Vi bekæmper alle former
for vold og overgreb

Hjem » Alle børn skal vokse op uden overgreb » Vi bekæmper alle former for vold og overgreb

Vold er et usynligt problem

Hver eneste dag er børn over hele verden ofre for vold, men alligevel er problemet stort set usynligt. Det skyldes ikke mindst, at volden ofte foregår i børnenes daglige omgivelser. På verdensplan udsættes tæt på 300 millioner børn mellem to og fire år for vold af de vokse, der ellers skulle passe på dem. Det svarer til tre ud af fire af de 2-4-årige børn i verden.

Problemet er derfor stort, men det er også et utroligt komplekst problem. I mange lande og kulturer er vold mod børn en naturlig og accepteret form for opdragelse. For eksempel har kun 60 lande på verdensplan lovgivning, der fuldt ud forbyder fysisk afstraffelse af børn.

Rigtig mange omsorgsgivere i verden mener, at fysisk afstraffelse er nødvendigt i børns opdragelse og uddannelse. Mange forældre og andre omsorggivere handler måske ud af frustration og har ikke altid viden om, hvordan voldelig disciplinering er skadeligt for børn. Uanset hvad, er alle former for vold imod børn altid en krænkelse af børns rettigheder og strider imod FN’s Børnekonvention.

 

vold overgreb børn

13-årige Aze fra Timor-Leste er en stille, genert dreng. Da hans forældre blev skilt, blev han sendt hjem til sin tante for at bo. Aze var udsat for vold i hjemmet, og for et par år siden eskalerede det, da hans tante hældte kogende vand udover hans krop. Aze har i dag fået hjælp og bor i et trygt hjem, men alt for mange børn som ham oplever vold.
© UNICEF/2018/Helin

Alt for mange børn bliver udsat for vold af voksne omsorgsgivere

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn mellem 2 og 4 år er på verdensplan blevet udsat for vold af voksne, der skulle passe på dem.

Hjælp os med at bekæmpe og udbrede viden om vold mod børn

Vold har mange former

Vold kommer til udtryk på mange måder og omfatter både fysiske, seksuelle og psykiske overgreb. Definitionen omfatter altså også psykisk vold og mobning, ligesom det også er vold mod barnet, når moren udsættes for vold, eller når et barn udsættes for grov forsømmelse. Eksempelvis har hver tredje elev mellem 13 og 15 år oplevet mobning, som altså regnes for psykisk vold. At anerkende alle disse krænkelser som vold er første skridt på vejen mod at afskaffe vold mod børn. Det er nødvendigt både med oplysning, lovgivning og øget fokus på området for at kunne skabe en holdningsændring, der giver børn verden over større tryghed og trivsel.

 

Hvordan påvirker vold børn?

I hvert eneste tilfælde af vold imod børn får børn krænket deres ret til en tryg og sund opvækst. Vi ved, at vold, udnyttelse og overgreb kan påvirke et barns fysiske og psykiske helbred både på kort og lang sigt. Børn, der har oplevet krænkelser, kan få svært ved at lære og socialisere. Det gør, at de kan få store problemer med overgangen fra barn til voksen. Desværre bliver voldelige handlingsmønstre ofte også givet videre fra generation til generation.

Palæstinensisk skole leger 14 årige Saleh med lego, her er han i sikkerhed for vold og overgreb

14-årige Saleh fra Gaza, Palæstina, droppede ud af fjerde klasse, fordi han blev mobbet og slået af sine lærere og klassekammerater. I dag kommer han på et UNICEF-støttet beskyttelsescenter for børn, hvor han får den støtte, han har brug for. Han går nu på en skole, hvor han ikke bliver mobbet, og han får topkarakterer.
© UNICEF/2018/ El Baba

Elenita er et af de mange børn, som lever i ekstrem fattigdom i Filippinerne. Alle børn skal vokse op uden overgreb
Alle former for vold mod børn, uanset hvor milde, er uacceptable. [...] Hyppighed, graden af skade og intention er ikke forudsætninger i definitionen af vold.

FN's Komité om Barnets Rettigheder, 2011.

Hvilke børn er særligt udsatte for vold og overgreb?

Vold er et samfundsmæssigt problem. Den er drevet af økonomiske og sociale uligheder og normer, og vold skader børns udvikling og sundhed og påvirker dermed deres muligheder for at bidrage til samfundet. Børn i lande med stor økonomisk og social ulighed er særligt udsatte for at opleve vold eller overgreb. Gadebørn, forældreløse, børn med handicap og børn fra etniske eller marginaliserede minoriteter er særligt sårbare. Også naturkatastrofer og konflikter kan gøre børn mere udsatte over for vold og overgreb.

Seksuelle overgreb er en af de mest foruroligende former for vold mod børn. Piger er den gruppe, der er mest udsatte for seksuel vold. 15 millioner af de 15 til 19-årige piger i verden i dag har oplevet et seksuelt overgreb. Overgrebet bliver ofte begået af en, pigen kender, såsom familiemedlemmer, partnere eller klassekammerater. Mange piger, der oplever seksuel vold, får aldrig nogen hjælp. I lavindkomstlande vurderes det, at kun 1 procent af pigerne, der har oplevet et seksuelt overgreb, rækker ud efter professionel hjælp.

Også unge er en udsat gruppe for vold. Hvert syvende minut dør en ung som følge af vold. Det gør unge til den gruppe af børn, hvor aller flest dør af vold. Vold og overgreb imod børn er altså et alarmerende problem, som UNICEF prioriterer højt at bekæmpe.

voldtægt-seksuel-vold-overgreb-pige-barn

16-årige Chantelle står med sin 7-måneder gamle baby i sit hjem i Elfenbenskysten. Som 14-årig blev hun voldtaget af sin onkel. I dag sidder onklen i fængsel, men han er den biologiske far til hendes barn. "Jeg havde det forfærdeligt under hele graviditeten. Hver gang, jeg kiggede ned på min mave, blev jeg mindet om voldtægten. Nu hvor mit barn er født, har jeg det meget bedre, men det er stadig hårdt," fortæller Chantelle.
© UNICEF/2017/Dejongh

Hvert syvende minut dør en ung som følge af vold.

Hvad gør UNICEF for at beskytte børn imod vold

Som FN’s børneorganisation holder UNICEF verdens regeringer fast på, at de skal overholde børns rettigheder og tage ansvar for at beskytte alle børn. Alt for få lande i verden har love, der fuldt ud beskytter børn mod vold.

UNICEF arbejder på at forebygge og forhindre al vold mod børn. Vi oplyser om konsekvenserne af vold, vi støtter lærere og forældre i, hvordan man tackler problemet, og vi giver hjælp og støtte til børn, der har oplevet vold, og styrker dem til at håndtere risici og udfordringer.

Derudover arbejder UNICEF på at ændre sociale normer, der fremmer vold. Alt for mange voksne i verden ser vold som en naturlig del af børns opdragelse, og det vil vi gerne lave om på.

end-violence vold overgreb børn

Ingen børn i verden må udsættes for vold. UNICEF lægger pres på verdens regeringer, udbreder viden om vold mod børn, og støtter børn, der har været udsat for traumatiserende oplevelser.
© UNICEF/2016/Sokhin

Hjælp UNICEF med at bekæmpe vold mod børn

Støt nu