UNICEF Danmarks børnemål

Når visionen bliver konkret

Hjem » UNICEF Danmarks børnemål

Konkrete børnemål

UNICEF Danmark har sat sig tre konkrete børnemål frem mod 2021. Det er vores bidrag til at nå FN’s Verdensmål. Børnemålene tager udgangspunkt i UNICEFs globale strategiske mål. Og det hele hænger sammen.

 

Børn i Verdensmålene

Alle har et ansvar – for verden nu og for fremtidens generationer. UNICEF arbejder for alle verdens børn og er af verdens lande sat i spidsen for at sikre børns rettigheder. Det har vi arbejdet for i mere end 70 år internationalt.

Med FN’s Verdensmål er visionen for en bedre fremtid blevet et bredt, fælles anliggende. UNICEF har derfor formuleret vores ambitiøse internationale mål frem mod 2030 i samspil med Verdensmålene.

Ikon FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

På fem væsentlige områder vil UNICEF ændre verden for børn

Overlevelse og trivsel
Alle verdens børn skal
overleve og trives
Læring og uddannelse
Alle verdens børn skal
uddannes og i skole
Vold og overgreb
Alle verdens børn skal
vokse op uden
vold og overgreb
Fair chance
Alle verdens børn skal
have en fair chance

UNICEF Danmarks tre børnemål

I Danmark har vi sat os tre børnemål – helt konkrete antal og indsatser, som vil sikre en yderligere fremgang for nogle af de mest udsatte børn. Der, hvor vi tror, at vi kan gøre den største forskel:

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde

BØRNEMÅL 1
Vi vil sikre, at yderligere 750.000 børn får god undervisning
– særligt piger og børn på flugt.

UNICEF kæmper for at børn kan få en god start på livet bla gennem amning.

BØRNEMÅL 2
Vi vil sikre, at 1,5 millioner børn kommer godt igennem livets første 1.000 dage og helt frem til de starter i skole.

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde

BØRNEMÅL 3
Vi vil yde livreddende nødhjælp til minimum 500.000 børn, som er ramt af naturkatastrofer, krige og konflikter.

De danske børnemål spiller ind i Verdensmålene
og i den forandring, UNICEF globalt arbejder for

Infografik, som beskriver sammenhængen mellem FN's Verdensmål, UNICEFs globale mål og UNICEF Danmarks børnemål

Børnemål 1

Vi vil sikre, at yderligere 750.000 børn får god undervisning
– særligt piger og børn på flugt.

En pige, som er flygtet fra Syrien er på vej i skole i Tyrkiet, hvor hendes familie nu bor.

Vi vil sikre, at flere børn kommer i skole. I dag er der 59 millioner børn, som ikke kommer i skole. 52 procent af dem er piger. Vest- og Centralafrika har den højeste andel børn ude af skolen.
© UNICEF/2017/Ergen

En ung pige læner sig op ad klassens tarvle

Vi vil hjælpe flere børn til at gennemføre skolens ældste klassetrin. På globalt plan fuldfører kun 56 procent grundskolens mellemtrin, og kun 38 procent gennemfører sidste klassetrin.
© UNICEF/2016/Schermbrucker

17-årige Moussa er en af de 25 procent af unge drenge i Palæstina, der ikke går i skole.

Vi vil forbedre unges jobmuligheder via ikke-formel uddannelse. 71 millioner unge er arbejdsløse, og 156 millioner unge lever i fattigdom på grund af lav løn og dårlige arbejdsforhold.
© UNICEF/2018/El Baba

Ruta får en uddannelse med hjælp fra UNICEF

13-årige Ruta Poni smiler stort. For hun befinder sig i sit klasseværelse, hvor hun helst vil være. Ruta elsker at gå i skole, fordi hun ved, at det er godt for hendes fremtid. ”Jeg vil gerne lære, så jeg kan læse og skrive. Uddannelse er vigtig,” siger hun.

Ruta bor i Sydsudan, hvor flere års konflikt gør det svært for mange børn at passe deres skolegang og få en uddannelse. Mange børn er fordrevet, og hver tredje skole er beskadiget eller ødelagt. Så 1,8 millioner børn kommer lige nu ikke i skole. Det er mere end 70 procent af alle børn i landet.

Rutas skole ligger flot for foden af et bjerg med frodige planter. Den har fire store klasseværelser og plads til 350 elever. Skolen åbnede i 2018 med støtte fra UNICEF for at sikre skolegang til de mange fordrevne børn, som har søgt tilflugt i området. UNICEF sørger for undervisningsmaterialer og midlertidige klasseværelser på skolen, og lærere uddannet af UNICEF lærer børnene om at skabe fred og løse konflikter gennem leg, sang og dans.

13-årige Ruta fra Sydsudan går i en UNICEF-støttet skole.

