Børnevenlige Byer og Kommuner
fremmer børns rettigheder

Hvad er en Børnevenlig By og Kommune?

Programmet Børnevenlig By og Kommune er et globalt UNICEF-program, der samler lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, skoler og uddannelser, lokale medier og – vigtigst af alt – børn og børnefaglige organisationer.

Sammen har de fokus på børns rettigheder og gør deres byer og kommuner mere børnevenlige.

Den overordnede vision for Børnevenlig By og Kommune er at samarbejde med lokalsamfund for at fremme børns rettigheder jævnfør FN’s Børnekonvention.

Programmet lægger særlig vægt på at sikre:

  1. Udbredelse af kendskabet til rettigheder
  2. Meningsfuld og inkluderende børneinddragelse
  3. Bekæmpelse af diskrimination og øge tilgængelighed i politikker og handlinger i kommunen

 

Alle børn har ret til at vokse op i et trygt, sund og rent miljø, hvor de bliver værdsat og respekteret.

UNICEFs program “Børnevenlig By & Kommune” støtter op om dette og arbejder for, at rettigheder anvendes og føres ud i livet i det lokale samfund.

 

Hvilken børnerettighed er vigtigst? Det spurgte vi Gladsaxes borgmester, Trine Græse, og skoleeleverne Kaya Ernst og Kasper Libak Rasmussen om.

Børnevenlig By & Kommune kort fortalt.
Se brochuren

Læs hele Jannekes beretning fra felten HER

Hvad laver en Børnevenlig By og Kommune?

Hvis en kommune ønsker at blive Børnevenlig By og Kommune, er der en række krav og en klar proces, den skal følge. Der skal laves analyser, udarbejdes handlingsplan med specifikke mål for områder, som kommunen ønsker at forbedre, og endelig skal planerne gennemføres.

Aktiviteterne varierer fra by til by, men målet er at fremme børns rettigheder som garanteret i FN’s Børnekonvention.

Aktiviteterne falder typisk inden for følgende:

  1. At blive værdsat, respekteret og fair behandlet
  2. At blive hørt
  3. At have adgang til sociale ydelser
  4. At være tryg og sikker
  5. Familietid, leg og fritid

Inddragelse af børn er et afgørende og gennemgående element i programmet for Børnevenlig By & Kommune. Hør Anne-Mette Friis, tidligere chef for National afdeling i UNICEF Danmark, fortælle om baggrunden for børneinddragelse og om, hvordan man gør det konkret.

Børnevenlige Byer og Kommuner globalt og lokalt

UNICEF Danmark bliver med Børnevenlig By og Kommune del af en global UNICEF succeshistorie. Programmet er vokset med 25 procent over tre år og dækker mere end 40 lande og 3500 lokalsamfund. Læs mere på den internationale side.

I 2019-2023 kører UNICEF Danmark en pilotfase for programmet i Danmark i tæt partnerskab med de tre kommuner; Aalborg, Billund og Gladsaxe, som ønsker at blive Børnevenlig By & Kommune.

Børn og unge tages med på råd og bliver hørt i Aalborg Kommune. Her deltager to unge i Aalborg Byrådssal.

Børnevenlige Byer og Kommuner sætter fokus på børns trivsel over hele verden – fra Sverige til Slovakiet og Senegal. Vi ved, at lokalområdet og de kommunale myndigheders engagement er afgørende, når det handler om at skabe et godt fundament for børns udvikling. Vi tror på, at UNICEF-konceptet med Børnevenlige Byer og Kommuner kan styrke kommunerne
Karen Hækkerup, Tidligere Generalsekretær i UNICEF Danmark

Børnerettigheder danner rammen

Alle børn har ret til at vokse op et sted, hvor de bliver respekteret, værdsat og føler sig trygge. Et sted, hvor de har adgang til basale ydelser og kan lege, lære, vokse i et rent og sundt miljø, hvor deres stemme høres og betyder noget.

UNICEFs Børnevenlige Byer og Kommuner Initiativ støtter byer og kommuner i at realisere de rettigheder som alle børn har.

Grundlaget for arbejdet med Børnevenlige Byer og Kommuner er FN’s Børnekonvention. Programmet spiller desuden ind i Verdensmålene og giver helt konkrete redskaber til at levere resultater inden for Verdensmålene.

Verdensmålene og Børnekonventionen går hånd i hånd, hvilket bliver tydeligt igennem Børnevenlige Byer og Kommuners konkrete arbejde.

Mens Verdensmålene sætter en global vision for en bæredygtig fremtid, er Børnekonventionen med til at konkretisere, hvordan man arbejder for, at alle børns stemme bliver hørt og inddraget – også børn i sårbare situationer.

Igennem Børnevenlige Byers fokus på børneinddragelse får børn mulighed for at være med til at forme deres by og kommune. Gennem de fem programområder defineres konkrete tiltag, som kan være med til at fremme børns rettigheder og Verdensmålene på samme tid, f.eks. inden for uddannelse, inklusion eller adgang til velfærd.

Tidligere chef for national afdeling, Anne Mette Friis, fortæller om FN´s børnekonvention.

Tidligere chef for national afdeling, Anne Mette Friis, fortæller om UNICEFs børnesyn.

Læring om børns rettigheder kan være relevant i et undervisningsforløb, da det styrker børns viden om egne rettigheder.

BILLUND ANERKENDES SOM DANMARKS FØRSTE BØRNEVENLIGE BY OG KOMMUNE

Billunds borgmester, Ib Kristensen, overrækkes UNICEFs anerkendelse.

Børnenes initiativer til sikkerhedszonen er blandt andet masser af træer og natur.

Kommunens arbejde med sikkerhedszoner visualiseres med en udstilling.