Vi arbejder for
børn i Grønland

Hjem » Vores arbejde for børn i Grønland

UNICEF i Grønland

UNICEF arbejder for at styrke børns rettigheder overalt i verden. Også i Grønland, hvor alt for mange børn mistrives og oplever svigt. Gennem forskellige projekter og indsatser kæmper vi for at skabe størst muligt kendskab til FNs børnekonventionen og for at flere børn i Grønland vokser op i tryghed og værdighed.

UNICEF Danmark har arbejdet i Grønland siden 2011 og haft kontor i NUUK siden 2019. I perioden, vi har opereret i landet, er kendskabet til børns rettigheder blandt grønlandske skolebørn steget markant. Men der er stadig meget at gøre.

37 %

af børn og unge født i eller efter 1995 er vokset op med alkoholproblemer i hjemmet.

28 %

af børn i samme aldersgruppe er vokset op med vold i hjemmet

20 %

af børn i samme aldersgruppe har været udsat for overgreb i barndommen

Projekt NAKUUSA – Spiren til en bedre opvækst

I tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut, etablerede UNICEF i 2011 projektet NAKUUSA. NAKUUSAs hovedformål er at fremme børns rettigheder i Grønland og sikre deres medindflydelse samt medinddragelse.

 

 

Aktiv børneinddragelse og stærke børnestemmer

NAKUUSA kæmper for at sikre børn i Grønland inddragelse og medbestemmelse – både på deres skoler, i deres lokalsamfund og nationalt.

På skolerne arbejder NAKUUSA for at udbrede rettighedsråd (Nakuusaaqqat) under initiativet ’NAKUUSA Ret’. 26 folkeskoler i Grønland har allerede etableret Nakuusaaqqat (rettighedsråd), hvor børn arbejder med deres rettigheder ud fra FN’s Børnekonvention og laver indsatser, som er med til at forbedre trivslen på skolen.

Herudover har NAKUUSA syv børneråd (Meeqqat Isummersorfii, MI) i hver kommune. Hvert MI (børneråd) består af 5-10 lokale børn mellem 13 og 18 år, som kan rådgive kommunalpolitikere, lokalråd og kommunalansatte om børns ønsker og interesser. Børnerådene udgør samlet set et nationalt børnepanel, der hvert år mødes til børnetopmøder og som rådgiver NAKUUSA. Panelets engagement i vores projektaktiviteter og indsatser får stor mediebevågenhed og opmærksomhed blandt grønlandske politikere og befolkningen. Børnepanelet lytter man til.

Børnetopmøde Grønland 2022

VIDEN OM RETTIGHEDER
Siden NAKUUSA blev realiseret i 2011, er langt flere grønlandske børn blevet bevidste om deres ret til f.eks. at blive hørt.
© UNICEF/ David Ottosen

Børnetopmøde Grønland 2022

BØRNETOPMØDE
Medlemmer af NAKUUSAs MI (børneråd) har siden 2011 deltaget i et årligt børnetopmøde. I foråret 2022 blev mødet holdt i Ilulissat, og temaet var klimaforandringer. Over flere dage lærte børnene om global opvarmning og diskuterede, hvordan politikere og borgere bedst sikrer en bæredygtig fremtid. Mødet mundede ud i en række klimaanbefalinger til den grønlandske befolkning og det grønlandske selvstyre.
© UNICEF/David Ottosen

Kampagner og fortalervirksomhed

NAKUUSA arbejder gennem landsdækkende og lokalt kampagnearbejde for at flytte og inspirere voksnes holdninger til, hvordan de kan skabe trygge rammer for børns opvækst.

Fra undersøgelser ved vi desværre, at forskellige former for omsorgssvigt er blevet normaliseret nogle steder i Grønland, og NAKUUSA-projektet sigter derfor mod at klæde samfundet bedre på til at kunne leve op til Børnekonventionens artikler. Der er blandt andet lavet kampagner om forældreansvar, skolegang og bekæmpelse af seksuelle overgreb.

BØRNENES DAG
I 2021 lancerede NAKUUSA Børnenes dag i Grønland. Dagen var en landsdækkende kampagne under navnet ”Er du en god ven?" (”Ikinngutaalluarpit?”) - og tog udgangspunkt i de budskaber og anbefalinger, som MI´erne (børnerådene) kom med til NAKUUSAs Børnetopmøde i 2020. Overskriften var ”Styrken i fællesskab”, mens undertemaerne var identitet, mangfoldighed og de sociale medier.

Princippet om, at alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Statens forpligtelse til at beskytte alle børn mod diskrimination.
Børnekonventionen, Artikel 2: Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination

Foruden Nakuusaaqqat (rettighedsråd), MI (børneråd) og kampagnearbejde arbejder NAKUUSA også med at formidle viden om rettigheder gennem årlige lærerseminarer.

Andre indsatser

UNICEFs arbejde i Grønland omfatter flere og andre indsatser end NAKUUSA. Herunder er en række af dem nævnt, og der er flere i skøbeskeen.

 

 

 

KLIMA PÅ SKOLESKEMAET - SILASISA ILIUUSEQARLUTALU
Med el-bil racerløbet Extreme-E i Kangerlussuaq skød UNICEF, Qeqqata Kommunia og Uddannelsesstyrelsen i 2021 temauge-projektet ”Lad os tage del i klimakampen” ("Silasisa Iliuuseqarlutalu) i gang. UNICEF står bag initiativet og planlægningen af undervisningsmaterialet målrettet skolernes ældste trin. Forløbet blev afviklet i tæt samarbejde med NAKUUSA, og 85 procent af 8. – 10. klasserne deltog. Temaugen på skolerne vil blive gentaget i 2022.

RETTIGHEDSSKOLER
I juni 2021 blev skolerne Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut certificeret som Grønlands første rettighedsskoler. Skolerne har siden sidste år arbejdet intenst med at oplyse eleverne om deres rettigheder og inddrage dem i arbejdet med at forbedre trivslen på skolen. Certificeringen er et resultat af et samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og UNICEF Danmark. Visionen er, at flere skoler i Grønland på sigt bliver rettighedsskoler.

Sisimiut august 2020

BEVÆGELSE I FÆLLESSKAB - ATAATSIMOORLUTA AALASA
Grønlands Idrætsforbund og UNICEF Grønland igangsatte i 2021 et samarbejde med Paarisa, KNI, Politiet og Center for Folkesundhed i Grønland. Målet er at skabe positive og inkluderende idrætsfællesskaber for børn med tryghedsskabende voksne. Indsatsen skal bidrage til, at flere børn bliver fysisk aktive og udvikler sig i en sund retning - fysisk såvel som mentalt.
Læs artikel i Sermitsiaq her

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu