Alle børn skal
bo i en bæredygtig verden

Alle børn har ret til at leve i et miljø, som bidrager til deres vækst og sikkerhed. Men verden over er millioner af børns liv og trivsel truet af klimaforandringer, forurening, vandmangel, naturkatastrofer og utilsigtet tiltagende urbanisering.

Unge indsamler oplysninger om luftforurening i udkanten af Ulaanbaatar, Mongoliet, som en del af programmet ”Air Polution Youth Mappers". De unge er ansvarlige for at indsamle oplysninger om luftens kvalitet. De kortlægger områderne og noterer forureningsindekserne ved hjælp af en bærbar luftkvalitetsovervågning fra UNICEF.
© UNICEF/2018/Pasquall

 

Naturkatastrofer & klimaforandringer

Et rekordhøjt antal børn og unge befinder sig lige nu i en katastrofesituation, som kræver akut, humanitær nødhjælp. Naturkatastrofer og påvirkning af klimaforandringer tvinger millioner af børn fra deres hjem med risiko for at blive udsat for vold, udnyttelse, underernæring og livstruende sygdomme.

  • Verden over lever 2 milliarder børn i områder, hvor luftforureningen overstiger WHOs standarder – det betyder at børnene indånder giftig luft, der sætter deres helbred på spil.
  • Mere end halvdelen af verdens befolkning har stadig ikke adgang til basale toiletforhold.
  • 159 millioner mennesker henter drikkevand direkte fra floder, søer og andre usikre kilder.
  • Og vandmangel bliver et stadig større problem. I 2040 forventes hvert fjerde barn i verden bo i områder med ekstremt begrænset adgang til vand.

Mange børn er truet af vandmangel

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn lever i områder med høj eller ekstrem grad af tørke

Hjælp katastroferamte børn
 
En syrisk dreng har netop modtaget nødhjælp fra UNICEF i form af en skoletaske og hygiejneforsyninger.

Vi rykker ud med humanitær hjælp til børn og deres familier, når katastrofen rammer.
© UNICEF/Souleiman

Internt fordrevne henter rent vand ved en UNICEF vandpost Abs lejren i Yemen.

Vi sørger for rent vand til mennesker, der er ramt af humanitære katastrofer.
© UNICEF/Clarke for UNOCHA

Vi hjælper adgang til trygge og forbedrede sanitære forhold.
© UNICEF/Vishwanathan

 
17-årige Vanessa står i en udtørret dam, hvor hun plejer at hente vand i Siyephi landsbyen i Zimbabwe.
Barnet har ret til overlevelse, sundhed, uddannelse og udvikling og til at blive hørt om forhold, der vedrører barnet selv.

Børnekonventionen, artikel 6, 12, 24, 27 og 28.

 
Alle børn skal vokse op uden overgreb. FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

UNICEFs arbejde for alle børns ret til at bo i en bæredygtig verden tager udgangspunkt i fire af FNs Verdensmål: Verdensmål 3, der handler om at sikre sundhed og trivsel for alle, Verdensmål 6, der går ud på at sikre alle adgang til rent vand og sanitet, Verdensmål 11 om at skabe bæredygtige, modstandsdygtige og sikre byer og lokalsamfund og Verdensmål 13 om at bekæmpe klimaforandringer og deres påvirkninger.

UNICEF bidrager til at nå Verdensmål 3,6, 11 og 13 ved at:

Hjælp katastroferamte børn

Støt nu