Støt

Sådan bruger vi pengene

85,3% går til arbejdet for verdens børn

UNICEF er FN’s børneorganisation, men vi modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEF’s arbejde er udelukkende baseret påde frivillige bidrag, som vi modtager fra private, virksomheder, fonde og regeringer.

Omkostninger & administration

UNICEF er sat i verden for at hjælpe så mange udsatte børn som muligt. Derfor er vi meget påpasselige med vores omkostninger og administration. Når du donerer 100 kr. til UNICEF går gennemsnitligt 85,3 kr. til formålet. Vi investerer ca. over 8,5 kr. i indsamlingsaktiviteter, som sikrer, at vi får samlet så mange penge ind som muligt. 3 kr. går til administration.

UNICEF er FN’s børneorganisation, men vi modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEF’s arbejde er udelukkende baseret på de frivillige bidrag, som vi modtager fra private, virksomheder, fonde og staten.

af indtægterne går til administration

Fordeling af UNICEF Danmarks midler

Fordelingen af UNICEF Danmarks anvendelse af midler er påvirket af regnskabsår med store eller mindre katastrofer i verden og egenkapitalens bevægelser. Derfor er det mest retvisende at se på UNICEF Danmarks anvendelse af pengene over en periode på fem år.

2022:

Se flere detaljer om fordelingen af indtægter og udgifter i UNICEF Danmarks regnskab for 2022

Sådan fordeler vi hjælpen

Hovedparten af UNICEFs indsamlede midler går til at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at overleve, lære, blive beskyttet og få en fair chance i en bæredygtig verden.

procent går til overlevelse og trivsel

Her går hjælpen hen

UNICEF hjælper børn og unge i alle verdensdele. I 2022 gik mere end en tredjedel af støtten til lande i Afrika syd for Sahara, og en femtedel gik til Mellemøsten og Nordafrika, som er hårdt ramt af konflikt.

procent går til lande i Afrika syd for Sahara

Mere om UNICEF:

Vores arbejde

Vores fokusområder

FN’s Verdensmål

Børnekonventionen