et af UNICEFs helt centrale arbejdsområder er, at yde humanitær nødhjælp til børn, der er ramt af katastrofer. Det er helt centralt for vores mission om at hjælpe verdens udsatte børn. Katastroferamte børn har ofte de samme behov, uanset om der er tale om krig, konflikt eller naturkatastrofe.

Katastrofer rammer børn hårdest

Når en katastrofe pludselig rammer, sender det ofte børn og familier på flugt. Alt er kaos omkring dem, mange står uden hjem og nogle uden voksne. Det gør børnene ekstra sårbare, og det er derfor afgørende, at vi får hjælpen frem hurtigst muligt. Da UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, har vi flere steder lokale lagre med nødhjælpsforsyninger. Vi kan derfor iværksætte vores katastrofeberedskab øjeblikkeligt og sikre den basale hjælp til de ramte familier og børn.

Den første livreddende nødhjælpI katastrofesituationer er det ofte UNICEF, der styrer og koordinerer den fælles indsats der leveres af os selv, andre FN-organisationer, internationale NGO’er og lokale samarbejdspartnere. Vi hjælper børnene og deres familier med husly, varme tæpper, rent vand, mad, medicin og lægehjælp. Vi giver børnene vacciner mod dødelige sygdomme og sørger for adgang til ordentlige toiletforhold og hygiejne for at forhindre spredning af sygdomme i de kaotiske forhold efter en katastrofe. Og vi etablerer børnesikre områder, hvor børnene kan lege i trygge rammer.

Langsigtet genopbygning og traumehjælp

UNICEFs tilgang til hjælpearbejdet betyder, at vi ikke nøjes med at levere akut nødhjælp. Vi bliver og deltager i genopbygningen ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Vi samarbejder med de lokale og sikrer medejerskab, og skal en ødelagt skole bygges op igen, bygger vi en skole, der bedre kan modstå en lignende katastrofe. På den måde støtter vi bedst børnenes udvikling og fremtid.

UNICEF har mange års ekspertise i at hjælpe traumatiserede børn med at bearbejde deres oplevelser, og når de allermest akutte behov er dækket, etablerer vi midlertidige skoler og børnevenlige områder. Her sørger vi for undervisningsmaterialer og legetøj, som kan få børnenes tanker lidt væk fra katastrofen og give en følelse af normalitet.

Mere end 400 mio. børn lever i konfliktområder; næsten 1 milliard børn lever i lande, der er ekstremt sårbare over for klimaændringerne; mindst 36,5 mio. børn er blevet fordrevet fra deres hjem; og omkring 8 mio. børn under 5 år på tværs af 15 kriseramte lande er i fare for at dø af underernæring.

Mange kriseramte børn lider fortsat

Millioner af børn, der lever i lande ramt af konflikter og katastrofer, mangler adgang til basal beskyttelse. Det sætter deres sikkerhed, trivsel og fremtid i fare. Mange børn lever med vold, nød og traumer, og når børn i humanitære kriser ikke har et sikkert sted at lege, når de ikke bliver genforenet med deres familier, og når de ikke modtager psykosocial hjælp, så vil deres usynlige ar aldrig hele.

Børn, der er udsat for vold eller konflikt over en længere periode, især i en ung alder, risikerer at leve i en konstant tilstand af stress. Uden den rette støtte kan tilstanden føre til livslange konsekvenser for deres kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling. Nogle børn påvirket af krig, fortrængning og andre traumatiske begivenheder ‘; som seksuel og kønsbaseret vold ‘; kræver specialiseret pleje for at komme sig.

Den basale nødhjælp til børn omfatter alle bestræbelser på at forebygge og reagere på misbrug, forsømmelse, udnyttelse, traumer og vold. UNICEF arbejder også for at sikre, at beskyttelse af børn er centralt for alle andre områder af organisationens humanitære indsatser, ved at identificere og reagere på potentielle farer for børns sikkerhed og trivsel.

Læs UNICEFs rapport “Humanitarian Action for Children” 2023