Alle børn skal
beskyttes


 

Alle børn har ret til at blive beskyttet

UNICEFs mål er at gøre verden til et sikkert sted at vokse op som barn. Det arbejder vi med på flere fronter. Vi samarbejder med verdens regeringer om at forbedre lovgivningen og de sociale systemer, så børn bliver bedre beskyttet mod overgreb som vold, udnyttelse og misbrug.

 

Hver dag bliver tusindvis af børn udsat for overgreb

  • Omkring 650 millioner piger og kvinder verden over, er blevet gift inden de fyldte 18 år.
  • Verden over lever 200 millioner piger og kvinder med de ofte smertefulde eftervirkninger af pigeomskæring.
  • Hvert andet barn verden over oplever vold hvert år.
  • Mere end hver tredje 13-15-årige er udsat for mobning.
  • 732 millioner børn lever i lande, hvor det stadig er tilladt at straffe børnene med vold i skolen.
  • Hvert 7. minut dør et ungt menneske som følge af en voldshandling.
  • 15 millioner teenagepiger i alderen 15 til 19 år har været udsat for seksuelle overgreb.

Vold mod piger er fortsat en af de mest udbredte overtrædelser af menneskerettighederne på globalt plan. Og derfor har UNICEF et særligt fokus på at forebygge og bekæmpe vold mod piger.

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

Støt nu
Verden er på afvej i forhold til at nå målet om at opbygge fredelige, retfærdige og inkluderende samfund - især for millioner af børn, der lever i skrøbelige og konfliktramte områder.

Mange børn udsættes for overgreb

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn og unge oplever fysisk, følelsesmæssig eller seksuel vold hvert eneste år.

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

 

I 2021 hjalp UNICEF millioner af børn
med at vokse op uden overgreb

 
14-årige Aisha fra Etiopien har været udsat for pigeomskæring. Hun har så mange følgeskader, at hendes forældre har valgt ikke at omskære hendes søskende. Alle børn skal vokse op uden overgreb

4,5 millioner børn, som havde oplevet vold, modtog hjælp.

En pigegruppe diskuterer børneægteskab med landsbyens ældre. Alle børn skal vokse op uden overgreb.

12 millioner børn, unge og forældre modtog psykosocial støtte.

En syrisk man bærer sit lille sovende barn i en kuffert under flugt fra kampene i Øst Ghouta.

2,3 millioner børn på flugt modtog beskyttelse.

Elenita er et af de mange børn, som lever i ekstrem fattigdom i Filippinerne. Alle børn skal vokse op uden overgreb
Barnet har ret til beskyttelse mod alle former for mishandling. Staten har pligt til at forebygge alle former for mishandling og afhjælpe deres virkninger, når det er sket.


Børnekonventionen, artikel 19.


 

FNs Verdensmål om børns ret til at vokse op uden overgreb

UNICEFs arbejde for alle børns ret til at vokse op uden overgreb tager udgangspunkt i to af FNs Verdensmål - nr. 5, der handler om ligestilling, og nr. 16, der handler om at skabe fredelige, inkluderende samfund og sikre retfærdighed for alle.