Sådan bruger
vi pengene


 

89,5% går til arbejdet for børn

UNICEF er FN’s børneorganisation, men vi modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEF’s arbejde er udelukkende baseret på
de frivillige bidrag, som vi modtager fra private, virksomheder, fonde og regeringer.

Omkostninger & administration

UNICEF er sat i verden for at hjælpe så mange udsatte børn som muligt. Derfor er vi meget påpasselige med vores omkostninger og administration. Når du donerer 100 kr. til UNICEF går gennemsnitligt 89,5 kr. til formålet. Vi investerer lidt over 8 kr. i indsamlingsaktiviteter, som sikrer, at vi får samlet så mange penge ind som muligt. Kun 1 kr. går til administration.

UNICEF er FN’s børneorganisation, men vi modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEF’s arbejde er udelukkende baseret på de frivillige bidrag, som vi modtager fra private, virksomheder, fonde og staten.


 

Fordeling af UNICEF Danmarks midler

Fordelingen af UNICEF Danmarks anvendelse af midler er påvirket af regnskabsår med store eller mindre katastrofer i verden og egenkapitalens bevægelser. Derfor er det mest retvisende at se på UNICEF Danmarks anvendelse af pengene over en periode på fem år.

 

Sådan bruger vi pengene

Se flere detaljer om fordelingen af indtægter og udgifter i UNICEF Danmarks regnskab for 2021

Se årsrapporten her

Sådan fordeler vi hjælpen

Hovedparten af UNICEFs indsamlede midler går til at hjælpe udsatte børn med at overleve, få en uddannelse og sørge for at børnene vokser op i en ren og bæredygtig verden ved blandt andet at give dem adgang til rent vand og sanitet.

Her går hjælpen hen

UNICEF hjælper børn i alle verdensdele. I 2019 gik knap halvdelen af hjælpen til lande i Afrika, og en fjerdedel gik til Mellemøsten og Nordafrika, som er hårdt ramt af konflikt.