Støt

Gaza-krisen

– det gør UNICEF

Sådan hjælper UNICEF i Gaza

Hundredtusinder af børn er berørt af optrapningen af fjendtlighederne i Gaza og har desperat brug for humanitær hjælp. Vi er til stede i de berørte områder.

UNICEF er altid på børnenes side, uanset hvem deres forældre er, og hvor de kommer fra. Det er vi også i dette tilfælde. Lige nu er børn i Gaza truet på livet af underernæring. Situationen ændrer sig hele tiden, og UNICEF afsøger konstant måder at nå børn og familier i akut krise. Vi opfordrer til en øjeblikkelig våbenhvile i konflikten mellem Israel og Hamas og til, at der etableres en humanitær korridor, der kan give børn og deres familier bedre adgang til livreddende hjælp og forsyninger – hvor end de måtte være.

Situationen lige nu

Situationen er voldsom og kaotisk. Mens geværild og missiler skaber død og ødelæggelse, kæmper UNICEF for, at børnene ikke skal ende som de uskyldige ofre i den drabelige konflikt. Vi arbejder målrettet for at beskytte børns rettigheder og opfylde deres basale behov i form af bl.a. medicin, mad, vand og psykosocial støtte.

Børn i Gaza er truet på livet af underernæring

En stejl stigning i underernæring og udbredt smitsom sygdom hos børn i Gaza udgør en alvorlig trussel, viser en ny analyse. Den hurtige forværring af ernæring blandt små børn i Gaza er uden fortilfælde globalt. Især i den nordlige del af Gaza-striben er situationen alvorlig.

Den igangværende konflikt i Gaza-striben betyder, at mad og rent vand er blevet en mangel i området, mens flere sygdomme til gengæld spreder sig. Begge dele går ud over kvinder og børns ernæring og immunitet og har resulteret i en bølge af akut underernæring.

Situationen er særlig ekstrem i det nordlige Gaza. Ernæringsundersøgelser fra steder, hvor børn og kvinder søger tilflugt og på sundhedscentre i den nordlige Gaza-stribe, viste, at et ud af seks børn under to år er akut underernærede. Af disse lider næsten tre procent af livstruende underernæring.

Lignende screeninger i den sydlige Gaza-stribe i Rafah, hvor nødhjælp har været mere tilgængelig, viste, at fem procent af børn under to år er akut underernærede. Dette er et klart bevis på, at der er behov for adgang til humanitær bistand, og at nødhjælpen bidrager til, at de værste tilfælde af underernæring kan forhindres.

“Gaza-striben er på vippen til en situation, hvor antallet af børn, der vil dø af sult og sygdom, forventes at eksplodere. Men de dødsfald kan forebygges. Vi har advaret om situationen i ugevis. Hvis ikke vi får en varig humanitær våbenhvile og yderligere adgang for humanitær hjælp, vil børns ernæring fortsætte med at styrtdykke og endnu flere børn vil dø,” siger Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Der er en høj risiko for, at underernæring vil fortsætte med at stige over hele Gaza-striben på grund af den alarmerende mangel på mad, vand og sundheds- og ernæringsydelser.

 • Omkring 90% af børn under to år indtager to eller færre fødevaregrupper – hvilket betyder, at de har indtaget to eller færre fødevaregrupper den foregående dag – og den mad, de har adgang til, er af laveste næringsværdi.
 • 95% af husstandene begrænser måltider og portionsstørrelser, og 64 procent af husstandene kun spiser ét måltid om dagen.
 • Over 95% af husstandene sagde, at de havde begrænset mængden af mad, voksne indtog for at sikre, at små børn havde mad at spise.

Rapporten viser også, at mindst 90 procent af børn under fem år er ramt af en eller flere smitsomme sygdomme. 70 procent havde diarré i de sidste to uger.

Eskaleringen af konflikten er katastrofal for børnene

Hele hjem er blevet ødelagt og familier revet fra hinanden. Langt over 1,7 millioner mennesker er lige nu fordrevet – halvdelen af dem børn. Mere end 5.350 børn meldes dræbt og flere tusinder er såret, mens utallige andre er blevet udsat for vold og har mistet familiemedlemmer og venner.

