Vi kæmper for ligestilling
mellem piger og drenge

Lige muligheder uanset køn

UNICEF er en stærk fortaler for beskyttelsen af børns rettigheder og arbejder for at give børn verden over flere og bedre muligheder for at udleve deres potentiale.

Derfor er UNICEF også en stærk fortaler for, at piger og kvinder har samme rettigheder som drenge og mænd. For kun på den måde får de mulighed for at udfolde sig, lære og udvikle sig på linje med drenge.

Piger arbejder i hjemmet

Desværre starter mange piger verden over med dårligere forudsætninger for at udvikle sig og lære end jævnaldrende drenge.

Piger i verdens udviklingslande har nemlig ofte en række pligter, et usynligt arbejde, som drenge ikke har.

Det er et ligestillingsproblem og en dobbelt belastning for piger. For når pigers tid er låst fast af huslige ansvarsområder som madlavning, rengøring, ansvaret for at hente vand og andet husligt arbejde, så stjæler det tid fra andre vigtige ting, som alle børn har ret til: at udvikle sig, lære og at nyde sin barndom og bare være barn.

 

 

uddannelse-piger-ligestilling-Niger

15-årige Balou fra Niger er lige kommet i uddannelse for første gang. Hun håber på en dag at kunne forsørge sig selv som syerske. UNICEF kæmper for, at piger får de samme muligheder som drenge.
© UNICEF/2017/Tremeau

14-årige Faozea Mahmout står i sit klasseværelse i Chad.

Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination:


Princippet om, at alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Statens forpligtelse til at beskytte børn mod alle former for diskrimination.

FN's Børnekonvention: Artikel 2

Piger får mindre uddannelse

I mange udviklingslande får piger mindre uddannelse end drenge. Forskellen mellem piger og drenge starter allerede i de små klasser i grundskolen. 129 millioner piger verden over går ikke i skole.

Forskellen mellem kønnene bliver desværre kun større med alderen. Det kan skyldes, at pigerne skal hjælpe i hjemmet, eller at de bliver giftet væk tidligt. Mange forældre har måske kun råd til at sende nogle af deres børn i skole, og så bliver det ofte drengene. Mange piger dropper også ud af skolen, når de får menstruation, fordi der er mangel på gode toilet- og hygiejneforhold på mange skoler. Det er vigtigt for UNICEF at arbejde for uddannelse til piger, fordi det er så vigtigt for deres fremtidsmuligheder.

Hvad gør UNICEF

Derfor hjælper UNICEF lokalsamfund med at omdefinere kønsstereotyper, de eksisterende magtrelationer mellem kønnene og støtter kvinder og pigers ligeværdige deltagelse i deres landes og lokalsamfunds sociale, politiske og økonomiske udvikling.

Vi går i dialog med drenge og mænd for at forandre skæve kønsrelationer og for at skabe samfund, der er så lige mellem kønnene som muligt.

I vores politik, fortalervirksomhed og programarbejde arbejder vi for drenge og pigers beskyttelse, overlevelse og udvikling på lige vilkår.

uddannelse-piger-sudan

En kvindelig lærer underviser piger i matematik på en UNICEF-støttet pigeskole i Sudan. Uddannelse er vigtigt for ligestilling og pigers fremtid.
© UNICEF/2018/Noorani

Hjælp UNICEF med at kæmpe for ligestilling

Støt nu