Alle børn skal
vokse op uden overgreb

Hjem » Alle børn skal vokse op uden overgreb

14-årige Asmot Ara er rohingya og bor i Cox Bazaar flygtningelejren i Bangladesh med sin datter og sin mand. Børn på flugt er udsatte og kan lide overgreb

14-årige Asmot Ara er rohingya og bor i Cox Bazaar flygtningelejren i Bangladesh med sin datter og sin mand. Under flugten fra Myanmar blev hun væk fra sine forældre og søskende og ved ikke, om de har overlevet. Hun kom i sikkerhed ved hjælp fra en familie fra landsbyen. Hun var nu helt alene og indvilligede i at gifte sig med en søn til en af hendes naboer, fordi de lovede at tage sig af hende. Hun følte ikke, at hun havde noget andet valg.
Foto: © UNICEF/2017/Bindra

Alle børn har ret til at blive beskyttet mod overgreb som vold, udnyttelse og misbrug

UNICEFs mål er at gøre verden til et sikkert sted at vokse op som barn. Det arbejder vi med på flere fronter. Vi samarbejder med verdens regeringer om at forbedre lovgivningen og de sociale systemer, så børn bliver bedre beskyttet mod overgreb som vold, udnyttelse og misbrug.

Hver dag bliver tusindvis af børn udsat for forskellige former for overgreb:

  • 12 millioner piger bliver hvert år gift inden de fylder 18 år.
  • Verden over lever 200 millioner piger og kvinder med de ofte smertefulde eftervirkninger af pigeomskæring.
  • 550 millioner børn bliver udsat for fysisk afstraffelse i hjemmet.
  • 130 millioner 13-15-årige er udsat for mobning.
  • 732 millioner børn lever i lande, hvor det stadig er tilladt at straffe børnene med vold i skolen.
  • Hvert 7. minut dør en teenager som følge af en voldshandling.
  • 15 millioner teenagepiger i alderen 15 til 19 år har været udsat for seksuelle overgreb.

Vold mod piger er fortsat en af de mest udbredte overtrædelser af menneskerettighederne på globalt plan. Og derfor har UNICEF et særligt fokus på at forebygge og bekæmpe vold mod piger.

Mange børn udsættes for overgreb

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

piger og drenge var i 2016 udsat for vold, seksuel udnyttelse og misbrug.

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

I 2018 hjalp UNICEF millioner af børn med at vokse op uden overgreb

14-årige Aisha fra Etiopien har været udsat for pigeomskæring. Hun har så mange følgeskader, at hendes forældre har valgt ikke at omskære hendes søskende. Alle børn skal vokse op uden overgreb

100.000 piger og kvinder i 13 lande har undgået omskæring takket være en større beskyttelsesindsats fra UNICEF,
© UNICEF/2017/Mersha

En pigegruppe diskuterer børneægteskab med landsbyens ældre. Alle børn skal vokse op uden overgreb.

4,8 millioner teenage piger har fået undervisning i at adressere børneægteskab, for at forebygge at pigerne bliver giftet væk.
© UNICEF/2017/Vishwanathan

En syrisk man bærer sit lille sovende barn i en kuffert under flugt fra kampene i Øst Ghouta.

1,7 millioner børn på flugt modtog beskyttelse.
© UNICEF/2018/Sandiki

Elenita er et af de mange børn, som lever i ekstrem fattigdom i Filippinerne. Alle børn skal vokse op uden overgreb
Barnet har ret til beskyttelse mod alle former for mishandling. Staten har pligt til at forebygge alle former for mishandling og afhjælpe deres virkninger, når det er sket.


Børnekonventionen, artikel 19.

Alle børn skal vokse op uden overgreb. FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

FNs Verdensmål om børns ret til at vokse op uden overgreb

UNICEFs arbejde for alle børns ret til at vokse op uden overgreb tager udgangspunkt i to af FNs Verdensmål: Verdensmål 5, der handler om ligestilling, og Verdensmål 16, der handler om at skabe fredelige, inkluderende samfund og sikre retfærdighed for alle.

UNICEF bidrager til at nå Verdensmål 5 og 16 ved at:

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

Støt nu