Der er brug for sikker, uhindret og vedvarende adgang til hurtigst muligt at levere humanitær bistand i hele Gaza-striben. Derudover skal hospitaler og sundhedspersonale beskyttes mod angreb, så de kan sikkert yde kritisk behandling og pleje. En øjeblikkelig og varig humanitær våbenhvile giver fortsat den bedste chance for at redde liv og stoppe lidelse.

Intet sted er sikkert for børn, mens denne intense kamp fortsætter. For det er, som i alle krige, børnene, der lider først og lider mest.

Sådan hjælper UNICEF

UNICEF er til stede i Gaza og knokler for at levere den støtte, der er mulig under ekstremt svære forhold. Siden oktober 2023 er mindst 386 UNICEF-lastbiler kommet over grænsen med nødhjælp til civilbefolkningen i Gaza. Trods ekstremt svære vilkår, sørger UNICEF og vores partnere for akutte og livreddende aktiviteter, herunder:

 • Vi sender blandt andet kritisk nødhjælp som næringsrig mad, rent vand, vandrensningsanlæg, medicinske forsyninger, brændstof, hygiejneartikler og bleer, tæpper og varmt tøj.
 • Vi leverer brændstof til spildevandsrensningsanlæg.
 • Vi sørger også for screening og behandling af underernærede børn, hjælper med at finde alternativ pleje til separerede og uledsagede børn og giver børnene psykosocial førstehjælp og støtte.
 • Vi sørger for aktiviteter for børn, så de kan få en afbræk fra krigen.

I 2024 vil UNICEF blandt andet lave følgende indsatser i Gaza og på Vestbredden

 • Sikre medicinske forsyninger og ydelser til 780.000 personer
 • Yde psykosocial støtte og mentale sundhedsydelser til 850.000 personer
 • Levere læringsmaterialer til 315.000 børn
 • Levere drikkevand til flere end 2 millioner børn og familier
 • Levere forsyninger til at håndtere vand, sanitet og hygiejne til 1 million børn og familier

UNICEF er bekendt med anklagerne om, at flere ansatte i UNRWA var involverede i det forfærdelige angreb på israelske civile den 7. oktober. De anklagede skal stilles til ansvar for deres handlinger. Men samtidig er det vigtigt, at vi fortsat støtter organisationen UNRWA og ikke lader få ansattes hovedløse handlinger få så vidtrækkende konsekvenser, at støtten til UNRWA forsvinder.

UNRWA er den største nødhjælpsorganisation, der opererer i Gaza, og lige nu er der mere brug for deres indsats end nogensinde.

Sammen med flere andre FN-organer har vi derfor underskrevet en udtalelse om situationen. Den kan du læse her (engelsk).

AKUT: Gaza-krisens børn har brug for hjælp NU!

UNICEF opfordrer på det kraftigste til:

 • At alle fjendtligheder øjeblikkelig ophører og at alle parter betingelsesløst beskytter børn mod overlast og giver dem den særlige beskyttelse, som de er berettiget til i overensstemmelse med international humanitær lov og menneskerettighedslovgivning. Intet sted er sikkert for børn, mens denne intense kamp fortsætter.
 • At alle parter skal værne om alle børns rettigheder, inklusive børn, der tages til fange under operationer. Dette omfatter børn, der opfattes som værende forbundet med parter i konflikten. Børns ret til liv og beskyttelse mod enhver form for vold er altafgørende.
 • At ingen børn bliver bortført part i konflikten. Bortførelse af børn er en alvorlig krænkelse. Børn, der er frihedsberøvet af parterne i konflikten, bør beskyttes og straks og ubetinget løslades.
 • At intet barn bliver udsat for den slags vold, konflikten fører med sig. Børns psykologiske velbefindende vil blive yderligere påvirket i takt med at fjendtlighederne fortsætter. Alle børn i området har allerede gennemlevet mange krige i de seneste år.
 • At der bliver indgået en øjeblikkelig våbenhvile indtil der er fundet en mere langsigtet politisk løsning.
 • At civil infrastruktur, såsom skoler, hospitaler og krisecentre til enhver tid respekteres og beskyttes i henhold til international humanitær lov.
 • UNICEF opfordrer til en humanitær pause og en korridor for at tillade sikker og uhindret humanitær adgang i Gaza-striben.
 • UNICEF opfordrer alle parter i konflikten til at tage øjeblikkelige og afgørende skridt for at de-eskalere situationen, forhindre yderligere tab af menneskeliv og sikre, at børn bliver beskyttet.
 • På trods af den udfordrende humanitære og sikkerhedsmæssige situation er UNICEF og dets partnere på jorden i Gazastriben og leverer øjeblikkelig humanitær støtte, herunder medicinske forsyninger, brændstof samt mental sundhed og psykosocial støtte.

