Vi kæmper også
for danske børn

Herhjemme arbejder vi for

  • at børn i Danmark trives i skolen,
  • at de kender og forstår de rettigheder, de har ifølge FN’s Børnekonvention,
  • at de forstår og føler solidaritet med hinanden og med andre børn i verden,
  • at de kan og tør tage ordet,
  • at vi som samfund lytter til børn i sager, der påvirker deres liv,
  • at vi beskytter de svageste børn,
  • og at Danmark overholder Børnekonventionen, som vi har underskrevet.

 

Skolebørn arbejder sammen på Kildegårdskolen i Herlev. Det er en af UNICEFs Rettighedsskoler. danske børn i danmark Foto: Finn Brasen

Viden om rettigheder giver trivsel

Vi ved, at bedre trivsel i skolen udvikler børn og gør dem stærkere. Og vi ved, at børns trivsel stiger, jo mere de ved om deres rettigheder. Derfor arbejder vi for at få mere undervisning i rettigheder ind på danske skoleskemaer. Vi udgiver gratis undervisningsmaterialer om rettigheder, og vi hjælper danske skoler med at blive UNICEF Rettighedsskoler.

Danmark har underskrevet og forpligtet sig i forhold til FN’s Børnekonvention. Derfor skal den danske stat til eksamen i børnerettigheder hos FN’s Børnekomité i Genève hvert femte år. Vi er, som den ledende børnerettighedsorganisation, med på sidelinjen.

 

Børn arbejder med børnekonventionen på Kildegårsskolen i Herlev. Foto: Finn Brasen.

Fokus på de mest udsatte børn

Vi har altid særlig fokus på de mest udsatte børn. Det gælder for eksempel børn på flugt, der kommer til Danmark, og sårbare børn i Grønland.

Vi er med til at sikre, at myndigheder har korrekt viden og data om børn, når de tager beslutninger om dem. Og vi kæmper for, at børn bliver hørt, når det drejer sig om afgørelser, der påvirker deres liv. Vi lytter til børnenes stemme på vores årlige Børnetopmøde og børneworkshops. Og vi hjælper børn med at producere en resolution med anbefalinger, som de deler med politikere og andre beslutningstagere.

Hvert år inviterer vi desuden over 400 politikere og fagpersoner til at tale om børn på Børnenes Dag.

Vi har altid særlig fokus på de mest udsatte børn. Også i Danmark.

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu