Børn i medierne

Unge høres sjældent i medierne

Hjem » Publikationer » Unge høres sjældent i medierne

Ny undersøgelse: Unge høres sjældent i medierne

Vi taler meget om børn og unge i Danmark, men lytter vi også til dem?

Ikke særligt meget, viser en ny undersøgelse, som UNICEF Danmark udgiver i dag i anledningen af Børnenes Dag.

UNICEF har bedt Informedia undersøge, hvor ofte medierne bruger børn og unge under 18 år som kilder. Undersøgelsen viser, at kun 0,4 procent af artiklerne har et barn/en ung som en af kilderne. Selv i historier, der rummer søgeord som skole eller ungdomsuddannelse, optræder børn eller unge kun som kilder i under 5 procent af artiklerne.

Undersøgelsen er lavet ved at tælle antallet af kilder under 18 år op i alle landsdækkende dagblade i uge 10 og 36 i år.

Især skoleområdet har været stærkt debatteret i de senere år pga. reformer og inklusionsindsatsen, alligevel optræder der kun børne-/ungekilder i 4 procent af artikler med emneordet skole. Medierne hører med andre ord børn og unge forsvindende lidt, selv på områder, der handler om den hverdag, de lever i – og derfor må forventes at være erfaringseksperter på.

Det er et problem, mener Anne-Mette Friis, UNICEF Danmarks Børne- og Ungechef: ”Rammerne for børn og unges liv fastsættes af voksne. Men børn og voksne lever i stigende grad deres hverdagsliv adskilt fra hinanden – i hhv. heldagsskole/institution og på arbejde. Når vi ikke lytter til børn og unges erfaringer og tager dem alvorligt, er det vanskeligt at reagere, når rammerne er uhensigtsmæssige.”

Hun peger på, at netop evnen til at lytte og inddrage børn og unge på områder, der vedrører dem, er helt afgørende for at sikre deres trivsel.

”Vi ser gang på gang, at voksne taler om børn, ikke med dem. Det gør det vanskeligere for at forstå, hvad der er vigtigt for dem og sætte ind der hvor der er problemer,” siger hun og understreger, at medierne spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at børnenes stemmer bliver en selvfølgelighed i den offentlige debat.

Børn i medierne
Download

Læs undersøgelsen her

Download