Vi bekæmper
børnearbejde


 

Børnearbejde

Børnearbejde må ikke gå ud over børns helbred og skolegang.
Lidt mere end hvert fjerde barn mellem 5 og 17 år arbejder i dag på verdensplan.


HVORFOR ARBEJDER BØRN

Det er typisk fattigdom, der driver børn ud i skadeligt arbejde. Og jo fattigere en familie er, jo mere er den tvunget til at gøre for at tjene penge.

Når børnene ikke kommer i skole, lærer de ikke at læse og skrive, og så kan de måske kun få et farligt og dårligt lønnet arbejde. På den måde holdes familierne fast i fattigdommen.

Børnearbejde er skadeligt når:

  • børn lever og arbejder på gaden under dårlige forhold
  • lønnen er alt for lav
  • arbejdet gør børnene syge
  • arbejdet skader børns værdighed og selvværd, som for eksempel tvangsarbejde og seksuel udnyttelse
  • arbejdet er farligt for børnene
  • børnene arbejder så meget, at de ikke kan komme i skole

Så skadeligt kan børnearbejde være
Arbejde på fabrikker kan give børnene forbrændinger, sygdomme i hals og næse, øjen- og øreskader samt hovedpine og hudsygdomme på grund af de kemikalier, som børnene arbejder med.

Det er også almindeligt, at børn brækker ben og arme og for eksempel får revet en finger af, når de passer farlige maskiner, hvor de kan sidde fast. Nogle børn bliver også slået og truet af deres arbejdsgivere.

Piger sælger frugt på gaden i Korhogo, Elfenbenskysten. Det er ofte fattigdom, der tvinger børn til at arbejde.

Piger sælger frugt på gaden i Korhogo, Elfenbenskysten. Det er ofte fattigdom, der tvinger børn til at arbejde.

13-årige Ahmad fra Gaza, Palæstina, arbejder hver dag med at samle murbrokker i stedet for at gå i skole.

13-årige Ahmad fra Gaza, Palæstina, arbejder hver dag med at samle murbrokker i stedet for at gå i skole. Han var nødt til at droppe ud af skolen, fordi hans far blev arbejdsløs.

Ahmad og hans brødre forsørger nu familien. Det er forskelligt, hvor meget han tjener på en dag.

Ahmad og hans brødre forsørger nu familien. Det er forskelligt, hvor meget han tjener på en dag. Det kommer an på, hvor heldig han er, og hvor længe han kan holde til at arbejde.

"Det er hårdt arbejde," fortæller Ahmad og fortsætter: "Jeg håber, at jeg en dag kan leve normalt uden at skulle tænke på penge og arbejde."

HVAD GØR UNICEF?

UNICEF arbejder sammen med regeringer for at stoppe skadeligt børnearbejde. Blandt andet ved at deltage i lovgivningsprocesser, hvor vi bliver brugt som en vigtig sparringspartner, der taler børnenes sag.

Et af de vigtige tiltag, UNICEF altid fremhæver over for regeringerne, er at gøre skolegang gratis for alle børn. Så kan selv de fattigste børn få sig en uddannelse og bryde med den fattigdomscyklus, de ellers er fanget i, og som tvinger mange af dem ud i skadeligt børnearbejde.

UNICEF støtter også centre, der tager sig af tidligere børnearbejdere. De voksne på centrene finder børnearbejderne for eksempel på fabrikker, og så tager de dem med sig hen til centrene, hvor børnene blandt andet kommer i skole.

En dreng skriver på tavlen i sit klasseværelse på en UNICEF-støttet skole i Somalia.

En dreng skriver på tavlen i sit klasseværelse på en UNICEF-støttet skole i Somalia. Skolegang er vigtigt for børns fremtid, og kan hjælpe dem med at bryde en cyklus af fattigdom. Derfor arbejder UNICEF for at få børnearbejdere tilbage i skolen.

Hjælp de børn, der har størst behov

Støt nu

Læs mere om UNICEFs arbejde