Alle børn skal
overleve og trives


 

Alle børn har ret til at
overleve og trives

UNICEF arbejder for at hjælpe alle børn med at overleve og trives, så de kan vokse op som sunde
og stærke børn. Uanset hvem de er, og hvor de bor.

 

Mere end 40% af børn under 5 år
udvikler sig ikke tilstrækkeligt

I mere end 30 år er der sket enorme fremskridt for verdens børn. Næsten 60% flere børn under 5 år overlever i dag i forhold til tidligere.

Men verden over er der stadig millioner af børn, som sakker bagud. Børn, som endnu ikke har fået gavn af den positive udvikling, fordi de mangler ordentlig ernæring, rent vand, vacciner, medicin, lægehjælp og andre basale sundhedsydelser.

Et barns tidlige miljø har en direkte og langsigtet indflydelse på hans eller hendes hjerneudvikling og lægger grundlaget for sundhed, læring, produktivitet og trivsel gennem hele barnets liv. Mere end 40 % af børn under fem år udvikler sig i dag ikke tilstrækkeligt og vil derfor ikke kunne nå deres fulde potentiale. Og mange børn dør af årsager som fx malaria, diarré og lungebetændelse som kunne være forhindret eller forebygget og som er billigt og nemt at behandle.

Hjælp UNICEF med at nedbringe børnedødelighed

Støt nu

Mange børn overlever ikke

Overlevelse og trivsel UNICEF UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn under fem år dør hver dag af årsager, der er nemme at behandle og forebygge


 

Det gør UNICEF bl.a. for at hjælpe børn
med at overleve og trives

 

9,4 millioner børn blev behandlet for livstruende lungebetændelse, som hvert år dræber 800.000 børn under 5 år.

UNICEF hjælper børn med at overleve og trives. Jordemoder Konaté Awa Draba undersøger et nyfødt barn på et sundhedscenter i Baraouéli, Mali.

27,4 millioner børn kom sikkert til verden på sundhedsklinikker med assistance fra uddannede fødselshjælpere.

I Somalia bekæmpes underernæring med jordnøddepure Plumpynut.

4,9 millioner børn i 73 lande fik livreddende behandling med jordnøddemos mod akut underernæring.

Hjælp UNICEF med at nedbringe børnedødelighed

Støt nu

Barnets ret til livet og statens forpligtelse til at sikre barnets overlevelse og udvikling.

Børnekonventionen: Artikel 6