UNICEF når ud til danskerne
med DSB’s hjælp

Hjem » Partnerskab med UNICEF » Vores partnere » UNICEF når ud til danskerne med DSB’s hjælp

DSB hjælper UNICEF med at række ud

Skrevet d. 10. september 2018 af Gitte Meyer Madsen.

Selv om partnerskabet mellem UNICEF og DSB er relativt nyt, så har samarbejdet allerede haft stor effekt. Landets største togoperatør bakkede op om UNICEFs seneste kampagne mod sult og bidrog dermed til, at der blev indsamlet 4,5 millioner kroner til sultende børn i nogle af verdens fattigste lande.

DSB’s partnerskab med UNICEF udspringer af et stort ønske om at investere i fremtiden ved at støtte op om FN’s verdensmål og give udsatte børn en hjælpende hånd videre i livet. Arbejdet med samfundsansvar, social ansvarlighed og bæredygtighed er i det hele taget en integreret del af DSB’s forretning.

”Som en af landets største virksomheder, er det naturligt for os at tage et medansvar for samfundsmæssige udfordringer både lokalt og globalt,” siger Flemming Jensen, adm. direktør i DSB.

Transportvirksomheden har indgået et treårigt partnerskab med UNICEF. Et samarbejde, der blandt andet betyder, at DSB vil bistå og facilitere indsamlinger for UNICEF. Som noget af det første i samarbejdet bakkede DSB op om UNICEFs landsdækkende kampagne ’Giv dit fredagsslik’. Virksomheden stillede alle sine medieplatforme på stationer, perroner og i tog til rådighed, hvilket havde stor værdi for UNICEF, da DSB dagligt har kontakt til over en halv million danskere i deres tog og på deres stationer. Også medarbejderne tog aktivt fat.

”Nogle af vores medarbejdere supplerede frivilligt UNICEFs professionelle indsamlere og samlede penge ind på banegårdene i Aarhus og København. På den måde bidrog vi på flere måder aktivt til indsamlingen og var medvirkende til, at resultatet blev bedre end sidste år,” fortæller Flemming Jensen.

Adm Direktør Flemming Jensen

Flemming Jensen er administrerende direktør i DSB. UNICEF og DSB samarbejder om at hjælpe udsatte børn i hele verden.

En personlig tilfredsstillelse

Ifølge Flemming Jensen har medarbejderne taget rigtig godt imod samarbejdet med UNICEF.

”Vi er stadig i opstartsfasen, men jeg hører positive reaktioner på gangene. Medarbejderne er stolte af, at vi som virksomhed har taget et aktivt valg om at hjælpe verdens udsatte børn.”

At partnerskabet også vil have betydning for virksomhedens muligheder for at rekruttere nye medarbejdere, er Flemming Jensen ikke i tvivl om.

”UNICEF står for nogle værdier, som vi er enige i og gerne vil associeres med. Og forhåbentlig kommer det til at smitte af – både når det gælder motivationen og fastholdelsen af nuværende medarbejdere, men forhåbentlig også når det handler om at tiltrække nye.”

Også for Flemming Jensen selv er det vigtigt, at virksomheden gør en forskel.

”Det giver mig en personlig tilfredsstillelse, at vi som virksomhed støtter FN’s verdensmål. Og det gør vi bedst i den type samarbejde, som vi har med UNICEF. Det betyder meget for mig, at vi bidrager til at hjælpe og forbedre vilkårene for verdens udsatte børn ved at gøre det nemt og nærværende for vores kunder og medarbejdere at støtte op om UNICEFs vigtige arbejde,” siger Flemming Jensen.

Se Flemming Jensen fortælle om partnerskabet her.

En smilende dreng på gaden i Pristina, Kosovo
Jeg tror, at vores samarbejde med UNICEF sender et stærkt signal og er med til at styrke vores brand. Og på den måde skulle det gerne bidrage til, at flere danskere vælger toget frem for biler og busser.

Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Et godt formål – et stærkt signal

Den administrerende direktør lægger ikke skjul på, at partnerskabet også har til formål at give DSB et bedre omdømme i befolkningen.

”Vores brand er vigtigt for danskernes valg i forhold til at tage toget, og det her initiativ er et blandt mange, hvor vi arbejder med at give DSB et bedre omdømme. Jeg tror, at vores samarbejde med UNICEF sender et stærkt signal og er med til at styrke vores brand. Og på den måde skulle det gerne bidrage til, at flere danskere vælger toget frem for biler og busser,” lyder det fra Flemming Jensen.

Om partnerskabet er en god forretning, må tiden vise.

”Vi har ikke regnet på, hvad vores samarbejde med UNICEF konkret betyder for vores økonomi. Der er selvfølgelig nogle omkostninger forbundet med det. Omvendt bruger vi også penge på at investere i vores brand og omdømme. Men alt i alt er jeg ikke i tvivl om, at partnerskabet med UNICEF kommer til at få stor værdi for os som virksomhed, og jeg ser frem til at udvikle samarbejdet til gavn for begge parter,” siger Flemming Jensen.

Han tøver ikke med at opfordre andre virksomheder til at gøre som DSB og indgå strategiske partnerskaber.

”Hvis man som virksomhed synes, at det er vigtigt at stå for nogle værdier, der hænger sammen med FN’s verdensmål, og som hænger sammen med det, som UNICEF står for, så skal man endelig gå i gang med samarbejdet. Det kræver, at man på det øverste ledelsesniveau siger, at det er det, vi vil, og at man vælger at prioritere det. Men til gengæld får man også noget virkelig godt og positivt ud af det,” slutter adm. direktør i DSB, Flemming Jensen.

Ikon FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vil I indgå i et partnerskab med UNICEF?

Bliv Partner