Børnekonventionen

- alle børn har rettigheder


 

Beskyttelse af børn

Børn har et særligt behov for beskyttelse. FNs Børnekonvention er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for børn.
Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder.

Alle børn har rettigheder

FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for børn – børnerettigheder.

Mere end 190 lande har skrevet under. Det gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur.

Download

Få den flotte folder med FN's Børnekonvention på dansk

Download

 

Konventionens fokusområder

Konventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve og trives. At de har ret til at bo i en bæredygtig verden og til at få en fair chance i livet. Børn har også ret til at vokse op uden overgreb og sidst men ikke mindst, har de har ret til at lære og uddanne sig.


 

UNICEF kæmper for børns rettigheder

Som FNs børneorganisation er det UNICEFs opgave at kæmpe for, at Børnekonventionen bliver efterlevet.
Børnekonventionen er hjørnestenen i UNICEFs arbejde.

UNICEF minder regeringerne om, hvad de lovede, dengang de skrev under, og holder dem fast på, at de skal overholde artiklerne i konventionen.

Derudover giver UNICEF økonomisk støtte, yder teknisk hjælp, underviser lærere og embedsmænd og leverer materiale, så de enkelte lande bliver støttet i at leve op til Børnekonventionens artikler.

Det er også UNICEFs opgave at fortælle om Børnekonventionen til børnene selv, så de ved, at de har rettigheder både i Danmark og i verden. Det gør vi gennem undervisningsmaterialer, ved at inddrage børn, blande os i medierne og gennem projekter i de enkelte lande. I Danmark fejrer UNICEF Danmark hvert år børnekonventionens fødselsdag ved at holde eventet Børnenes Dag og sikrer at børn kan komme til orde ved hvert år at arrangere Børnetopmøde.

UNICEF arbejder for at sikre børns rettigheder til uddannelse i samarbejde med de enkelte landes regeringer. Her ses en pige fra Cambodia, der er glad for at kunne gå i skole.

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

Støt nu