Støt

Fradragsregler

for virksomheder

Så meget kan I trække fra

Når I støtter UNICEF’s arbejde med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til 18.300 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A.

Har I oplyst jeres CVR-nummer, indberetter vi den indbetalte donation til SKAT. Indberetning er en betingelse for fradrag.

OBS! I er selv ansvarlig for at oplyse om jeres donationen i selvangivelsen og kunne fremlægge kvittering for jeres donation.

Læs mere om reglerne på SKATs hjemmeside

Øvrige regler

Når der indgår et element af modydelse (fx markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden selv at bedømme, eventuelt efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (for eksempel reklameudgift). Jævnfør statsskattelovens § 6.

Spørgsmål?

Kontakt vores support