Få svar på spørgsmål
om arv og testamente

Giv din arv liv

Arv, testamente og UNICEF

Når man skal forholde sig til sin arv og vælger at skrive testamente, er det naturligt at have sine nærmeste i tankerne.

Men mange har også et ønske om at gøre noget ud over dette. Noget, der afspejler ens værdier og det, man tror på. Har du ingen arvinger, tilfalder alt, hvad du ejer, automatisk staten.

I alle tilfælde er det nødvendigt at oprette et testamente, hvis du ønsker selv at have indflydelse på, hvad der skal ske med din arv.

Få UNICEFs guide med en kort og præcis indføring i, hvad det vil sige at efterlade sig en testamentarisk gave til verdens børn.

Bestil arvefolder

Hvorfor UNICEF? I denne video taler Ellen Hillingsøe om hvordan en lille del af ens arv, kan gøre en kæmpe forskel for verdens børn.

Vidste du, at hvis du testamenterer en del af din arv til et velgørende formål, kan dine arvinger faktisk ende med at arve mere?

Det er en god idé at få en advokat til at hjælpe med testamentet. Ellen Hillingsøe fortæller her, hvordan UNICEF kan hjælpe.

Tag aktivt stilling til din arv

Med et testamente tager du aktivt stilling til nogle beslutninger, der kan være vanskelige for dine efterladte at træffe, og du har samtidig en mulighed for at sætte dit præg på, hvad du efterlader dig i verden.

Med din arv kan du redde liv. Du kan for eksempel sikre børn rent vand, livreddende vacciner eller en tryg skolegang, der er altafgørende for, om de får en chance her i livet.

Og arv handler ikke kun om formuer. Selv en mindre arv gør en kæmpe forskel i UNICEFs arbejde.

 

Vil du møde os og høre mere om UNICEFs arbejde? 

UNICEF Danmark afholder løbende arrangementer rundt omkring i landet, hvor du kan møde os.  

Fælles for arrangementerne er, at generalsekretær i UNICEF Danmark, Karen Hækkerup, holder et oplæg om UNICEFs vigtige arbejde. Et af de emner, Karen Hækkerup også kommer omkring, er mulighederne for at donere en del af sin arv til velgørende formål. Giver man en del af sin arv til UNICEF, er man blandt andet med til at sikre børn rent vand, livreddende vacciner eller en tryg skolegang, hvilket er altafgørende for en god fremtid. 

Mange tror, det kræver en stor arv, og at man skal donere et større beløb for at gøre en forskel, hvilket slet ikke er tilfældet. Selv et lille beløb rækker langt i vores arbejde for børnene.  

Efter Karens oplæg vil en lokal advokat med indsigt i arveret og testamente fortælle om alt det praktiske, og til sidst får du og de andre deltagende mulighed for at stille spørgsmål.  

Læs mere om arrangementerne her.

Kan Lisbeth og Kirstens gamle stol redde børn i verden?
Bare en lille del af din arv kan gøre en kæmpe forskel for alle verdens børn.

Hvis du vil læse mere om arv og testamente, inden du tilmelder dig, kan du gøre det her.

Ingen boafgift

Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift af arv. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet til vores arbejde for børn i nød.

Boafgift er en afgift, som alle arvinger, bortset fra ægtefæller, skal betale til staten, når de arver.

Har du ikke en ægtefælle, og vælger du at donere en del af din arv til UNICEF med bestemmelse om, at UNICEF skal betale boafgiften, kan du betænke et humanitært formål samtidig med, at dine slægtninge også arver.

Det kaldes 30 procent-løsningen, og på den måde kan dine arvinger faktisk selv ende med at arve mere – samtidig med at en del af din arv går til at hjælpe verdens udsatte børn til en lysere fremtid.

13-årige Nabyla deltager aktivt i undervisningen på hendes nye skole i Burkina Faso. Hun måtte efterlade alle sine ting, da hendes familie blev fordrevet fra deres landsby. ”I skolen fik jeg hjælp. Jeg fik skolebøger og blyanter, så jeg kunne fortsætte med at gå i skole."

Få UNICEFs guide med en kort og præcis indføring i, hvad det vil sige at efterlade sig en testamentarisk gave til verdens børn.

Bestil arvefolder

Hanne Lisbeth Gravgaard

Min friværdi skal gå til verdens børn

“Det betyder noget for mig, at jeg ved, at jeg i mit liv har bidraget til at gøre en forskel”, siger Hanne Lisbeth Gravgaard, der er 71 og uddannet psykolog.

