Alle børn skal
bo i en bæredygtig verden


 

Børn skal beskyttes mod klimaforandringer

Alle børn har ret til at leve i et miljø, som bidrager til deres vækst og sikkerhed. Men verden over er millioner af børns liv og trivsel truet af klimaforandringer, forurening, vandmangel, naturkatastrofer og utilsigtet tiltagende urbanisering.

 

Naturkatastrofer & klimaforandringer

Et rekordhøjt antal børn og unge befinder sig lige nu i en katastrofesituation, som kræver akut, humanitær nødhjælp. Naturkatastrofer og påvirkning af klimaforandringer tvinger millioner af børn fra deres hjem med risiko for at blive udsat for vold, udnyttelse, underernæring og livstruende sygdomme.

  • Over 2 milliarder børn (90% af børn i verden) lever i områder hvor luftforureningen overstiger WHOs standarder.
  • 240 millioner børn er ofte udsat for oversvømmelser.
  • Hver dag henter 159 millioner mennesker drikkevand direkte fra floder, søer og andre usikre kilder.
  • I øjeblikket er 400 millioner børn meget udsat for cykloner.
  • 815 millioner børn er i lige meget udsat for blyforurening på grund af eksponeringer af forurenet luft, vand, jord og fødevarer.
  • Vandmangel rammer mere end 920 millioner børn. I 2040 forventes 1/4 barn i verden bo i områder med ekstremt begrænset adgang til vand.

Hjælp katastroferamte børn

Støt nu
Vi har ødelagt Jordens naturlige system og for længst krydset den grænse, hvor planeten kan nå at genskabe selv. Tab af biodiversitet, stigende forureningsniveauer og højere temperaturer er med til at skabe klimaændringerne.

Mange børn er truet af vandmangel

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn lever i områder med høj eller ekstrem grad af tørke.

Hjælp katastroferamte børn

 

UNICEF kæmper for børns ret
til at bo i en bæredygtig verden

 
En syrisk dreng har netop modtaget nødhjælp fra UNICEF i form af en skoletaske og hygiejneforsyninger.

Vi rykker ud med humanitær hjælp til børn og deres familier, når katastrofen rammer.

Internt fordrevne henter rent vand ved en UNICEF vandpost Abs lejren i Yemen.

Vi sørger for rent vand til mennesker, der er ramt af humanitære katastrofer.

Vi hjælper adgang til trygge og forbedrede sanitære forhold.


17-årige Vanessa står i en udtørret dam, hvor hun plejer at hente vand i Siyephi landsbyen i Zimbabwe.
Barnet har ret til overlevelse, sundhed, uddannelse og udvikling og til at blive hørt om forhold, der vedrører barnet selv.

Børnekonventionen, artikel 6, 12, 24, 27 og 28.


 

FNs Verdensmål om børns ret til at bo i en bæredygtig verden

UNICEFs arbejde for børns ret til at bo i en bæredygtig verden tager udgangspunkt i fire af FNs Verdensmål. Verdensmål #3, der handler om at sikre sundhed og trivsel for alle, Verdensmål #6, der går ud på at sikre alle adgang til rent vand og sanitet, Verdensmål #11 om at skabe bæredygtige, modstandsdygtige og sikre byer og lokalsamfund og #Verdensmål 13 om at bekæmpe klimaforandringer og deres påvirkninger.