Alle børn skal
have en fair chance


 

Alle børn har ret til en fair chance i livet

Alle børn skal have en fair chance og mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Men det er millioner af børn verden over afskåret fra på grund af ekstrem fattigdom, konflikt, diskrimination og andre barrierer som det sted, de bor, eller det køn, de tilhører.

 

Livslange konsekvenser

Når børn ikke får en fair chance i livet, får det livslange konsekvenser for dem selv og for samfundet. Det gør det fordi ulighed og afsavn fastholder børn i fattigdom flere generationer ud i fremtiden.

UNICEF sætter ind på mange fronter for at give alle børn en fair chance i livet. Vi giver fx fattige familier kontante overførsler, så de får et tilskud til familiens forsørgelse og dermed får bedre mulighed for at prioritere børnenes skolegang og sundhed. Vi sætter bredt ind for at sikre, at give piger de samme muligheder som drenge – især når de handler om adgang til at få en uddannelse. Og vi beskytter børn på flugt ved at genforene dem med deres familier, sørge for børnevenlige og sikre områder i flygtningelejrene samt giver psyko-social hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser.

At give alle børn en fair chance i livet – især de dårligst stillede – giver det største håb om at kunne bryde ulighed og fattigdom i ethvert samfund. Det er helt centralt i UNICEFs arbejde.

Mange børn lever i fattigdom

Unicef beskytter børn
0

børn lever i ekstrem fattigdom med ringere mulighed for uddannelse, sundhed og beskyttelse mod overgreb og udnyttelse.

HJÆLP DE BØRN, DER HAR STØRST BEHOV

 

UNICEF kæmper altid for børns ret til en fair chance i livet

 
Meria har fået kontakt overførsler af UNICEF, så hun bedre bliver i stand til at tage sig af sine børnebørn, som hun er eneforsørger for.

81 millioner familier påvirket af konflikt eller katastrofe fik hjælp via kontantoverførsler til mad, tøj & medicin.

Lucy er en af de mange piger, som har fået gavn af UNICEFs arbejde med at installere vand og sanitet på skolerne.

2,2 millioner børn med handicap blev nået med handicap-inklusiv udviklings programmer.

De syriske børn på flugt har intet sted, hvor de kan være børn. UNICEF etablerer børnevenlige telte, blandt andet som dette i Makedonien, hvor børnene får et lille frirum og kan lege i sikre omgivelser.

47,2 millioner børn, unge og omsorgspersoner fik dels psykosocial støtte, men også oplysning om mental sundhed.

Fattige børn leger i et beskridt område i Bilal Nagar, Indien.
Alle børn har ret til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination, flygtningebørn har ret til særlig beskyttelse og alle børn har ret til social sikkerhed.

Børnekonventionen, artikel 2, 22 og 26.


 

FN's Verdensmål om børns ret til en fair chance

UNICEFs arbejde for børns ret til en fair chance tager udgangspunkt i 4 af FN's Verdensmål: Verdensmål #1 om afskaffelse af fattigdom, Verdensmål #4 om kvalitetsuddannelse til alle, Verdensmål #5 om ligestilling mellem kønnene og Verdensmål #16, der handler om at skabe fredelige, inkluderende samfund og sikre retfærdighed for alle.