Jordskælvene i
Tyrkiet & Syrien

Hver måned kan dine 299 kr. sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn.

Hver måned kan dine 199 kr. sørge for rent vand til over 2000 børn i en uge.

Hver måned kan dine 99 kr. sørge for varme tæpper til mindst 2 børn og beskytte dem mod vinterens kulde.

Dine 576 kr. kan sørge for, at 2 familier hver får en stor presenning og 4 varme tæpper, så de kan skabe sig midlertidige hjem.

Dine 414 kr. kan købe to førstehjælpspakker der kan hjælpe børn, som er kommet til skade under jordskælvet.

Dine 299 kr. kan sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn.


 

SITUATION ER STADIG DESPERAT FOR MILLIONER AF BØRN

De kraftige jordskælv i Tyrkiet og Syrien førte til massive ødelæggelser i begge lande. Nødhjælpen har lige siden stået på, men indsatsen vil vare lang tid endnu og 6,2 millioner børn, har stadig brug for humanitær hjælp.

Hjælp de jordskælvsramte børn nu!

Din støtte går blandt andet til:

 • Forsyninger: Tæpper, tøj, mad, rent vand, sanitet og medicinske forsyninger
 • Beskyttelse: Psykisk førstehjælp, børnevenlige områder

 

UNICEF KNOKLER FORTSAT FOR AT HJÆLPE BØRNENE

UNICEF er til stede i de jordskælvsramte områder. Vi har været i Tyrkiet mere end 70 år og i Syrien mere end 50 år – og står altid klar med nødhjælp til børnene, hvis og når en katastrofe rammer.

Tal for Tyrkiet:

 • Omkring 2,4 millioner personer er fordrevet fra deres hjem, hvilket bl.a. skaber store udfordringer i adgangen til vand og sanitet.
 • Næsten 4 millioner børn, herunder 350.000 børn med flygtninge- og migrantbaggrund, har ikke haft adgang til uddannelse.
 • 2,5 mio. børn har behov for humanitær assistance pga. jordskælvet.

Tal for Syrien:

 • 3,7 mio. børn har behov for humanitær assistance pga. jordskælvet.
 • 1,9 millioner børn har fået afbrudt deres uddannelse, og mange skoler bruges stadig som midlertidigt husly.
 • Vand- og spildevandsinfrastrukturen er blevet alvorligt beskadiget, hvilket betyder, at 6,5 mio. personer er udsat for en forhøjet risiko for vandbårne sygdomme, herunder kolera.
 • Det anslås, at 51.000 børn under fem år sandsynligvis vil lide af enten moderat eller livstruende underernæring.
 • 76.000 gravide og ammende kvinder har brug for behandling for akut underernæring.

Giv humanitær hjælp NU!

Jordskælv i Tyrkiet & Syrien.
Da skælvene ramte, fik vi en del donationer, men ikke nær så mange, som der er brug for på hverken den korte eller den lange bane. Lige nu har situationen i de to berørte lande ikke nyhedsværdi, men det gør ikke behovet for nødhjælp mindre.
SUSANNE DAHL, GENERALSEKRETÆR I UNICEF DANMARK

Hjælp børnene ramt af jordskælvene

Støt nu!

 

FRA SLEMT TIL VÆRRE

Børn i Syrien stod også inden jordskælvene ramte over for en af de mest komplekse humanitære situationer i verden. Økonomisk krise, et årti med voldelig konflikt og ødelagt infrastruktur har sendt hundredtusinder på flugt og efterladt to tredjedele af befolkningen med behov for hjælp. Sikkerhedsrisikoen, udbredt fødevareusikkerhed, mangel på vand og et stort antal børn der ikke er i skole, er blandt de mest akutte problemer. Vandbårne sygdomme udgør endnu en dødelig trussel mod berørte børn og familier. I Syrien spredte et koleraudbrud sig i september hurtigt over hele landet. Det rammer børn hårdest.

Situationen for Syriens børn var allerede desperat – nu er den endnu værre.

Hjælp de jordskælvsramte børn i dag!

SEND NØDHJÆLP TIL DE JORDSKÆLVSRAMTE BØRN

Støt nu!

Sådan taler du med dit barn om jordskælvskatastrofen

Som forældre og omsorgspersoner kan det være svært at vide, hvordan man bedst tager snakken om jordskælvskatastrofer som den, der ramte Tyrkiet og Syrien. For hvordan fortæller man om det, der foregår – men på en måde, der ikke skaber mere utryghed hos barnet?

Her får du 5 gode råd til den svære snak

Tal med dit barn om jordskælvskatastrofen.

 

Vidste du, at ...

UNICEF Danmark for alle verdens børn

VI ER HELT AFHÆNGIGE AF FRIVILLIGE GAVER OG DONATIONER

UNICEF er ikke finansieret af FN. Vores livsvigtige arbejde er kun muligt ved hjælp af frivillige bidrag fra regeringer, fonde, virksomheder og privatpersoner.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

UD AF ÉN DONERET KRONE GÅR 3 ØRE TIL ADMINISTRATION

Når du donerer går 85,3% til arbejdet for børn, 8,7% til indsamlingsaktiviteter, som sikrer at vi får samlet så meget ind som muligt og 3% til administration.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

DU FÅR SKATTEFRADRAG PÅ DONATIONER

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at du kan trække hele dit bidrag fra i skat, når du donerer til UNICEF.


