Alle børn skal
overleve og trives


 

Alle børn har ret til at
overleve og trives

UNICEF arbejder for at hjælpe alle børn med at overleve og trives, så de kan vokse op som sunde og stærke børn.
Uanset hvem de er, og hvor i verden de bor.

 

Mere end 40% af børn under 5 år
udvikler sig ikke tilstrækkeligt

Siden årtusindskiftet er dødeligheden blandt børn under 5 år faldet med 50 procent. Også dødsfald blandt ældre børn og unge og antallet af dødfødsler har været for nedadgående de seneste 20 år.

Fremgangen er dog stagneret betydeligt siden 2010, og det står nu klart, at 54 lande ikke vil nå Verdensmål 3 om sundhed og trivsel, der bl.a. handler om at nedbringe børnedødelighed.

I 2021 døde 5 millioner børn inden deres 5 års fødselsdag. Yderligere 2,1 millioner børn og unge i alderen 5-24 år mistede livet, mens 1,9 millioner børn var dødfødte. Mange af disse dødsfald skyldes bl.a. fejlernæring, mangel på medicin, rent vand, vacciner og lægehjælp samt andre basale sundhedsydelser. Desuden utilstrækkelig adgang til kvalificeret fødselshjælp og ringe støtte og sundhedspleje til gravide og nyfødte.

Hjælp UNICEF med at nedbringe spædbørnedødelighed

Støt nu
At børn dør, inden de er kommet i gang med at leve, er en smertelige konsekvens af den manglende sundhedspleje. En så udbredt tragedie, må vi aldrig bare acceptere som uundgåelig. Forebyggelse kræver stærk politisk vilje og vedvarende finansiering af basal sundhedspleje. Det er en af ​​de mest meningsfulde investeringer, vestlige lande overhovedet kan foretage.
Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Mange børn overlever ikke

Overlevelse og trivsel UNICEF UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn under fem år dør hver dag af årsager, der er både nemme og billige at behandle og forebygge.


 

Det gjorde UNICEF bl.a. i 2021 for at hjælpe
børn med at overleve og trives

 

8,75 millioner børn blev behandlet for livstruende lungebetændelse, som hvert år dræber mere end 700.000 børn under 5 år.

UNICEF hjælper børn med at overleve og trives. Jordemoder Konaté Awa Draba undersøger et nyfødt barn på et sundhedscenter i Baraouéli, Mali.

38,9 millioner børn kom sikkert til verden på sundhedsklinikker med assistance fra uddannede fødselshjælpere.

I Somalia bekæmpes underernæring med jordnøddepure Plumpynut.

4,9 millioner børn i 73 lande fik livreddende behandling med jordnøddemos mod akut underernæring.

Hjælp UNICEF med at nedbringe spædbørnedødelighed

Støt nu

Alle børn har ret til at leve. Regeringen skal sikre, at børn overlever og udvikler sig så godt som overhovedet muligt. 

Mere om børns ret til at overleve og trives