Vi arbejder for
børn i Grønland

Hjem » Vores arbejde for børn i Grønland

UNICEF i Grønland

UNICEF arbejder for at styrke børns rettigheder overalt i verden. Også i Grønland, hvor alt for mange børn har det dårligt og mistrives.

UNICEF har arbejdet i Grønland siden 2011, og i den tid er kendskabet til børns rettigheder blandt grønlandske skolebørn steget markant. Men der er stadig meget at gøre i landet, hvor op imod en tredjedel af børnene faktisk mistrives.

Et godt børne- og voksenliv

I tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre etablerede UNICEF i 2011 projektet NAKUUSA, hvis hovedformål er at øge kendskabet til principperne og værdierne i FN’s Børnekonvention og derigennem styrke fundamentet for, at den kan blive efterlevet.

Med projektet NAKUUSA har UNICEF allerede opnået meget i Grønland, men vi kan og skal stadig gøre mere. Som verdens største børneorganisation er det vores opgave at være medvirkende til, at også børn i Grønland oplever, at deres rettigheder bliver respekteret og overholdt, da det giver de bedste forudsætninger for et godt børne- og voksenliv.

Grønlandske børn hopper med armene i vejret

Siden NAKUUSA blev realiseret i 2011, er langt flere grønlandske børn blevet bevidste om deres ret til f.eks. at blive hørt.
© UNICEF/Bang

Fortalervirksomhed, der styrker

NAKUUSA arbejder gennem landsdækkende og lokalt kampagnearbejde for at flytte og inspirere forældre og voksnes holdninger til, hvordan de kan skabe trygge rammer for børns opvækst. Fra undersøgelser ved vi desværre, at forskellige former for omsorgssvigt er blevet normaliseret nogle steder i Grønland, og NAKUUSA-projektet arbejder gennem information og undervisning på at klæde hele samfundet på til i højere grad at kunne leve op til Børnekonventionens artikler.

Princippet om, at alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Statens forpligtelse til at beskytte alle børn mod diskrimination.
Børnekonventionen, Artikel 2: Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination

Platform for grønlandske børns stemmer

Et andet centralt element i NAKUUSAs arbejde er inddragelse af, og medbestemmelse for, børn, som er afgørende i alt UNICEFs arbejde rundt omkring i verden. I Grønland er der oprettet et nationalt børnepanel bestående af unge fra forskellige byer og bygder i Grønland, således at hele det store land er repræsenteret.

Børnepanelet er projektets rådgivende organ, men ikke kun for NAKUUSA – panelets engagement i alle vores projektaktiviteter og indsatser har stor mediebevågenhed og opmærksomhed blandt grønlandske politikere og befolkningen. Børnepanelet lytter man til.

Læs mere om arbejdet i Grønland på hjemmesiden her.

Grønlandske børn

NAKUUSAs børnepanel, som repræsenterer børn fra hele Grønland, har fået en vigtig stemme og rolle i arbejdet for at skabe bedre rammer for det gode børneliv i Grønland.
© UNICEF/Bang

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu