UNICEF/2017/Dejongh/Côte-d'Ivoire

Medlemmer
i UNICEF Danmark

Hjem » Bestyrelse og netværk » Medlemmer i UNICEF Danmark

UNICEF Danmarks medlemsorganisationer støtter UNICEF Danmark gennem et årligt kontingent. Derudover giver de i videst muligt omfang opbakning til UNICEF Danmark gennem for eksempel salg af UNICEF-produkter, indsamlingsvirksomhed, medlemshvervning, redaktionel omtale eller annoncering i eventuelle medlemsblade.

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Danmarks Lærerforening
Danmarks Retsforbund
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Dansk Metalarbejderforbund
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Folkesundhed
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Baptisters Spejderkorps
Dansklærerforeningen
De Grønne Pigespejdere
Det Danske Bahai Samfund
Det Danske Spejderkorps
Det Radikale Venstre
DK-IFHE
FN-Forbundet
Geografforbundet
Jordemoderforeningen
KFUM-Spejderne i Danmark
Københavns Lærerforening
LO i Danmark
OSMTH Danmark
Rotary i Danmark
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Socialdemokratiet
Soroptimist International
Venstres Landsorganisation
Wizo Danmark

Mere om UNICEF Danmarks bestyrelse og netværk