undervisningsmateriale

Vores skolemateriale er kun tilgængeligt i digital form og som download via vores hjemmeside; gratis naturligvis.

Tak fordi I støtter op om vores arbejde for alle verdens børn. Og god arbejdslyst.

SKOLE* - Bestil gratis skolemateriale

0.-3. Klasse

Hr. Skæg i Indonesien

Hr. Skæg i Indonesien - smilets land

Hr. Skæg i Indonesien – smilets land, er et undervisningsmateriale om børn i Indonesien. Det henvender sig især til børnehaveklasser, men også børn i indskolingen kan bruge materialet, som indeholder mange sjove aktiviteter til inddragelse af tablets, smartphones og computere. Eleverne kan for eksempel lave deres egen film ved hjælp af materialet på hjemmesiden www.skaegiskolen.dk. Foruden hjemmesiden består materielt af et elevhæfte, en lærervejledning og to film med Hr. Skæg.

Læs og download elevhæftet Download lærervejledning, 56 sider 
Der blev lavet 2 programmer med hr. Skæg i Indonesien. Se Program 1 og Program 2 her. Materialet findes også samlet med en masse andre aktiviteter på https://skaegiskolen.dk/

4.-6. klasse

Sofie på jagt efter børnevenlige skoler

Sofie på jagt efter Børnevenlige Skoler

Sofie på jagt efter Børnevenlige skoler handler om børnevenlige skoler i Madagaskar og om forskellen på børns rettigheder i skolerne i Danmark og i Madagaskar.

Læs og download elevhæftet    Læs lærervejledning, 22 sider 
Filmen kan ses her 

Sport - andet end bare sjov

Sport handler da bare om at have det sjovt ikke? Nej. Det handler også om at lære noget, om at lære at leve sammen og om at sikre at alle børn kommer i skole.

Hent lærervejledning Hent elevhæfte
Se film 1 Bernado | Se film 2 Antoinetta | Se film 3 Karamoja | Se musikvideo 1.10

7. - 9. klasse

Klimaforandringer og børnsrettigheder

Klimaforandringer og børns rettigheder

Klimaforandringer rammer os alle sammen, men de rammer især børn i udviklingslandene. UNICEF Danmarks nye inspirerende undervisningsmateriale til udskolingen er fyldt med sjove aktiviteter, og er et fantastisk supplement til et hvilket som helst forløb, der involverer vores klima.

Hent materialet

UNGE FORANDRER VERDEN - Rasmus og Sofie i Rwanda

Unge forandrer verden - Rasmus og Sofie i Rwanda

UNGE FORANDRER VERDEN er et undervisningsmateriale, der henvender sig til udskolingen og inddrager fagene dansk, samfundsfag, geografi og historie.

Materialet søger, gennem en innovativ tilgang til læring og med udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og virketrang at sætte fokus på eleverne som borgere i en verden i forandring.

Materialet tager sit afsæt i FN’s Verdensmål og Børnekonventionen, og vi ønsker med materialet at aktivere eleverne, så de kan blive medskabere eller såkaldt ”Actors of Change” i virkeliggørelsen af Verdensmålene.

Materialet findes samlet med en masse aktiviteter på https://ungeforandrerverden.dk/

Plakater

Børnekonventionsplakat

Børnekonventionsplakat med alle børnenes rettigheder

Plakat med alle Børnekonventionens artikler. Hæng den op i klassen, så kan plakaten blive et godt udgangspunkt for samtaler, når der skal arbejdes med børnerettigheder i klassen. Plakatens bagside har en beskrivelse af alle artiklerne.

Hent plakaten her

Materialer på tværs af klassetrin

Børnerettighedsfolder

Folder om børnerettigheder

Alle børn har deres egne rettigheder - hvis du ikke allerede kender dem, kan du læse om dem i denne folder. Her er børnekonventionen gengivet i en forenklet udgave, skrevet i et sprog som børn forstår.

Download folderen, 6 sider

folder med børnekonventionen børnekonventionsfolder

Folder med børnekonventionen

Alle børn har deres egne rettigheder - hvis du ikke allerede kender dem, kan du læse hele Børnekonventionen i denne folder.

Læs og download folderen

Du kan også hente vores flotte nye poster med Børns Rettigheder her

UNICEF Børnenes Dag Opgaver

Børnenes Dag

Opgaver der hjælper med at styrke børns stemme.

Opgaver til Børnenes Dag

En dag med Børnekonventionen

Inspiration og gode ideer til en dags forløb med Børnekonventionen i undervisningen.

En dag med Børnekonventionen

En uge med Børnekonventionen

Inspiration og gode ideer til en uges forløb med Børnekonventionen i undervisningen.

En uge med Børnekonventionen