UNICEFs historie,
mission og værdier

 

”Håbet for verdens fremtid hviler på de kommende generationer”. Sådan lød ordene, da FN’s Generalforsamling oprettede UNICEF i 1946.

 

Tanken var, at det skulle være en midlertidig organisation, der skulle sikre mad og mælk til nødlidende børn i Europa og Japan efter krigen. Målet var at hjælpe børnene med at overleve, genopbygge de ødelagte samfund og genoprette troen på en bedre fremtid.

Senere valgte FN, at UNICEF skulle bestå for at hjælpe udsatte børn i hele verden. Ikke kun efter krige og katastrofer, men også med vaccinationer og anden langsigtet hjælp til sundhed, der kunne sikre, at børnene og deres lokalsamfund hele tiden blev stærkere og bedre rustet til at klare sig selv i fremtiden. Og netop sådan arbejder vi stadigvæk. Akut og langsigtet.

 

UNICEF hjælper alle verdens børn

UNICEF er dén organisation, som alle verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn overlever og klarer sig i livet. Først og fremmest hjælper vi de mest udsatte børn, men ikke kun dem. UNICEF arbejder for alle verdens børn.

UNICEF hjalp børn, der havde brug for en udstrakt hånd efter Anden Verdenskrig. © UNICEF/UNI41895/Unknown

Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen er afhængig af frivillige bidrag. UNICEF er børnenes stemme på regeringskontorerne, deres hjælpende hånd uanset, hvor de bor og deres livreddende nødhjælpsleverandør under de værste krige og katastrofer. Vi redder børns liv, fra de er inde i deres mors mave, til deres voksenliv begynder. Læs mere om UNICEFs mission.

 

 

Vi ser børn som ressourcestærke, medskabende individer. Og vi kæmper for, at at alle børn skal have en fair chance i livet. De skal overleve og trives, lære og uddannes, leve uden vold og overgreb og vokse op i en bæredygtig, ren og sikker verden.

Vi tror på hjælp til selvhjælp. Vi tror på relevant og gennemtænkt hjælp, der tager højde for udfordringer, der vender tilbage. Og på akut hjælp, der også peger ind i fremtiden. Når vi genopbygger det, der blev udslettet af en katastrofe, har vi fokus på at bygge det bedre, end det var før. Det er det, vi kalder: ‘Build-back-better’.

5-årige Seif-ed-Dien er fra Syrien. Børn som ham gør alt, hvad de kan for at opretholde deres skolegang på trods af krigen. © UNICEF/UN041539/anonymous