Støt

Arv og testamente

Del din arv med verdens børn

Med et testamente tager du stilling til, hvem der skal arve efter dig, og hvad de skal arve. Mange vælger at testamentere en del af deres arv til UNICEFs arbejde for verdens børn. Her på siden kan du læse mere om arvereglerne, og hvordan du med din arv, kan være med til at forandre børns liv.

Hvorfor skrive testamente?

Med et testamente bliver din arv fordelt efter dine ønsker. Det giver en ro, at man aktivt har taget stilling til, hvad der skal ske med sine værdier, når man ikke er her mere, og det er en stor hjælp for de efterladte.

Hvorfor donere til UNICEF?

UNICEF kæmper for børns liv. For børn skal ikke dø af sult eller sygdomme, som let kan behandles. Børn må ikke udnyttes eller udsættes for overgreb. De har ret til at være trygge, og de har ret til at komme i skole.

Bliv klogere på arvereglerne

Hvem arver efter dig, hvis du er gift? Og hvad hvis du ikke har nogle arvinger? Hvad er 30%-løsningen? Og kan man fortryde sit testamente? Test dig selv og bliv lidt klogere på arvereglerne …

Hvad går din arv til, når du betænker UNICEF i dit testamente

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede udviklingsarbejde for børn i hele verden.

Det betyder, at du støtter børn hele vejen fra mors mave og frem til voksenlivet. Du er bl.a. med til at opfylde selv de mest basale behov i deres opvækst, og sørge for børns overlevelse og sundhed, herunder rent vand og vacciner.

Du er med til at få børn i skole og sikre dem en uddannelse. Det er et helt centralt fokusområde for UNICEF, da det er et af de mest effektive midler, til at bryde fattigdomscirklen.

Du hjælper med at beskytte børn mod overgreb som vold, udnyttelse og misbrug. UNICEF samarbejder med verdens regeringer, om at forbedre lovgivningen og sociale systemer.

Bliv klogere på UNICEFS arbejde og fokusområder.

Din arv kan være med til at forandre børns liv!

Kom med til vores spændende og gratis arvearrangementer

UNICEF Danmark arrangerer løbende arrangementer om arv og testamente rundt omkring i landet. Her får du uforpligtende information, inspiration og lærer noget nyt om arveområdet.

Arrangementerne afholdes spændende steder som Moesgaard Museum i Århus, FN Byen i København og Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Det er gratis at deltage og der er gratis entré til udstillingerne eller rundvisning i forbindelse med arrangementerne.

På møderne fortæller en lokal advokat om arv og testamente, herunder arveloven, arveregler og hvorfor og hvordan man skriver sit testamente. Til sidst informerer advokaten om muligheden for at donere til velgørenhed i forbindelse med arv.

Det er altid en inspirerende dag, hvor du samtidig får du mulighed for at høre om UNICEFs arbejde for børnene.

Hvorfor donere til UNICEF?

Der er mange forskellige grunde til, hvorfor folk vælger at donere deres arv til UNICEF.
For nogle giver det ro at vide, at der er styr på fordelingen, og at en del af deres arv kommer til at gøre en forskel for børn ude i verden.

Her kan du bl.a. møde Henrik, som aktivt har taget stilling til, hvordan hans arv skal fordeles. Han er tidligere maskinmester og nu pensionist, formand i menighedsrådet i Alsted og hobby biavler. Han vil gerne dele sin arv med sine nærmeste, men også tilgodese udsatte børn ude i verden.
For ham er næstekærlighed nemlig at hjælpe, hvor man kan.

Det Gode Testamente – et trygt samarbejde

Det Gode Testamente er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, der tilbyder hjælp og støtte, hvis du overvejer at testamentere til velgørenhed.

Med Det Gode Testamente ønsker vi at fortælle om mulighederne, inspirere og forhåbentlig være med til at sætte nogle overvejelser i gang omkring det at testamentere.

Det Gode Testamente samarbejder med advokater, som er fordelt ud over hele landet, så du kan finde en lokal advokat med speciale i arv og testamenter.

