Bestyrelse
& netværk


 

Bestyrelsen i UNICEF Danmark

Der står en lang række dedikerede personer bag de resultater, som UNICEF Danmark opnår. Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af UNICEF Danmark og arbejder både frivilligt og ulønnet. Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for to år ad gangen og bidrager hver især med viden og kompetence til ledelsen og udviklingen af Den Danske UNICEF Fond og vores indsats for verdens mest udsatte børn.

Astrid Haug

Forperson
Direktør Astrid Haug Bureau
Foto: Klaus Rudbæk


Læs mere om Astrid Haug

Søren Skibsted

Søren Skibsted

Næstforperson
Partner, Kromann Reumert
Foto: Sif Meincke


Læs mere om Søren Skibsted

Mia Wagner

Mia Wagner

Bestyrelsesmedlem
Invester
Foto: Marie Hald


Læs mere om Mia Wagner

Anne Louise Eberhard

Anne Louise Eberhard

Bestyrelsesmedlem
Non-executive Director
Foto: Sif Meincke


Læs mere om Anne Louise Eberhard

Marianne Skjold

Marianne Skjold

Bestyrelsesmedlem
Direktør, Psykiatrifonden
Foto: Sif Meincke


Læs mere om Marianne Skjold

Claus Hjortdal

Claus Hjortdal

Bestyrelsesmedlem
Formand for Skolelederforeningen
Foto: Sif Meincke


Læs mere om Claus Hjortdal

Davi Hansen

David Hansen

Bestyrelsesmedlem
Ekstern Lektor, Institut for Teknologi og innovation, SDU
Foto: Sif Meincke


Læs mere om David Hansen

Jakob Høyer

Jakob Høyer

Bestyrelsesmedlem
Kommunikationschef, Dansk Boldspil-Union (DBU)
Foto: Sif Meincke


Læs mere om Jakob Høyer

Mette Maix

Mette Maix

Bestyrelsesmedlem
Tidl. administrerende direktør Rosendahl Design Group og Flying Tiger Copenhagen
Foto: Martin Bubandt


Læs mere om Mette Maix


Det er UNICEF Danmarks målsætning at sikre en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Andelen af kvinder udgjorde ved efter seneste valg til bestyrelsen i april 2023 55 procent.
*Bestyrelsesmedlemmets anciennitet fra Foreningen UNICEF Danmark er talt med, da foreningens aktiviteter er videreført i Den Danske UNICEF Fond, som er oprettet i 2021.

Her kan du læse vores vedtægter.


 

Øvrige Netværk

Udover bestyrelsen og ledelsen af UNICEF Danmark hjælper vores en række kendte Ambassadører med at formidle UNICEFs arbejde og samle ind til verdens børn.