Vi kæmper også
for danske børn

Herhjemme arbejder vi for

  • at Danmark overholder Børnekonventionen, som blev vedtaget i 1989
  • at børn i Danmark kender og forstår de rettigheder, de har ifølge FN’s Børnekonvention
  • at børn kan tage ordet og tør deltage i en demokratisk samtale og debat
  • at vi som samfund lytter til børn i sager, der påvirker deres liv
  • at vi beskytter de svageste børn
  • at danske børn føler solidaritet med hinanden og med andre børn i verden
Skolebørn arbejder sammen på Kildegårdskolen i Herlev. Det er en af UNICEFs Rettighedsskoler. danske børn i danmark Foto: Finn Brasen

Børneinddragelse giver trivsel

Vi ved, at viden og læring om egne rettigheder udvikler børn og gør dem stærkere. At børnene udvikler en større forståelse for egne og andres grænser, og at man som barn bliver bevidst om at gøre sin stemme gældende. Vi ved, at når børn føler sig hørt og inddraget, så trives de bedre i skolen Derfor arbejder vi for at få mere undervisning i rettigheder ind på danske skoleskemaer. Vi udgiver gratis undervisningsmaterialer om rettigheder, og vi hjælper danske skoler med at blive UNICEF Rettighedsskoler.

Danmark har underskrevet og forpligtet sig  til at opfylde børns rettigheder som de står beskrevet i FN’s Børnekonvention. Derfor skal den danske stat til eksamen i børnerettigheder hos FN’s Børnekomité i Genève hvert femte år. Vi er, som den ledende børnerettighedsorganisation, med på sidelinjen.

Børn arbejder med børnekonventionen på Kildegårsskolen i Herlev. Foto: Finn Brasen.

Fokus på børn i udsatte positioner

UNICEF har fokus på alle børn, med en særlig opmærksomhed på børn i udsatte positioner for eksempel i skolen. Vi er med til at sikre, at myndigheder har korrekt viden og data om børn, når de tager beslutninger om dem. Vi kæmper for, at børn bliver hørt, når det drejer sig om afgørelser, der påvirker deres liv. Vi lytter til børnenes stemme dagligt og på vores årlige Børnetopmøde, og vi hjælper børn med at formulere deres anbefalinger til et godt børneliv, som de deler med politikere og andre beslutningstagere.

Hvert år inviterer vi desuden over 400 politikere og fagpersoner til at tale om børn på Børnenes Dag.

Vi har altid særlig fokus på de mest udsatte børn. Også i Danmark.

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu