Afghanistan

UNICEF er allerede til stede
- og vi bliver her!

Afghanistan er et af de farligste lande at vokse op i. Efter Taliban overtog magten er situationen blevet
endnu mere desperat for børnene. Lidt over 13 millioner børn har lige nu akut brug
for humanitær hjælp! De mangler rent vand, lægehjælp og mad.

 

Vi er allerede tilstede

UNICEF har været i Afghanistan i over 70 år, og vi bliver her også nu! Sammen med vores partnere knokler vi for at levere nødhjælp til børnene og deres forældre.

Vi sikrer adgang til rent vand, medicin, hygiejnesæt og behandling til underernærede børn. Vi yder akut psyko-social-støtte til børnene og er i fuld gang med at oprette sikre frirum for børn i de nyoprettede flygtningelejre omkring Kabul. Lige nu har børnene i Afghanistan akut behov for nødhjælp som:

 • Medicin
 • Rent vand
 • Hygiejneudstyr
 • Behandling mod underernæring
Hjælp børn i Afghanistan

Hjælp os med at hjælpe børn i Afghanistan

Støt nu
 

UNICEF arbejder for at styrke børnesikringssystemet, herunder den retslige ramme, for at beskytte de mest sårbare
børn. Afghanistan står over for en kompleks situation, hvor en uforløst fredsproces overskygger
kontinuerlige humanitære behov.

Kompleks situation

UNICEF har i mange år arbejdet i Afghanistan for at hjælpe den unge befolkning. Det er en stor udfordring, at halvdelen af ​​Afghanistans lidt over 40 millioner indbyggere er under 18 år. De udsættes for ekstreme situationer af vold og misbrug på grund af igangværende kampe, et liv som internt fordrevne, en dårlig økonomi og skadelige sociale normer og praksis. Det øgede antal og hyppigheden af ​​konfliktrelaterede hændelser har medført en alarmerende stigning i svigt af børn.

Omkring 3,4 millioner mennesker er internt fordrevne, og den vanskelige proces for at genintegrere dem i deres tidligere samfund skaber nye krav til tjenester, infrastruktur og levebrød til både fordrevne og værtssamfund.

Afghanske piger er i risiko for tidligt ægteskab, æresdrab, hustrumisbrug og seksuel vold. Afghanske drenge lider af mange af de samme risici samt militær rekruttering til væbnet konflikt og seksuel udnyttelse. Både piger og drenge udsættes for farlige arbejdsforhold, kontakt med landminer og vold i hjemmet.

Ændring af sociale normer og praksis

UNICEF opsøger ledere i både regeringen og civilsamfund i landsdækkende bestræbelser på at beskytte børn mod praksiser som børneægteskab, voldelig korporlig straf og børnearbejde.

For at kunne beskytte og yde tjenester til afghanske børn har UNICEF arbejdet med Afghanistans regering for at oprette et børnebeskyttelsesnetværk (CPAN), en koalition af offentlige myndigheder, ikke-statslige organisationer og samfunds- og religiøse ledere, som alle arbejder sammen om at beskytte børns rettigheder.

Unicef beskytter børn
0

mennesker er internt fordrevne i Afghanistan

Hjælp UNICEF med af beskytte børnene
 

Afghanistans uddannelsessystem er blevet ødelagt af vedvarende konflikter. For mange af landets børn er færdiggørelse af grundskolen fortsat en fjern drøm - især i landdistrikterne og for piger.

Adgang til uddannelse er en ret for alle børn

Afghanistan står overfor en uddannelseskrise, især for piger. Ved begyndelsen af 2022 var der anslået 4 millioner børn (hvoraf 60% var piger), der ikke gik i skole. Forbuddet mod pigers adgang til sekundær uddannelse siden marts 2022 påvirkede over én million piger.

UNICEF hjælper med at identificere alternative veje til læring og øge uddannelsesmulighederne for de, der er de sværeste at nå.

 

En tilstrækkelig velafbalanceret kost er fundamentet for overlevelse, sundhed og udvikling.
Velnærede børn er mere tilbøjelige til at være sunde, produktive og parate til at lære.

Mange børn i Afghanistan lider af ekstrem underernæring

Underernæring er ødelæggende. Det sløver intellektet, sænker produktivitet og fortsætter fattigdom. Underernæring kan derudover føre til alvorlige sundhedsproblemer og endda død.

Antallet af børn, der lider af svær akut fejlernæring, herunder underernæring, i Afghanistan, er steget dramatisk på grund af den nuværende humanitære krise i landet. Det forventes, at omkring 4 millioner sårbare mennesker vil lide af akut fejlernæring i 2023, herunder 875.227 børn. Med UNICEF-støtte fik 662.866 børn under fem år i 2022 behandling for livstruende underernæring.

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at situationen i Afghanistan er meget ustabil og uforudsigelig, og det kan være udfordrende at nå de mest sårbare børn og levere nødvendig hjælp og støtte på grund af konflikter og mangel på sikkerhed.

Mad til alle børn

UNICEF støtter ernæringsaktiviteter i 34 provinser i Afghanistan, der yder kvalitetspleje til børn og gravide og ammende kvinder.

UNICEF leverer udstyr, forsyninger og infrastruktur til at levere vigtig næringsinformation, rådgivning og støtte til børn under fem, mødre og unge piger. UNICEF bruger den nyeste forskning og værktøjer til at hjælpe partnere mobilisere ressourcer, der adresserer ernæringsudfordringer både i dagligdagen og i nødsituationer.

UNICEF leder National Nutrition Cluster, et konsortium af regeringer og ngo-partnere, der forbereder sig på og reagerer på ernæringsmæssige nødsituationer. Vi arbejder sammen med de samme partnere for løbende at overvåge behovene hos børn og gravide og ammende kvinder, samt at identificere ernæringsmæssige nødsituationer. UNICEF og Verdenssundhedsorganisationen etablerer for eksempel et National Nutrition Sentinel Surveillance System, der vil guide Afghanistans regering og andre partnere til at indsamle, analysere og formidle data om ernæringsprogrammer, så de hurtigt kan tage fat på udfordringer eller nødsituationer som de opstår.

 

Situationen i Afghanistan

 • Ved udgangen af 2022 var der anslået 28,3 millioner mennesker, der havde behov for humanitær hjælp, heriblandt 15,3 millioner børn.
 • Det forventes, at omkring 4 millioner sårbare mennesker vil lide af akut underernæring i 2023, herunder 875.227 børn.
 • 4 mio. afghanske børn er ude af skole – 60% er piger.
 • Omkring 3,5 millioner mennesker er internt fordrevne.
Afghanske tvillinger

To par tvillingpiger, alle 5 år gamle, står foran en malet mur i et børnehavecenter i Kabul, Afghanistan. Pigerne til venstre er stunted. Stunting er et tegn på kronisk underernæring under de mest kritiske vækstperioder. Det er defineret som en lav højde ift. alder og måles ved at sammenligne et barn, der lider af stunt med et sundt barn af samme alder og køn.

 
 • Befolkning: Børn udgør over 50% af en befolkning på 39,8 millioner mennesker i Afghanistan.
 • Børnedødelighed: 55,7 ud af 1000 børn dør før de fylder 5 år.
 • Geografi: Afghanistan er placeret i Centralasien og Sydasien og grænser op til Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kina.

Læs mere om UNICEFs arbejde i Afghanistan.

Afghanistan er placeret i Centralasien og Sydasien og grænser op til Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kina.

Hjælp os med at hjælpe børn i Afghanistan

Støt nu