Hun har selv mistet en søn, og har gennem hele sit professionelle liv arbejdet for og med børn. Nu har hun skrevet et testamente, så hun er sikker på, at en del af hendes arv kommer til at gå til børn gennem UNICEF.

Læs hele interviewet med Hanne

Sådan opretter du et testamente

Overvejer du at oprette et testamente, er du velkommen til at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk, som kan rådgive dig om, hvad du skal gøre.

Vi henviser også meget gerne til en advokat, som kan hjælpe. Det er ligeledes muligt at bestille vores arvefolder allerede i dag.

Arvefolderen indeholder en guide, som giver dig en kort og præcis indføring i, hvad det vil sige at efterlade sig en testamentarisk gave til verdens børn og her kan du blandt andet kan få indsigt i, hvilke overvejelser der er gode at have gjort sig forud for mødet med advokaten.

Tal med vores Arveansvarlige

Tine Christoffersen

T: 35 27 38 38
Eller send Tine en e-mail

Det Gode Testamente

UNICEF Danmark er en del af Det Gode Testamente, der er et samarbejde skabt i fællesskab af 42 velgørende organisationer, som er gået sammen for at være bedre til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Læs mere om Det Gode Testamente her
Det Gode Testamente - ARV

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvad der skal ske med arven efter dig.
Hvis du ønsker, at bestemte personer, organisationer eller formål skal arve.
Hvis du er ugift og vil sikre din samlever.

Hvordan kan jeg testamentere til UNICEF?

Hvis du ønsker at testamentere en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv. Få en uforpligtende snak om, hvad du skal gøre, ved at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvad koster det at oprette et testamente?

Der er ikke nogen fast pris for, hvad det koster at få oprettet et testamente hos en advokat. Det afhænger af den tid, advokaten skal bruge på det. I langt de fleste tilfælde er det helt enkelt og kun en lille udgift i forhold til den tryghed, det er at vide, at du har sikret, at din arv går til det, du ønsker. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, betaler vi gerne omkostningerne til advokaten ved oprettelse af et almindeligt testamente.

Hvad skal et testamente indeholde?

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men UNICEF anbefaler, at du henvender dig til en advokat for at sikre, at dit testamente bliver udformet korrekt.

Hvad er boafgift, og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift kaldes også arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og af, hvordan man er i familie. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Den nærmeste familie skal betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 308.800 kroner (2021). Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 308.800 kroner (2021) og desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke selv kan råde over i testamentet, fordi ens arvinger har krav på at få den. Tvangsarven udgør 25 procent af din formue. Det er kun ægtefælle, børn og børns efterkommere, der er tvangsarvinger.

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

  1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
  2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
  3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Hvordan bliver pengene brugt?

Din støtte går til UNICEFs arbejde for børns liv, trivsel og udvikling. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation. Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være. Vi prioriterer de mest udsatte børn, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor beskytter vi børn mod overgreb og sørger for, at de får en uddannelse.

UNICEF er verdens mest indflydelsesrige børneorganisation. Vi har gennemslagskraft og samarbejder med beslutningstagere lige fra de enkelte landes regeringer til lokale græsrødder. UNICEF arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Når vi går ind i et projekt, sikrer vi, at landets regering tager ansvar, ligesom vi uddanner den lokale befolkning til at udføre det praktiske arbejde og køre projektet videre.

UNICEFs arbejde er baseret på bidrag fra regeringer, virksomheder, fonde og private.

Ønsker du at vide mere om at testamentere til UNICEF, er du meget velkommen til at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

UNICEF hjælper flest børn

Som verdens mest udbredte og indflydelsesrige børneorganisation arbejder UNICEF i flere lande og redder flere børns liv end nogen anden humanitær organisation. UNICEF samarbejder med regeringer og beslutningstagere, og vores unikke position som en del af FN giver os gennemslagskraft og mulighed for at sidde med ved forhandlingsbordet og få indflydelse på børns levevilkår.

Din støtte nytter

UNICEFs arbejde kan kun lade sig gøre takket være bidrag fra private, fonde, regeringer og virksomheder. Din støtte går til vores arbejde for børns overlevelse, trivsel og udvikling. Vi arbejder målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed og chancer i livet. Vi beskytter børn mod overgreb og sørger for, at de får en uddannelse. Og når UNICEF går ind i et projekt, sørger vi for at forpligte landets regering til at tage ansvar, ligesom vi uddanner den lokale befolkning til at udføre det praktiske arbejde og køre projektet videre. Dét nytter!
Ønsker du at vide mere om at testamentere til UNICEF, er du meget velkommen til at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk.

En Etiopisk pige smiler - du kan hjælpe børn ved at indskrive unicef i dit testamente

© UNICEF/2016/Lister