Arv & Testamente

Lad begravelsen
redde liv

Send et valgfrit beløb på MobilePay til 123406. Så giver du en livreddende gave i stedet for blomster.

Husk at skrive afdødes navn i kommentarfeltet inde i MobilePay.

Bliv klogere på 30%-reglen

Hvis du ønsker at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen.

30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter.

Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den eller de velgørende organisationer.

Løsningen er en fordel for dig, som efterlader dig arvinger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. Det kan f.eks. være niecer, nevøer eller en god ven.

Hvor godt kender du arvereglerne?

Hvem arver efter dig, hvis du er gift? Hvad hvis du ikke har nogle arvinger? Hvad er 30%-løsningen? Test dig selv og bliv lidt klogere på reglerne …

Har du spørgsmål?

Vi giver gerne uforpligtende råd og vejledning om, hvordan du kommer i gang – det er nemlig hverken svært eller dyrt at oprette et testamente. Kontakt vores arveansvarlige, hvis du har spørgsmål.

Tine Christoffersen

  • UNICEF Danmark
  • Arv og Testamente

Ofte stillede spørgsmål

Det er afgørende at oprette et testamente, hvis du ønsker, at din arv ikke udelukkende bliver fordelt efter arveloven. Dette kan været tilfældet, hvis du:

  • Ønsker at gøre dine børns arv til særeje, så de i tilfælde af skilsmisse ikke skal dele med deres ægtefælle.
  • Ønsker at stille din ægtefælle bedre, end hvis arveloven alene følges.
  • Ønsker, at din partner skal arve, selvom I ikke er gift.
  • Ønsker, at dine børnebørn eller oldebørn skal arve.Selv vil bestemme, hvad der skal ske med dine værdier.
  • Ønsker, at en ven eller en velgørende organisation skal modtage en del af din arv

Hvis du betænker UNICEF i dit testamente og får advokaten til at sende et eksemplar af det til os, så betaler vi advokatomkostningerne – dog er tilskuddet skattepligtigt. Og når testamentet skal underskrives hos notaren, skal du betale 300 kr.

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men der kan være forhold, som du ikke selv har tænkt på, og som kan have stor betydning for testamentet – ikke mindst for de efterladte. En forkert formulering kan i værste fald føre til, at dine ønsker ikke bliver opfyldt. Derfor anbefaler vi, at du får hjælp fra en advokat.

Intet beløb er for småt! Selv en lille arv gør en stor forskel for børnene. Du behøver heller ikke vælge et konkret beløb, du kan blot skrive en procentdel af din arv ind. Vi er taknemmelige uanset beløb.

Boafgift hed tidligere arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og din relation til den enkelte arving. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Tvangsarvinger er din ægtefælle og dine børn. Har du børnebørn og går et barn bort før dig, vil barnets børn (dine børnebørn) indtræde som tvangsarvinger i stedet. Disse skal arve en vis del af arven efter dig. Dette kaldes tvangsarven.

Ja! Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Nej. Du behøver ikke underrette dine arvinger om, at du har skrevet testamente.

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede arbejde for børn i hele verden.

Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være.

Vi redder børns liv, fra de er inde i deres mors mave, til deres voksenliv begynder. Vi samarbejder med regeringer og beslutningstagere, og fordi UNICEF er en del af FN, har vi gennemslagskraft og mulighed for at sidde med ved forhandlingsbordet og få afgørende indflydelse på børns levevilkår.

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og derfor kan vi både arbejde med akut nødhjælp og med langsigtet udvikling. Vi prioriterer børn i udsatte positioner, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor arbejder vi for at beskytte børn mod overgreb og for at give dem adgang til uddannelse.

Ønsker du at vide mere om at give en del af din arv til UNICEF, er du altid meget velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Brænder du for et særligt formål eller område, så siger du bare til ‘; så finder vi selvfølgelig ud af det.

Vi anbefaler, at du opretter et indbotestamente, hvis du har personlige genstande, som skal gå til en person eller organisation