Om UNICEF Danmark

Om UNICEF
Danmark

UNICEF er verdens
største Børneorganisation

UNICEF er FNs Børnefond og vores vigtigste opgave er at skabe varige forandringer for børn og beskytte deres rettigheder. Som verdens største børneorganisation, og en vigtig del af FN, har vi en unik gennemslagskraft i over 190 lande. Vi kæmper for at redde børns liv, beskytte de mest udsatte og bygge en bedre fremtid for alle verdens børn.


Om UNICEF Danmark

UNICEF Danmark er én af i alt ​​34 nationale støttekomitéer for UNICEF. Støttekomitéerne arbejder for at samle penge ind til UNICEFs internationale arbejde, og for at oplyse både børn og voksne om børns rettigheder.

I Danmark har en lang række skoler i dag status som UNICEF Rettighedsskole, hvor børns rettigheder er dybt integreret i måden skolen fungerer på. Vi gør også en stor indsats for at vise, hvordan børn i den fattige del af verden lever. Derfor tilbyder vi undervisningsmaterialer, så elever kan lære om de forhold, deres jævnaldrende rundt om i verden vokser op under.

I Grønland arbejder vi tæt sammen med Grønlands Selvstyre om at styrke børns rettigheder.

UNICEFs arbejde for verdens børn er helt afhængig af frivillige bidrag. Vi er medlem af ISOBRO, der er brancheorganisation for alle indsamlingsorganisationer i Danmark.

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu

UNICEFs Historie & Mission

I kølvandet på Anden Verdenskrig, den mest dødelige konflikt i verdenshistorien, var behovet for humanitær hjælp stort. Dem der havde allermest brug for hjælp var børn, og derfor blev UNICEF den 11. december 1946 oprettet for at hjælpe de europæiske efterkrigsbørn, der levede uden omsorg og beskyttelse. Planen var at lukke organisationen ned efter arbejdet var færdigt, men behovet for hjælp var også stort i Afrika, Asien og Latinamerika. Derfor blev UNICEFs mandat udvidet til at omfatte alle børn i hele verden.

Senere valgte FN, at UNICEF skulle bestå for at hjælpe udsatte børn i hele verden. Ikke kun efter krige og katastrofer, men også med vaccinationer og anden langsigtet hjælp til sundhed, der kunne sikre, at børnene og deres lokalsamfund hele tiden blev stærkere og bedre rustet til at klare sig selv i fremtiden. Og netop sådan arbejder vi stadigvæk. Akut og langsigtet.

Læs mere om UNICEFs mission

UNICEF hjalp børn, der havde brug for en udstrakt hånd efter Anden Verdenskrig. © UNICEF/UNI41895/Unknown
Håbet for verdens fremtid hviler på de kommende generationer.
Sådan lød ordene, da FN’s Generalforsamling oprettede UNICEF i 1946.

UNICEF er børnenes stemme


UNICEF ser børn som ressourcestærke, medskabende individer. Vi er børnenes stemme på regeringskontorerne, deres hjælpende hånd uanset, hvor de bor og deres livreddende nødhjælpsleverandør under de værste krige og katastrofer. Vi redder børns liv, fra fødsel til deres voksenliv begynder.

Vi tror på hjælp til selvhjælp. Vi tror på relevant og gennemtænkt hjælp, der tager højde for udfordringer, der vender tilbage. Og på akut hjælp, der også peger ind i fremtiden. Når vi genopbygger det, der blev udslettet af en katastrofe, har vi fokus på at bygge det bedre, end det var før. Det er det, vi kalder: ‘Build-back-better’.

Rammen i alt vores arbejde er FN’s Børnekonvention.


Læs mere om UNICEF Danmark