Rettighedsskoler

UNICEFs
Rettighedsskoler


 

Vi skaber rettighedsskoler

Idéen om UNICEF Rettighedsskoler blev udviklet i England for mere end 15 år siden og er i dag blevet en stor succes i en lang række europæiske lande - også i Danmark. I perioden 2013- 2015 udviklede UNICEF Danmark sammen med Langelinieskolen i København en dansk model for, hvordan en rettighedsskole kunne se ud. Siden er modellen blevet udbredt på mere end 50 danske grundskoler i alle dele af landet.

Formålet med rettighedsskoler

Formålet med rettighedsskoler
Børn har altid ret til at blive hørt og inddraget i spørgsmål, der vedrører dem selv, deres tryghed og deres trivsel. Formålet med UNICEFs rettighedsskoler, er at sætte børnenes rettigheder i fokus. Mere konkret, så arbejdes der med rettighederne i en proces på seks trin, som i sidste ende fører til en certificering som UNICEF Rettighedsskole.
Læs mere om de 6 trin

Bliv Rettighedsskole

Er din skole den næste rettighedsskole?
Gennem dialog og en nærmere introduktion til, hvad det indebærer at være en rettighedsskole, planlægger vi sammen et forløb, der passer godt ind i den måde, jeres skole fungerer på. Er I nysgerrige på at høre mere, kommer vi gerne ud på lærerværelset eller et bestyrelsesmøde og fortæller hvad det vil sige at være UNICEF Rettighedsskole.
Kontakt os

UNICEF's RettighedsLAB

UNICEF's RettighedsLAB
UNICEF Danmark har allieret sig med en række eksperter, der har arbejdet med børns rettigheder i skoleregi over adskillige år. Sammen har vi udviklet et helt nyt rettighedslaboratorium, der inviterer alle lærere, pædagoger, ledere og andre ansatte på skolen til at blive endnu skarpere på arbejdet med at fremme børns rettigheder.


 

Skole-hjem-samarbejde

Vi har et bud på et rettighedsbaseret skole-hjem-samarbejde. Klik på billedet og download guiden.

Skole-Hjem Samarbejde

 

Et rettighedsbaseret børnesyn skaber gladere børn

På hver deres helt særlige måde, bidrager skolerne til at styrke børns stemmer og løfte ambitionerne for ligeværdighed, rummelighed, gensidig respekt, samskabelse og demokratisk deltagelse. På Rettighedsskoler indarbejder man et børnesyn baseret på Børnekonventionen, hvor børn bliver betragtet som ligeværdige borgere.

Et aktuelt casestudie hvor man har fulgt tre skoler i en periode på to år, viser at børn oplever en stor glæde, når de bliver inddraget på lige fod med voksne i arbejdet med at skabe trygge rammer på deres skoler.

Alle er med, og inklusion opleves som en selvfølgelighed på skolerne.

At være rettighedsskole er, hvor man sætter fokus på børns rettigheder, og det har vi også prøvet at gøre her på skolen, hvor vi skal se og sørge for, at andre børn på skolen har det godt, og at de kender til deres rettigheder, for eksempel at de gerne må sige, hvad de har lyst til og blive hørt, bare de ikke generer andre.
Elev på en Rettighedsskole.

Skolernes rettighedsråd styrker børneinddragelse

Skolernes rettighedsråd styrker børneinddragelse

På en UNICEF Rettighedsskole arbejder et særligt rettighedsråd bestående af børn og voksne kontinuerligt med at forbedre vilkårene for alle børn på skolen. Eleverne bliver på den måde hørt og taget alvorligt. Synes de for eksempel, at skolen er et trygt sted at være? Også toiletterne? Og cykelkælderen? Ved de, hvilke muligheder de har, hvis deres forældre skal skilles? Eller hvis en af deres forældre bliver alvorligt syg?

UNICEF har udarbejdet en guideline til alle rettighedsskolerne som har til formål at støtte Rettighedsrådets arbejde ved at gøre trin og byggesten mere håndgribelige og tydelige at gå til i praksis.

Download Guideline

 

Rejsen mod at blive en rettighedsskole

Processen startes med en aftale mellem UNICEF Danmark og rettighedsskolen. Derefter følger 6 trin, der alle skal gennemføres, for at skolen kan blive certificeret. Se også denne trin for trin guide til alle Rettighedsskoler.

1. VIDEN
Her laves der baseline-undersøgelser blandt elever og personale om deres viden om rettigheder. Det efterfølges af workshops for hele skolens personale og elevråd.

2. LEDERSKAB
Rettighedsrådet dannes, og lærere og pædagoger inddrager konventionens artikler, hvor det falder naturligt i den daglige undervisning.

3. UNDERSØGELSER
Rettighedsrådet er tovholder på tryghedsvandringer og tilgængeligheds-undersøgelser, som sammen med baselines danner grundlag for en handlingsplan.

4. HANDLINGSPLAN
Rettighedsrådet laver en handlingsplan for, hvordan skolen skal løfte nogle af de områder, som undersøgelserne viser et behov for at gøre noget ved.

5. OPSTART AF PLAN
Handlingsplanen sættes i gang med rettighedsrådet som tovholdere. Sideløbende reviderer skolens bestyrelse fx krise- og sorgplan, mobbepolitik og konflikthåndtering.

6. EVALUERING
Undersøgelserne fra trin 1 og 3 gentages, og rettighedsrådet evaluerer årets arbejde. Skolen certificeres herefter som UNICEF Rettighedsskole.