Alle børn skal
have en fair chance

Hjem » Alle børn skal have en fair chance

6-årige Zakariya og 5-årige Doha smiler stort uden for deres nye hjem i Aleppo, som UNICEF har givet dem. Zakariya og Doha hører til de mange syriske børn, som er blevet væk fra eller har mistet deres forældre under krigen. Det UNICEF-støttede børnehjem kan huse 74 børn, som går i skole, får traumehjælp og omsorg.

6-årige Zakariya og 5-årige Doha smiler stort uden for deres nye hjem i Aleppo, som UNICEF har givet dem. Zakariya og Doha hører til de mange syriske børn, som er blevet væk fra eller har mistet deres forældre under krigen. Det UNICEF-støttede børnehjem kan huse 74 børn, som går i skole, får traumehjælp og omsorg.
© UNICEF/2017/Al-Issa

Alle børn har ret til en fair chance i livet

Alle børn skal have en fair chance og mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Men det er millioner af børn verden over afskåret fra på grund af ekstrem fattigdom, konflikt, diskrimination og andre barrierer som det sted, de bor, eller det køn, de tilhører. Når børn ikke får en fair chance i livet, får det livslange konsekvenser for dem selv og for samfundet, fordi ulighed og afsavn fastholder børn i fattigdom flere generationer ud i fremtiden.

UNICEF kæmper for at give alle børn en fair chance i livet ved at sætte ind på mange fronter. Vi giver for eksempel fattige familier kontante overførsler, så de får et tilskud til familiens forsørgelse og dermed får bedre mulighed for at prioritere børnenes skolegang og sundhed. Vi sætter bredt ind for at sikre, at piger får de samme muligheder som drenge – især når de handler om adgang til at få en uddannelse. Og vi beskytter børn på flugt ved at hjælpe med at genforene dem med deres familier og sørge for børnevenlige områder i flygtningelejrene, som giver børnene et sikkert sted at være barn med mulighed for at få psyko-social hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser, de har været udsat for som barn på flugt.

Mange børn lever i fattigdom

Unicef beskytter børn
0

børn lever i ekstrem fattigdom med ringere mulighed for uddannelse, sundhed og beskyttelse mod overgreb og udnyttelse

HJÆLP DE BØRN, DER HAR STØRST BEHOV

I 2020 kæmpede UNICEF for børns ret til en fair chance i livet

Meria har fået kontakt overførsler af UNICEF, så hun bedre bliver i stand til at tage sig af sine børnebørn, som hun er eneforsørger for.

130 millioner børn, har fået hjælp via kontantoverførsler.
© UNICEF/2017/Chagara

Lucy er en af de mange piger, som har fået gavn af UNICEFs arbejde med at installere vand og sanitet på skolerne.

820.000 mennesker med handicap har fået adgang til rent vand.
© UNICEF/2017/Chagara

De syriske børn på flugt har intet sted, hvor de kan være børn. UNICEF etablerer børnevenlige telte, blandt andet som dette i Makedonien, hvor børnene får et lille frirum og kan lege i sikre omgivelser.

78 millioner børn og voksne har fået psykosocial hjælp til at tackle traumatiske oplevelser.
© UNICEF/2015/Georgiev

Fattige børn leger i et beskridt område i Bilal Nagar, Indien.
Alle børn har ret til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination, flygtningebørn har ret til særlig beskyttelse og alle børn har ret til social sikkerhed.

Børnekonventionen, artikel 2, 22 og 26.

Alle børn skal vokse op uden overgreb. FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

FN’s Verdensmål om børns ret til en fair chance

UNICEFs arbejde for alle børns ret til en fair chance tager udgangspunkt i 4 af FN’s Verdensmål: Verdensmål 1 om afskaffelse af fattigdom, Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle, Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene og Verdensmål 16, der handler om at skabe fredelige, inkluderende samfund og sikre retfærdighed for alle.

UNICEF bidrager til at nå Verdensmål 1, 4, 5 og 16 ved at: