Vi sikrer læring
& uddannelse


 

Læring er nøglen til en fremtid

UNICEF hjælper børn med at komme i skole og få en uddannelse, så de kan realisere deres fulde potentiale og skabe sig en god fremtid.
Uanset hvem de er, og hvor de bor.

 

240 millioner børn går ikke i skole

Gennem flere årtier er der sket store fremskridt i forhold til verdens børn og skolegang. Siden 2000 er antallet af børn, som ikke kommer i skole faldet, men udviklingen er efter COVID-19 stagneret, og i dag er der stadig ca. 240 millioner børn, der ikke kommer i skole.

Selvom flere børn end nogensinde kommer i skole, er det en stor udfordring at fastholde børnene i skolen. Mange går der kun i kort tid, især piger, hvis uddannelsesmuligheder i nogle lande fortsat er stærkt begrænsede. Flere timers transporttid til skole og pligter derhjemme er ofte årsag til, at børnene dropper ud.

Også børn der lever med politisk ustabilitet, krig, konflikter eller naturkatastrofer, er mere tilbøjelige til at blive afskåret fra skolegang – ligesom dem med handicap eller fra etniske minoriteter.

Dårlig kvalitet er en anden udfordring for børns mulighed for at lære og uddanne sig. I mange lande er kvaliteten af undervisningen og de fysiske rammer så dårlige, at det i sig selv forhindrer børnene i at lære og få en ordentlig uddannelse. Over 600 mio. børn og unge verden over, opnår ikke basale læse- og matematiske færdigheder, selvom 2/3 af dem går i skole.

 

Hvorfor skolegang & uddannelse er vigtigt

Verden over er fattigdom stadig den væsentligste årsag til, at børn ikke kommer i skole.

Skolegang og uddannelse er et helt centralt fokusområde for UNICEF og er et af de mest effektive midler, til at bryde fattigdomscirklen.

Børn, der går i skole og får en uddannelse, har langt bedre chancer for at få et arbejde og klare sig i livet. De bidrager i højere grad til samfundet økonomisk, socialt og politisk. Deres egne børn klarer sig også bedre, da de har bedre forudsætninger for at tage sig af dem og holde dem sunde og raske.

Mange børn kommer ikke i skole

0

børn i grundskolealderen kommer ikke i skole. Værst ser det ud i Vest- og Centralafrika. I Liberia går 62 % af alle børn ikke i skole.

Hjælp UNICEF med at give børn en god skolegang

Hjælp flere børn i skole

HVAD GØR UNICEF?

UNICEF bruger næsten 20% af sit samlede budget på skoleprojekter.

Vi støtter projekter, der hjælper piger med at komme i skole på lige fod med drenge. Det gør vi bl.a. ved at bygge separate toiletter til piger og drenge, så pigernes privatliv beskyttes.

Vi bygger, renoverer og støtter oprettelsen af lokale skoler, så piger og drenge både kan passe deres pligter og skolen.

Derudover leverer vi skolematerialer og vi sørger for at uddanne lærere.

Vi oplyser forældre og regeringer om vigtigheden af, at børn får en uddannelse. Samtidig bruger vi skolerne til at oplyse børnene om fx god hygiejne, konflikthåndtering, rettigheder og prævention.

Og vi laver børnevenlige skoler, hvor børn også må lege, mens de lærer nye ting.

Hjælp UNICEF med at få flere børn i skole

 

Seneste tal fra UNICEF om læring og uddannelse til verdens børn

 
Elever kigger på en oppustelig globus, som er en del af det undervisningsmateriale skolen har fået af UNICEF. Skolen ligger i Uchiprang flygtningelejren i Bangladesh, hvor et stort antal rohingyaer er flygtet til fra Myanmar.

43,4 millioner børn har fået lærematerialer til skolen.

En gruppe glade elever står i indgangen til det nødhjælpstelt, som lige nu udgør deres skole i Yola, Nigeria.

301 millioner børn fik læring via fjernundervisning.

Rohingya børn fra flygtningelejren i Cox Bazaar går hjem fra skole. UNICEF arbejder for at børn skal lære og uddanne sig.

48 millioner børn, der tidligere var uden for skolesystemet fik undervisning.

Støt UNICEF og hjælp flere børn i skole

Støt nu

 

Mere om UNICEFs arbejde