Spørgsmål og svar om situationen i Gaza

Allerede før krisen var mange børn i Gaza afhængige af forskellige former for nødhjælp og hjælp fra FN. Som led i UNICEFs årelange indsats i Gaza arbejdede vi derfor allerede med at give børn akut støtte. Så da krigen eskalerede, kunne vi med det samme levere udstyr til vandrensningsanlæg, medicinske forsyninger til hospitaler og, samt begyndte at yde psykosocial førstehjælp. Situationen ændrer sig løbende og vi justerer derfor hele tiden vores indsats for at nå så mange børn som overhovedet muligt. Situationen inde i Gaza er kritisk, flere end 100 FN-medarbejdere er blevet dræbt, og det er ekstremt vanskelige forhold vores medarbejdere forsat opererer under.

Vi vurderer løbende behov og har ekspertise til at vurdere omfanget af de stigende behov blandt børn. Derfor forbereder og transporterer vi lige nu livreddende forsyninger, så vi udover, hvad der allerede var i Gaza, kan levere alt den nødvendige hjælp. Vi har brug for mere end 1 milliard kr. for at kunne redde børns liv og sikre dem på andre måder fra nu af og de næste tre måneder. I Egypten har vi allerede nær grænsen til Gaza store mængder livreddende forsyninger klar eller planlagt til levering. Vi arbejder konstant på at få forsyningerne frem til børnene og deres familier.

Børn er børn, uanset hvor de er. Og intet barn skal lide på grund af voksnes krig. Derfor taler UNICEF også for alle børn, uanset side – vi har kaldt på sikkerhed og hjælp til berørte børn både i Israel og Palæstina. UNICEF var og er til stede i hele området, både før, nu under og også efter konflikten. I Israel, som er et højindkomstland, er en nødhjælpsindsats fra UNICEF dog ikke efterspurgt af myndighederne. I Gaza og på Vestbredden arbejder vi ud fra børnenes behov og med mandat i international lov samt børnekonventionen.

Når vi siger, at vi hjælper Gaza-krisens børn, altså i hele området, er det, fordi vi er fortalere for alle børn. Og vi har arbejde samt medarbejdere i Israel, under vores mandat om Børnekonventionen, men de fokuserer på påvirkning af politikere, skolearbejde, indsamlinger osv. Det vigtige for os – og for så mange andre lige nu – er at tale for sikker løsladelse af de israelske børn, som er bortført og holdes som gidsler af væbnede grupper i Gaza. En sådan handling er en grov overtrædelse af alt – fra barnets rettigheder til international lov.

Det gør vi kun, fordi det er sådan, vi får mest mulig hjælp frem. Reklamerne betyder simpelthen, at vi kan samle flere penge ind til verdens børn, end hvis vi ikke brugte dem. Hos UNICEF Danmark er det en tommelfingerregel, at vi kun bruger en krone på indsamlingsaktiviteter, hvis vi forventer, at vi kan få den fire gange igen samlet set. Og vi holder hele tiden øje med, at vi bruger pengene rigtigt. Via annoncer og andre tiltag får vi vores budskab ud til rigtig mange mennesker, hvilket betyder, at vi tilsvarende får respons og støtte fra rigtig mange. Samlet set er udgiften til annoncer langt mindre end udbyttet. I 2022 gik over 85 kroner per 100 kroner doneret til arbejdet for børnene. Læs mere om, hvordan vi bruger pengene.