 

Mere om situationen og hvordan vi hjælper

Hvad er omfanget af jordskælvene?

Det er de kraftigste jordskælv, der har ramt regionen i næsten 100 år, og det kom på det værst tænkelige tidspunkt for sårbare børn og familier i de berørte områder. Det første jordskælv med en styrke på 7,7 ramte lige efter kl. 04.00 lokal tid d. 6. februar, da mange børn og familier lå og sov, og andet jordskælv med en styrke på 7,5 ramte senere på dagen.

Et stort antal skoler, hospitaler og andre medicinske og uddannelsesmæssige faciliteter er blevet beskadiget eller ødelagt af jordskælvene, hvilket i høj grad påvirker børnene. Tusindvis af boliger er blevet ødelagt, hvilket har fordrevet familier.

I en tid hvor temperaturen regelmæssigt falder til under frysepunktet, og hvor sne og frostregn er almindeligt forekommende har børnene brug for hjælp. Kraftige snestorme har også for nylig ramt dele af Syrien og Tyrkiet, og der er udsigt til yderligere minusgrader.

Hvor hurtigt kommer hjælpen frem?

UNICEF har været til stede i Tyrkiet i mere end 70 år og i Syrien i mere end 50 år. Da jordskælvene ramte, havde vi allerede nødhjælp klar i begge lande og kunne hurtigt levere kritisk nødhjælp som fx nødforsyninger til operationsstuer, rent vand og hygiejnepakker til 12.000 børn og familier.

Allerede dagen efter sendte vi nødhjælp fra vores lagre i Jordan og Libanon. Der er også sendt tæpper og telte fra UNICEFs globale lager i Dubai.

UNICEFs Verdenslager, som ligger i København, sendte de første lastbiler med førstehjælpskasser mod de jordskælvsramte områder den 9. februar 2023.

Hvor mange børn er påvirket af katastrofen?

Vi kender ikke det fulde omfang af katastrofen, men vi ved at tusindvis af børn og familier er i fare. Vi har fået bekræftet at flere tusinde er omkommet, heriblandt børn, og tusindvis flere er såret.

Hvad gør I for at hjælpe børnene?

Fra første dag har UNICEF været klar med indsatser. Vi har været til stede i både Tyrkiet og Syrien i mere end hhv. 70 og 50 år.

I Tyrkiet har UNICEF allerede kanaliseret desperat nødvendige forsyninger og sørget for evakuering til sikre steder af børn, der bor i familiehuse i de berørte områder. Desuden sender vi hygiejnepakker, tæpper og vintertøj helt frem til de mest udsatte børn og deres familier.

I Syrien havde vi inden jordskælvet ramte store humanitære programmer. UNICEF forsætter den humanitære indsats med partnere nu, og tilpasser vores indsatser til at imødekomme de nye humanitære behov som følge af jordskælvet.

Begge steder er vores umiddelbare fokusområder:

 • Sikre, at de berørte børn og familier har adgang til rent drikkevand og sanitetstjenester – det er afgørende for at forebygge sygdom i de første dage af en krise.
 • Beskyttelse af børn – dette omfatter arbejde med at identificere separerede og uledsagede børn og arbejde på at genforene dem med deres familie, samt at yde børn psykologisk førstehjælp.
 • Uddannelse – skoler er lige nu lukket, og mange skoler huser midlertidigt de berørte og fordrevne børn og familier. Det vil være afgørende for at give børnene en følelse af normalitet midt i det nuværende kaos at sikre, at de kan komme tilbage i klasseværelset, så snart det er sikkert at gøre det.
 • Medicinske forsyninger – der er kun få medicinske forsyninger og traumesæt i Damaskus; UNICEF forsøger at udfylde de umiddelbare huller med alle forsyninger (herunder medicinske) via vores nærmeste lagre i Libanon og Jordan. Vi har allerede sendt nødforsyninger til operationsstuer samt ernæringsforsyninger som f.eks. energirige kiks.

UNICEF koordinerer ernæringsindsatsen sammen med de andre FN-organisationer og partnere, mobiliserer vigtige ernæringsforsyninger fra hele regionen og leverer vigtige sundheds- og ernæringstjenester gennem de mobile teams.

Hvad var situationen i Syrien inden jordskælvene?

Jordskælvene ramte en Syrisk befolkning i en allerede sårbar situation. 14,6 mio. mennesker havde i forvejen brug for humanitær støtte, heraf 6,5 mio. børn. Allerede fordrevne familier i det nordvestlige Syrien og syriske flygtningefamilier, der bor i Tyrkiet i uformelle bosættelser, er blandt de mest sårbare, da temperaturen om natten fortsat falder til under 0° C. Derudover kæmper Syrien med et igangværende koleraudbrud.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?

Du kan give et bidrag til UNICEFs arbejde. På denne måde hjælper du de børn, som er hårdest ramt af katastrofen.

Hvor længe bliver UNICEF i området?

UNICEF var til stede inden jordskælvet i de berørte områder, vi er der nu, og vi bliver der.