Støt

UNICEF Danmark

Årsberetning og årsrapport 2023

Et håb for verdens børn

2023 har været et historisk år. Årtiers fremskridt er gået i stå eller ligefrem tilbage. Verdensmålene er ikke kommet nærmere, men har bevæget sig længere væk. Krige og konflikter har kostet tusindvis af børn livet og fordrevet endnu flere. Oversvømmelser og tørker har frataget millioner af børn deres faste holdepunkter i hverdagen – et trygt hjem, de daglige måltider og skolegang. Udviklingen går den forkerte vej.

  • Susanne Dahl
  • Generalsekretær i UNICEF Danmark

En stor tak fra verdens børn
– tal for 2023

UNICEF Danmark indsamlede i alt 410 millioner kroner og har uddelt 340 millioner kroner i 2023.

82,8 % af UNICEF Danmarks indsamlede midler i 2023 gik til arbejdet for børn, mens 3,1 % blev brugt på administration.

Udvalgte begivenheder fra 2023

Tusindvis af børn døde, blev såret eller begravet under ruinerne af deres sammenstyrtede hjem, da en række voldsomme jordskælv på et splitsekund ændrede livet for millioner af børn og deres familier i Syrien og det sydøstlige Tyrkiet i starten af året .

Manges øjne har fortsat været rettet mod Ukraine, hvor millioner af børn har fået frataget deres normale liv som følge af krig – som også børn i Sudan, Syrien, Yemen og Etiopien.

I oktober 2023 førte et brutalt terrorangreb til en voldsom krig i Gaza, som har kostet mange tusinder børn livet – og op mod en million børn er fordrevet fra deres hjem.

Klimaforandringer og krig førte også til, at alt for mange børn verden over ikke kom i skole. Og globalt står vi i en læringskrise, hvor stadig flere børn ikke kommer i skole.

Også i Grønland er det i 2023 lykkedes at sætte et vigtigt fingeraftryk med ændringen af Inatsisartutlov om støtte til børn. Anbragte børns rettigheder blev præciseret i det endelige lovforslag og endeligt vedtaget i efteråret.

Børns rettigheder på pensum

I 2023 blev Barnets Lov vedtaget og er et tiltrængt løft af børnesynet. Men skal ordene ud at leve i praksis, kræver det, at der afsættes ressourcer til efteruddannelse i rettighedsbaseret børnesyn og børneinddragelse. Derfor lavede UNICEF Danmark sammen med VIA University College et digitalt undervisningsforløb om børnesyn, børneinddragelse og Barnets Lov for Socialstyrelsen, der nu er obligatorisk for kommunale sagsbehandlere i alle landets 98 kommuner på børneområdet.

Danmarks Indsamling hjalp børn i Madagaskar

I 2023 støttede UNICEF Danmark og Danmarks Indsamling et projekt i Madagaskar, der arbejder med at øge familiernes viden om mad og ernæring. Desuden er der oprettet lokale spare-lånegrupper, der kan give familierne råd til at variere deres kost. I de lokale spare-lånegrupper har familierne mulighed for at låne penge til at investere i deres eget lille landbrug eller forretning.

Udvalgte aktiviteter med fokus på læringskrisen

COVID-19-pandemien har accelereret en global læringskrise, hvor 244 millioner børn og unge – særligt piger – ikke går i skole.

I 2023 introducerede Hempel Fonden og UNICEF et databaseret måleværktøj – ”The Foundational Learning Action Tracker” – som sammenligner 94 landes indsatser inden for grundlæggende læring. Måleværktøjet understøtter udvekslingen af viden mellem regeringer og gør det muligt at identificere og fremhæve de lande, der tjener som inspiration for andre.

I årets sidste måned præsenterede UNICEF på Global Refugee Forum sammen med LEGO Fonden, Grundfos Fonden og Udenrigsministeriet et nyt offentligt-privat partnerskab i Etiopien. Partnerskabet vil støtte kønsinklusion, læring gennem leg og alderssvarende mental sundhed og psykosocial støtte samt klimafølsomme initiativer til vand, sanitet og hygiejne (WASH).

Sammen om at forebygge stigende global overvægt

Novo Nordisk A/S og UNICEF går forrest for at bidrage til de systemiske forandringer i børns miljøer, som er nødvendige for at forebygge overvægt og svær overvægt. Overvægt er en stigende global sundhedskrise, som lige nu påvirker flere end 380 millioner børn og unge over hele verden. I 2023 havde partnerskabet siden opstarten i 2019 nået flere end 2,6 millioner børn og omsorgspersoner i Latinamerika og Caribien gennem målrettede programmer.

Fleksible midler er vigtige for verdens børn

I 2023 og i årene frem er det en vigtig målsætning for UNICEF Danmark at indbringe så mange fleksible midler som muligt til verdens børn.

Fleksible midler eller kernebidrag, som det også kaldes, er penge, der ikke er øremærket til konkrete projekter, men kan bruges på måder, der gør mest forskel for verdens børn.

Langt den største del af de frie midler, vi får i UNICEF Danmark, kommer fra privatpersoner. En stor del er fra faste støtter, men i stigende grad også enkeltbidrag.

En af de donationer, der i 2023 blev givet som fleksible midler til UNICEF Danmark, kom fra Pandora A/S, der siden 2019 har doneret mere end 70 mio. kr. til UNICEFs arbejde. Deraf er halvdelen, altså 35 mio. kr., givet som fleksible midler.

2023 var et år, hvor mange børn i verden havde brug for hjælp, og hvor verdens brændpunkter endnu engang rykkede tæt på os danskere. Disse begivenheder understreger, at det arbejde, som UNICEF hver dag udfører, til stadighed er vigtigt og gør en stor forskel for børnene.

  • Astrid Haug
  • Bestyrelsesforperson