Klimakrisen &
børns rettigheder
i Danmark


 

Ny undersøgelse om tendenser & udfordringer for
børns rettigheder i Danmark i klimakrisens perspektiv

 
Klimakrisen og børns rettigheder i Danmark er en undersøgelse som gennemgår retlige tendenser, udfordringer og muligheder med relevans for børn og børns rettigheder i Danmark. Rapporten indeholder anbefalinger angående inddragelse af børn i beslutningsprocesser om klimatiltag, manglende viden om mistrivsel, og en bedre sikring af retten til et rent, sundt og bæredygtigt miljø, herunder beskyttelsen mod klimaforandringer.

I rapporten dokumenterer vi det internationalt stærkt stigende fokus på rettighedsperspektivet i relation til menneskeskabte klimaforandringer, og gennemgår desuden et anseeligt antal klimasager, der globalt er anlagt mod stater af børn og unge med henvisning til de børneretlige principper efter bl.a. FN´s Børnekonvention.