Vi kæmper for
Ligestilling


 

Alle børn skal have en fair chance i livet

Millioner af børn verden over står uden adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse. Det skyldes blandt andet socioøkonomiske uligheder som ekstrem fattigdom, diskrimination eller hindringer såsom deres køn. Denne ulighed kan have en ødelæggende indflydelse på børns udvikling helt fra fødslen af.

 

Livslange konsekvenser

Når børn ikke får en fair chance i livet, får det livslange konsekvenser for dem selv og for samfundet. Det gør det fordi ulighed og afsavn fastholder børn i fattigdom flere generationer ud i fremtiden.

UNICEF sætter ind på mange fronter for at give alle børn en fair chance i livet. Vi sætter bredt ind for at sikre, at give piger de samme muligheder som drenge. Vi støtter særlige aftenskoler for gadebørn, der arbejder hele dagen, så de alligevel kan gå i skole. Vi sørger også for fødselsregistrering, så barnet ikke kan blive nægtet fx sundhedspleje eller uddannelse. Og vi hjælper børn der er blevet udstødte pga. fx handicap, udseende eller beskyldninger om at være heks.

At give alle børn en fair chance i livet – især de dårligst stillede – giver det største håb om at kunne bryde ulighed og fattigdom i ethvert samfund. Det er helt centralt i UNICEFs arbejde.

Mange børn lever i fattigdom

Unicef beskytter børn
0

børn lever i ekstrem fattigdom med ringere mulighed for uddannelse, sundhed og beskyttelse mod overgreb og udnyttelse.

Støt UNICEFs arbejde og giv børn en chance i livet

 

UNICEF kæmper for ligestilling, så børn får
en fair chance i livet

 

600 millioner millioner børn lever i lever i forskellige grader af fattigdom. Børn i fattige husstande er mindre tilbøjelige til at gå i skole og mere tilbøjelige til at blive gift som børn og ende i børnearbejde.

1 ud af 15.000 børn bliver født med albinisme i Afrika. Overtro om, at kropsdele fra en person med albinisme kan bringe rigdom, gør at mange børn med albinisme blevet kidnappet, lemlæstet og dræbt.

129 millioner piger verden over går ikke i skole. I mange udviklingslande får piger mindre uddannelse end drenge. Det kan skyldes, at pigerne skal hjælpe i hjemmet, eller at de bliver giftet væk tidligt.

Fattige børn leger i et beskridt område i Bilal Nagar, Indien.
Alle børn har ret til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination. Og alle børn har ret til social sikkerhed.

Børnekonventionen, artikel 2, 22 og 26.


 

Læs mere om UNICEFs arbejde for
ligestilling