Ifølge de seneste rapporter fra lokale sundhedsmyndigheder og medier er mindst 1.200 israelere og udlændinge dræbt og mindst 5.400 såret. Indtil videre er der 36 børn blandt de identificerede dræbte. 136 personer fra Israel og andre lande er bortført og befinder sig i Gaza, hvoraf to er børn.

Flere end 26.257 palæstinensere er rapporteret dræbt, herunder mindst 5.350 børn og mere end 64.797 mennesker er sårede, herunder flere end 8.663 børn. 7000 er savnet og antages at være fanget under kollapsede bygninger.

UNICEF var til stede i begge områder, og kunne derfor hurtigt imødekomme de mest akutte behov efter krigen eskalerede. Vi leverede omgående udstyr til vandrensningsanlæg, medicinske forsyninger til hospitaler, læringsforsyninger samt begyndte at yde psykosocial førstehjælp.

Situationen ændrer sig løbende og vi justerer derfor hele tiden vores indsats for at nå så mange børn som overhovedet muligt. Som led i vores årelange indsats i Gaza har vi humanitære indsatser på mange forskellige områder som giver børn akut støtte. I Egypten har vi allerede nær grænsen til Gaza store mængder livreddende forsyninger klar eller planlagt til levering.

Inden krigen eskalerede havde 1,1 millioner børn allerede brug for humanitær hjælp i Gazastriben og på Vestbredden – hvilket svarer til cirka halvdelen af børnebefolkningen.

816.000 børn i Gazastriben havde behov for støtte til mental sundhed og psykosocial støtte efter seks perioder med væbnet konflikt siden 2008 og daglige beskyttelsesproblemer.

Dette er forværret af den alvorlige socioøkonomiske og humanitære situation, især for børn – hvilket resulterer i øget sårbarhed og en mærkbar forringelse af befolkningens livskvalitet.

Hundreder af skoler, sundhedsfaciliteter og vandfaciliteter er ramt siden krigen eskalerede. Det fulde overblik har vi ikke lige nu, og situationen udvikler sig hele tiden.

Sundhedsvæsenet i Gaza er under stort pres, og har ikke kapacitet til at behandle alle patienter. Situationen er desperat.

Du støtter UNICEFs igangværende nødhjælpsindsats i Palæstinensiske områder, både i Gaza og på Vestbredden. Dine midler bruges effektivt til at støtte børn med akutte behov.

Årsagen til at vi ikke har en støttemulighed for Israel er, at UNICEF ikke har udviklings- eller humanitære programmer i Israel, da den israelske stat ikke har anmodet om dette fordi staten selv varetager de opgaver, UNICEF udfører i palæstinensiske områder.

Det samlede behov for støtte til UNICEFs humanitære indsats i palæstinensiske områder er på lidt mere end 1 milliard kr. Situationen ændrer sig løbende, og behovet for hjælp forventes at stige som omfanget af krisen vokser.

UNICEF har ikke humanitære programmer i Israel, da den israelske stat ikke har anmodet UNICEF om at igangsætte dette.

Du kan støtte her og på den måde bidrage til UNICEFs arbejde. Så hjælper du børn i Gaza-krisen med livreddende nødhjælp.

Ja. UNICEF var til stede inden eskaleringen, og vi bliver. Vi er til stede både i Gaza og på Vestbredden med humanitære indsatser. UNICEF har siden 2009 haft en Nationalkomité i Israel, hvis formål er at rejse midler til UNICEF’s arbejde over hele verden, samt fremme og øge bevidstheden om børns rettigheder i Israel.

I Gaza Striben har vi adskillige igangværende indsatser herunder indsatser for at sikre sikkert drikkevand til tusindvis af mennesker, yde psykisk førstehjælp til børnene, frembringe livsreddende medicin til hospiter og meget mere.

Den nuværende situation er ekstremt bekymrende. Børn betaler fortsat den højeste pris for volden.

UNICEF opfordrer til øjeblikkelig humanitær våbenhvile, forsatte pauser i kampene og til, at alle parter ubetinget beskytter børn mod overgreb og giver dem den særlige beskyttelse, de har ret til, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til international humanitær lov og menneskerettighedslovgivning. Ingen steder er sikre for børn, så længe fjendtlighederne i tætbefolkede områder fortsætter.