Støt

Whistleblowerordning

I UNICEF har vi oprettet en Whistleblowerordning i samarbejde med DLA Piper.

Formålet med whistleblowerordningerne er at øge mulighederne for, at alle ansatte vil ytre sig om eventuelle kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser. Samtidig skal whistleblowerordningerne være med til, at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder I UNICEF.

Whistleblowerordningerne skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation om eventuelle fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningerne udgør desuden et supplement til eksisterende muligheder for f.eks. at rette henvendelse til nærmeste leder, HR-afdelingen eller SU-repræsentanterne.

Her finder du Whistleblowerpolitikken på både dansk og engelsk indeholdende vejledning og link til brug for foretagelse af indberetninger i henhold til ordningen: