Støt

UNICEFs arbejde i

Danmark

Vores arbejde for børn i Danmark

Vi arbejder for børns rettigheder. Det gør vi alle de steder, hvor børnene er. Uanset om det er i skolegården, på fodboldbanen eller på TIKTOK.

Mærkesager

En undersøgelse viser at 42% af børn i Danmark fra 6.-10. klasse ikke kan nævne én eneste af de rettigheder, som børn og unge har. Det er et problem, fordi kendskab til egne rettigheder en forudsætning for, at man kan sige fra, hvis rettighederne er i fare for at blive krænket.

Børneinddragelse

Børn har ret til at blive hørt og få medindflydelse på forhold, der har betydning for deres liv og hverdag. Eksempelvis indenfor skole, sundhed og trivsel, fritidsliv, klima og digitale udfordringer. Inddragelsen af børn og unge er en rettighed, der er sikret i Børnekonventionen.

Rettighedsundervisning

Kendskabet til børns rettigheder er lavt blandt voksne ansvarsbærere. 89% af lærere i grundskolen har ikke deres kendskab om børns rettigheder fra læreruddannelsen. Og oversættelsen fra Børnekonventionen til praksis er svær for de fagprofessionelle.

Retssikkerhed

Voksnes retssikkerhed står højt på dagsordenen, men det halter med respekten for børn og unges retssikkerhed. En indikation på det er, at børn ikke høres i hele 45 % af de kommunale sager, før der træffes en endelig afgørelse om foranstaltning, på trods af, at det er et lovkrav.

DKBØRN – UNICEF Danmarks Læringsunivers

Mangler du viden om Børnekonventionen, gode eksempler på børneinddragelse eller indsigt i betydningen af et rettighedsbaseret børnesyn?

Vi tilbyder dig inspiration til dit arbejde med børn og unge gennem videoer, podcasts, digitale e-læringsmoduler og hele læringsforløb.

Hvis du er lærer kan du også finde materialer til dine elever, med tilknyttede lærervejledninger. Søg dig frem til netop det du har brug for. God læring!

Vores indsatser i Danmark

Gode hensigter er fint. Men børns rettigheder skal fremmes reelt. UNICEF Danmark kæmper for børneinddragelse, investeringer i vores børn og unge samt en gennemgribende justering af de love, der gælder for vores børn. Derfor har vi forskellige initiativer, som har til formål at styrke arbejdet med børns rettigheder i Danmark.

Rettighedsskoler

Formålet med UNICEF rettighedsskoler, er at sætte børnenes rettigheder i fokus. Idéen blev udviklet i England for mere end 15 år siden og er i dag blevet en stor succes i en lang række europæiske lande.

All Right

Børn og unge skal kende deres rettigheder online. All-Right projektet skal klæde personalet på fritidsklubber og influencere på, til bedre at kunne anvende børns rettigheder i den digitale verden.

Børnevenlige byer & Kommuner

UNICEF Danmark arbejder med at certificere kommuner, der vil gøre en ekstra indsats for at fremme børns rettigheder.

Det Nationale Rettighedsråd

Det Nationale Rettighedsråd

Rådet består af elever fra Rettighedsskoler, og har fokus på, at børn og voksne samarbejder om at bruge de bestemmelser, der gør sig gældende i Børnekonventionen.

Børnenes nytårstale

Børnenes Nytårstale

Med Børnenes Nytårstale ønsker UNICEF Danmark og TV 2 Danmark, at give børn og unge en platform, hvor de kan bruge deres ret til at blive hørt, og give voksne og andre børn og unge mulighed for at lytte til børns stemmer.

Børnetopmøde

Børnetopmødet er et unikt event, som afholdes for Rettighedsskoler. Formålet er at træne børn til at deltage aktivt i beslutningsprocesser, som vedrører deres hverdag ud fra et rettighedsperspektiv.

DBU Partnerskab

DBU og UNICEF sætter børns rettigheder og fodbolden i centrum og arbejder for at gøre en forskel for børn. Partnerskabet skal styrke rammerne for et bedre børneliv, både på og uden for fodboldbanen.

Børnenes Dag

Børnenes Dag er den årlige markering og fejring af FN’s Børnekonvention. Konventionen blev vedtaget den 20. november 1989, og dagen danner rammen om UNICEFs årlige fejring af børns rettigheder.

Viden om børn & unges rettigheder i Danmark

Børn kender ikke deres rettigheder

Nye tal fra Kendskabsundersøgelsen 2023 viser, at det går den forkerte vej med børns kendskab til og respekt for deres rettigheder. Analysen er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark.