UNICEF/2017/Dejongh/Côte-d'Ivoire

Medlemmer
i UNICEF Danmark

Hjem » Bestyrelse og netværk » Medlemmer i UNICEF Danmark

UNICEF Danmarks medlemsorganisationer støtter UNICEF Danmark gennem et årligt kontingent. Derudover giver de i videst muligt omfang opbakning til UNICEF Danmark gennem for eksempel salg af UNICEF-produkter, indsamlingsvirksomhed, medlemshvervning, redaktionel omtale eller annoncering i eventuelle medlemsblade.

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Danmarks Lærerforening
Danmarks Retsforbund
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Baptisters Spejderkorps
Dansklærerforeningen
De Grønne Pigespejdere
Det Danske Bahai Samfund
Det Danske Spejderkorps
FN-Forbundet
Jordemoderforeningen
KFUM-Spejderne i Danmark
Københavns Lærerforening
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Rotary i Danmark
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Socialdemokratiet
Soroptimist International
Venstres Landsorganisation
Wizo Danmark

Mere om UNICEF Danmarks bestyrelse og netværk