”Når jeg er færdig med skolen, vil jeg være kommissær,” fortæller hun med selvtillid i stemmen. ”Når jeg bliver kommissær, vil jeg hjælpe mennesker, som er i nød", siger 13-årige Ruta Poni fra Sydsudan.
© UNICEF/2018/Rich

Så lidt koster det at give børn en god skolestart

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde

100.000 kroner

UNICEF kæmper for at verdens børn kan få en uddannelse

Skolesæt med blyanter og kladdehæfter til 34.722 børn

Hjælp os med at nå målet

Børnemål 2

Vi vil sikre, at 1,5 millioner børn kommer godt igennem livets første 1.000 dage og helt frem til de starter i skole.

En lille pige undersøges af en læge i Syrien

Vi vil beskytte børn mod livstruende sygdomme. I 2016 døde 5,6 millioner børn under 5 år. De fleste børn døde af banale sygdomme som diarré og lungebetændelse, der er nemme at forebygge og behandle.
© UNICEF/2018/Al-Issa

UNICEF hjælper børn med at overleve og trives. Jordemoder Konaté Awa Draba undersøger et nyfødt barn på et sundhedscenter i Baraouéli, Mali.

Vi vil sørge for kvalificeret fødselshjælp til kvinder. Ca. 300.000 kvinder dør hvert år på grund af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, som oftest kunne være afværget af en jordemoder.
© UNICEF/2018/Keita

Koffi Morofie kysser sin 7 måneder gamle søn, Anaste.

Vi vil styrke forældre, så de er bedre rustet til at tage sig af deres børn. I verdens fattigste lande får næsten 43 procent af børn under 5 år ikke den ernæring, omsorg og stimulering, som de har brug for.
© UNICEF/2017/Dejongh

Sarata får sundhedstjek med hjælp fra UNICEF

Det er en stor dag for lille Sarata. Hun er til tjek på det lokale UNICEF-støttede sundhedscenter i Elfenbenskysten, hvor hun bor. Hun bliver målt, vejet og vaccineret mod polio, der både kan give børn lammelser og true dem på livet. Og så får den lille pige sin helt egen fødselsattest, der betyder, at hun nu eksisterer helt officielt. Det er vigtigt, fordi det betyder, at hun nu har ret til sundhedshjælp og andre ydelser fra det offentlige system. Og at hun kan tage sin eksamen, når hun bliver lidt ældre og kommer i skole. I Elfenbenskysten dør hvert tiende barn, før det når at fylde fem år. UNICEF arbejder målrettet for at Sarata og andre børn som hende får en langt bedre chance for en lysere skæbne.

Sarata er til tjek på det lokale UNICEF-støttede sundhedscenter i Elfenbenskysten, hvor hun bor.

© UNICEF/2017/Dejongh

Så lidt koster det at hjælpe en kvinde til en sikker fødsel

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde

100.000 kr.

UNICEF hjælper gravide gennem nødhjælp og humanitært arbejde

5.035 fødende kvinder kan få en sikker fødsel med basalt fødselsudstyr.

Hjælp os med at nå målet

Børnemål 3

Vi vil yde livreddende nødhjælp til minimum 500.000 børn, som er ramt af naturkatastrofer, krige og konflikter.

© UNICEF/2014/d'Aki

Vi vil beskytte børn ramt af katastrofer. Hvert 4. barn i verden lever i et land, der er ramt af krig, konflikt eller naturkatastrofe. 28 millioner børn er tvunget på flugt.
© UNICEF/2014/d'Aki

lille-barn-peanut-mos-underernæring

Vi vil sikre behandling til underernærede børn, så de ikke dør af sult. Underernæring er medvirkende årsag til halvdelen af alle dødsfald blandt børn under 5 år.
© UNICEF/2017/Dejongh

8-årige Huda henter vand fra en UNICEF-støttet vandtank i Aleppo, Syrien.

Vi vil sørge for rent og sikkert drikkevand til børn og deres familier. Hver dag dør 800 børn under 5 år forårsaget af urent vand og dårlige sanitets- og hygiejneforhold.
© UNICEF/2016/Al-Issa

Mousa fik varmt vintertøj af UNICEF

5-årige Mousa viser glad sit nye vintertøj, som han har fået af UNICEF. Mousa og hans familie måtte forlade deres hjem på grund af voldsomme kampe. Nu bor de midlertidigt i en skole sammen med andre familier på flugt.

Mousa blev især begejstret over, at det nye vintertøj matcher hans blå briller. Lige inden familien forlod sit hjem, blev Mousa nemlig såret i venstre øje af granatsplinter. Han blev opereret, og er nu afhængig af sine briller.

5-årige Mousa viser glad sit nye vintertøj, som han har fået af UNICEF.

© UNICEF/2018

Så lidt koster det at hjælpe børn, der er underernærede

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde

100.000 kr.

UNICEF hjælperverdens børn med ernæring

39.840 poser nærende nøddemos til behandling af underernærede børn.

Hjælp os med at nå målet

Hjælp os med at forandre verden

Støt UNICEF fast