Støt

Arv og testamente

Del din arv med verdens børn

Med et testamente tager du stilling til, hvem der skal arve efter dig, og hvad de skal arve. Mange vælger at testamentere en del af deres arv til UNICEFs arbejde for verdens børn. Her på siden kan du læse mere om arvereglerne, og hvordan du med din arv, kan være med til at forandre børns liv.

Hvorfor skrive testamente?

Med et testamente bliver din arv fordelt efter dine ønsker. Det giver en ro, at man aktivt har taget stilling til, hvad der skal ske med sine værdier, når man ikke er her mere, og det er en stor hjælp for de efterladte.

Bliv klogere på arvereglerne

UNICEF Danmark arrangerer løbende arrangementer om arv og testamente rundt omkring i landet. Her får du uforpligtende information, inspiration og lærer noget nyt om arveområdet.

Få hjælp fra en advokat til dit testamente

Ønsker du at tale med en advokat, og få råd og vejledning til at skrive testamente eller spørgsmål til arvereglerne, så henviser vi i vores samarbejde med Det Gode Testamente til advokater over hele landet.

Hvad går din arv til, når du betænker UNICEF i dit testamente

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede udviklingsarbejde for børn i hele verden. Helt konkret kan det være:

 • Livreddende vacciner: Vaccination er et af de mest effektive redskaber til at forhindre, at små børn dør. UNICEF er verdens største indkøber af vacciner og køber vacciner til hele 45% af verdens børn.
 • Ernæring: Underernæring spiller en rolle i næsten 50% af alle dødsfald blandt børn under fem år. UNICEF arbejder målrettet med både forebyggelse og behandling – for underernæring kan behandles, hvis vi når børnene i tide.
 • Rent vand og sanitet: Stadig alt for mange mennesker har ikke adgang til rent vand, god sanitet og ordentlige toiletforhold. Det koster menneskeliv. Vi leverer rent vand til katastroferamte områder, men borer også nye brønde og etablerer rensningsanlæg for at sikre børnene langsigtet.
 • Uddannelse: Alle børn har ret til en uddannelse. Men fattigdom, krig og flugt forhindrer mange steder børnene i at gå i skole. UNICEF hjælper børn med at få en uddannelse, uanset hvem de er, og hvor de bor.
 • Katastrofer: Fra vores Verdenslager i København kan vi pakke, sende og få nødhjælp frem inden for 72 timer, næsten uanset hvor i verden det brænder.

Ved udbetalingen bruger vi pengene netop der, hvor børn har mest brug for hjælp. Brænder du for et særligt formål eller område, så finder vi selvfølgelig ud af det. Vil du at vide mere om at give en del af din arv til UNICEF, er du altid meget velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Din arv kan være med til at forandre børns liv!

Kom med til vores spændende og gratis arvearrangementer

UNICEF Danmark arrangerer løbende arrangementer om arv og testamente rundt omkring i landet. Her får du uforpligtende information, inspiration og lærer noget nyt om arveområdet.

Arrangementerne afholdes spændende steder som Moesgaard Museum i Aarhus, FN Byen i København og Museum Jorn i Silkeborg. Det er gratis at deltage, og der er gratis entré til udstillingerne eller rundvisning i forbindelse med arrangementerne.

På møderne fortæller en lokal advokat om arv og testamente, herunder arveloven, arveregler, og hvorfor og hvordan man skriver sit testamente. Til sidst informerer advokaten om muligheden for at donere til velgørenhed i forbindelse med arv.

Det er altid en inspirerende dag, hvor du samtidig får du mulighed for at høre om UNICEFs arbejde for børnene.

Hvorfor donere til UNICEF?

Der er mange forskellige grunde til, hvorfor folk vælger at donere deres arv til UNICEF.
For nogle giver det ro at vide, at der er styr på fordelingen, og at en del af deres arv kommer til at gøre en forskel for børn ude i verden.

Her kan du bl.a. møde Henrik, som aktivt har taget stilling til, hvordan hans arv skal fordeles. Han er tidligere maskinmester og nu pensionist, formand i menighedsrådet i Alsted og hobby biavler. Han vil gerne dele sin arv med sine nærmeste, men også tilgodese udsatte børn ude i verden.
For ham er næstekærlighed nemlig at hjælpe, hvor man kan.

Det Gode Testamente – et trygt samarbejde

Det Gode Testamente er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, der tilbyder hjælp og støtte, hvis du overvejer at testamentere til velgørenhed.

Med Det Gode Testamente ønsker vi at fortælle om mulighederne, inspirere og forhåbentlig være med til at sætte nogle overvejelser i gang omkring det at testamentere.

Det Gode Testamente samarbejder med advokater, som er fordelt ud over hele landet, så du kan finde en lokal advokat med speciale i arv og testamenter.

Arv & Testamente

Lad begravelsen
redde liv

Send et valgfrit beløb på MobilePay til 123406. Så giver du en livreddende gave i stedet for blomster.

Husk at skrive afdødes navn i kommentarfeltet inde i MobilePay.

Vil du selv oprette en indsamling, kan du kontakte os på telefonnummer 35 27 38 00 for at få dit eget MobilePay-nummer.

Hvor godt kender du arvereglerne?

Hvem arver efter dig, hvis du er gift? Hvad hvis du ikke har nogle arvinger? Betaler UNICEF boafgift?
Test dig selv og bliv lidt klogere på reglerne …

Tabuet om arv

Har du spørgsmål?

Vi giver gerne uforpligtende råd og vejledning om, hvordan du kommer i gang – det er nemlig hverken svært eller dyrt at oprette et testamente. Kontakt vores arveansvarlige, hvis du har spørgsmål.

Tine Christoffersen

 • UNICEF Danmark
 • Arv og Testamente

Ofte stillede spørgsmål

Det er afgørende at oprette et testamente, hvis du ønsker, at din arv ikke udelukkende bliver fordelt efter arveloven. Dette kan været tilfældet, hvis du:

 • Ønsker at gøre dine børns arv til særeje, så de i tilfælde af skilsmisse ikke skal dele med deres ægtefælle.
 • Ønsker at stille din ægtefælle bedre, end hvis arveloven alene følges.
 • Ønsker, at din partner skal arve, selvom I ikke er gift.
 • Ønsker, at dine børnebørn eller oldebørn skal arve.Selv vil bestemme, hvad der skal ske med dine værdier.
 • Ønsker, at en ven eller en velgørende organisation skal modtage en del af din arv

Som regel koster det mellem 2000 og 8000 kr. at oprette et testamente. Hvis du betænker UNICEF i dit testamente og får advokaten til at sende et eksemplar af det til os, så betaler vi et tilskud på op til 5000 kr. af advokatomkostningerne. Bemærk, at tilskuddet er skattepligtigt. Og når testamentet skal underskrives hos notaren, skal du betale 300 kr.

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag. Har du ikke ægtefælle, børn eller børns efterkommere, kan du frit disponere over hele din formue i et testamente.

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men der kan være forhold, som du ikke selv har tænkt på, og som kan have stor betydning for testamentet – ikke mindst for de efterladte. En forkert formulering kan i værste fald føre til, at dine ønsker ikke bliver opfyldt. Derfor anbefaler vi, at du får hjælp fra en advokat.

Hvis du ønsker at give en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at give et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv.


Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Intet beløb er for småt! Selv en lille arv gør en stor forskel for børnene. Du behøver heller ikke vælge et konkret beløb, du kan blot skrive en procentdel af din arv ind. Vi er taknemmelige uanset beløb.

Boafgift hed tidligere arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og din relation til den enkelte arving. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag. Har du ikke ægtefælle, børn eller børns efterkommere, kan du frit disponere over hele din formue i et testamente.

Tvangsarvinger er din ægtefælle og dine børn. Har du børnebørn og går et barn bort før dig, vil barnets børn (dine børnebørn) indtræde som tvangsarvinger i stedet. Disse skal arve en vis del af arven efter dig. Dette kaldes tvangsarven.

Ja – med mindre du har valgt at lave det uigenkaldeligt! Er det ikke det, kan du til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Nej. Du behøver ikke underrette dine arvinger om, at du har skrevet testamente.

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse.

Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Overvejer du at oprette et testamente, er du velkommen til at kontakte Tine Christoffersen, som er arveansvarlig hos UNICEF Danmark, på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk. Hun kan rådgive dig om, hvad du skal gøre og hjælpe dig videre med processen.

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, støtter du blandt andet vores langsigtede arbejde for børn i hele verden. Helt konkret kan det være:

 • Livreddende vacciner: Vaccination er et af de mest effektive redskaber til at forhindre, at små børn dør. UNICEF er verdens største indkøber af vacciner og køber vacciner til hele 45% af verdens børn. Vi når også børn, der bor dybt inde i slummen og højt oppe i bjergene, og får dem vaccineret mod sygdomme som polio, stivkrampe og mæslinger.
 • Ernæring: Underernæring spiller en rolle i næsten 50% af alle dødsfald blandt børn under fem år. UNICEF arbejder målrettet med både forebyggelse og behandling, for underernæring kan behandles, hvis vi når børnene i tide. Tre små poser jordnøddemos om dagen i 6-8 uger er som regel nok til, at et underernæret barn kan blive rask igen.
 • Rent vand og sanitet: Stadig alt for mange mennesker har ikke adgang til rent vand, god sanitet og ordentlige toiletforhold. Det koster menneskeliv – især børnene er udsat for sygdomme forbundet med forurenet vand. UNICEF leverer rent vand til katastroferamte områder, men borer også nye brønde og etablerer rensningsanlæg for at sikre børnene langsigtet.
 • Uddannelse: Alle børn har ret til en uddannelse. Men fattigdom, krig og flugt forhindrer mange steder børnene i at gå i skole. UNICEF hjælper børn med at få en uddannelse, uanset hvem de er, og hvor de bor. I områder, der er ramt af katastrofer, etablerer vi nødskoler, så børnene kan opretholde deres skolegang og en hverdag midt i kaos.

Ved udbetalingen bruger vi pengene netop der, hvor børn har mest brug for hjælp. Brænder du for et særligt formål eller område, så siger du bare til, så finder vi selvfølgelig ud af det.

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og derfor kan vi både arbejde med akut nødhjælp og med langsigtet udvikling. Vi prioriterer børn i udsatte positioner, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor arbejder vi for at beskytte børn mod overgreb og for at give dem adgang til uddannelse.

Ønsker du at vide mere om at give en del af din arv til UNICEF, er du altid meget velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Til mødet med advokaten er det vigtigt at medbringe følgende:

 • Liste med navn og adresse, CPR-/CVR-nummer på de personer, foreninger, organisationer, som du ønsker at betænke i dit testamente, baseret på de valg, du træffer.
 • Liste over fordeling af din arv til ovenstående.
 • Liste med fordeling, hvis du har specielle ønsker for bestemt indbo, ejendele, kæledyr, arvestykker, kunst, smykker, udbetalingstidspunkt eller andet.
 • Særlige dokumenter: Ejendomsvurdering, forsikring, pensioner, bankkonti, oplysninger om særlige ejendele, gæld og andre økonomiske forpligtelser.
 • Specielle ønsker til til gravsted og om du ønsker bisættelse eller begravelse.
 • Kopi af eventuelt tidligere testamente, vielsesattest, særeje og andet relevant.
 • Du har også mulighed for at angive, hvem der skal stå for behandlingen af dit bo

Overvejer du at oprette et testamente, er du velkommen til at kontakte Tine Christoffersen, som er arveansvarlig hos UNICEF Danmark, på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk. Hun kan rådgive dig om, hvad du skal gøre og hjælpe dig videre med processen.