Vi kæmper for
beskyttelse af børn


 

Alle børn har ret til at blive beskyttet

UNICEFs mål er at gøre verden til et sikkert sted at vokse op som barn. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med verdens regeringer om at forbedre lovgivningen og de sociale systemer, så børn bliver bedre beskyttet mod overgreb som vold, udnyttelse og misbrug.

 

Vold mod børn forgår overalt i verden

Børn oplever forskellige former for vold, udnyttelse og misbrug. Det kan være fysisk, følelsesmæssig eller seksuel. Og det sker i alle lande verden over og ofte de steder, hvor børn bør være mest beskyttet – deres hjem, skole eller online. I mange tilfælde lider børn i hænderne på de mennesker, de stoler på.

Under krig, katastrofe og andre nødsituationer er børn altid de første og største ofre. Mange kan være tvunget på flugt fra deres hjem, hvor nogle undervejs bliver revet væk fra deres forældre eller omsorgspersoner. I krig og konflikt kan børn blive såret eller dræbt, under angreb på skoler og hospitaler. De kan blive rekrutteret af væbnede styrker – ikke kun som krigere, men som fx spejdere, kokke, budbringere og mere.

Gennem det hele mister børn kritiske sundheds-, uddannelses- og beskyttelsestjenester. Deres mentale sundhed og psykosociale behov bliver ofte tilsidesat, med konsekvenser, der kan vare hele livet.

Især for piger og kvinder stiger truslen om kønsbaseret vold. Vold mod piger er fortsat en af de mest udbredte overtrædelser af menneskerettighederne på globalt plan. Derfor har UNICEF et særligt fokus på at forebygge og bekæmpe vold mod piger.

I mere end 75 år har UNICEF arbejdet for at beskytte børn. I 2022 var flere børn i nød end på noget andet tidspunkt i vores organisations historie.

Støt vores arbejde for børns rettigheder

Hjælp nu

Børn skal beskyttes

 

Hver dag bliver tusindvis af børn udsat for overgreb

  • Ca. 640 millioner piger og kvinder, er blevet gift inden de fyldte 18 år.
  • Verden over lever 200 millioner piger og kvinder med de ofte smertefulde eftervirkninger af pigeomskæring.
  • 1 milliard børn oplever vold årligt. Det svarer til hvert andet barn i verden.
  • Mere end hver tredje 13-15-årige er udsat for mobning.
  • 732 millioner børn lever i lande, hvor det stadig er tilladt at straffe børnene med vold i skolen.
  • Hvert 7. minut dør et ungt menneske som følge af en voldshandling.
  • 15 millioner teenagepiger i alderen 15 til 19 år har været udsat for seksuelle overgreb.
  • 3 ud af 4 børn mellem 2 og 4 år – omkring 300 millioner – bliver jævnligt udsat for vold af deres omsorgspersoner.

Alt for mange børn udsættes for overgreb

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn & unge oplever fysisk, følelsesmæssig eller seksuel vold hvert eneste år.

Støt vores arbejde for børns rettigheder

Elenita er et af de mange børn, som lever i ekstrem fattigdom i Filippinerne. Alle børn skal vokse op uden overgreb
Barnet har ret til beskyttelse mod alle former for mishandling. Staten har pligt til at forebygge alle former for mishandling og afhjælpe deres virkninger, når det er sket. 

Læs mere om UNICEFs arbejde for
beskyttelse af børn