hjælp børn i Congo med ernæring

Rapport:
Verdens lande formår ikke at give børn
en sund opvækst og et fremtidssikret klima

Verdens lande formår ikke at give børn en sund opvækst og et fremtidssikret klima

Udgivet d. 5/5/2020

Klimaforandringer og aggressiv markedsføring er blandt nogle af de trusler, som står i vejen for børns sundhed og trivsel overalt i verden. Det viser en ny rapport, som bliver udgivet i dag af en ekspertkommission nedsat af WHO, UNICEF og The Lancet.

Intet land i verden formår i tilstrækkeligt omfang at beskytte børns sundhed, miljø og fremtid. Det konkluderer en ny rapport, der er skrevet af en kommission bestående af 40 eksperter fra forskellige dele af verden. Kommissionen er nedsat af FN’s Sundhedsorganisation (WHO), UNICEF og The Lancet, som udgiver en række internationale lægevidenskabelige magasiner.

”Rapporten er på mange måder banebrydende”, fortæller Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF Danmark. ”Den repræsenterer et helt nyt helhedsorienteret syn på, hvad der skal til for at børn trives ved at inddrage parametre som klimaforandringer og skadelig markedsføring på lige fod med de mere klassiske som sundhed, ernæring og adgang til uddannelse.”

Ifølge rapporten ’A Future for the World’s Children?’ er børn og unges sundhed og fremtid direkte truet af klimaforandringer, ødelæggelser af miljøet og aggressive salgsmetoder, der målrettet markedsfører fastfood, sukkerholdige drikke, alkohol og tobak overfor børn.

”Rapportens konklusion er tankevækkende og bør være et wake-up call for alle verdens regeringer. Ingen lande – heller ikke Danmark – er gode nok til at beskytte vores børn og give dem en sund opvækst. Og det er især en vigtig pointe, at vi ikke kan tale om børns trivsel uden samtidig at forholde os til, hvordan klimaforandringer påvirker deres liv. Klimaforandringer er en af de helt store trusler mod verdens børn, og det må og SKAL vi tage alvorligt,” siger Karen Hækkerup.

”Selvom vi har oplevet forbedringer af børn og unges sundhed de seneste 20 år, er fremgangen gået i stå og er tæt på at gå tilbage,” supplerer Helen Clark, tidligere premierminister af New Zealand og formand for kommissionen. ”Det skønnes, at omkring 250 millioner børn under fem år i lav- og mellemindkomstlande risikerer ikke at nå deres udviklingspotentiale. Men det er endnu mere bekymrende, at alle børn i verden nu står overfor eksistentielle trusler fra klimaforandringer og kommercielt pres.”

”Alle verdens lande bør give deres tilgang til børn og unges sundhed et grundigt eftersyn for at sikre, at vi ikke kun passer på vores børn i dag, men også beskytter den verden, de skal arve i fremtiden,” tilføjer Clark.

 

Tiltagende klimaforandringer truer alle børns fremtid

Rapporten indeholder et nyt globalt indeks, som sammenligner børns trivsel i 180 lande på baggrund af en lang række indikatorer som sundhed, uddannelse, ernæring, bæredygtighed, CO2-udledning, lighed og forskelle i indkomst.

Rapporten viser, at mens de fattigste lande skal gøre mere for at støtte deres børns mulighed for at få en sund opvækst, så udgør den omfattende CO2-udledning – fra især mere velhavende lande – en trussel for alle verdens børn. Hvis den globale opvarmning overstiger 4 grader i år 2100, som de aktuelle fremskrivninger forudser, vil det få voldsomme konsekvenser for børns sundhed på grund af de stigende verdenshave, flere hedebølger, underernæring og stadig større udbredelse af sygdomme som malaria og dengue.

Det nye globale indeks viser, at børn i Norge, Sydkorea og Holland har de bedste chancer for at overleve og trives, mens børn i Danmark ligger på en samlet 6. plads. Omvendt har børn i Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Somalia, Niger og Mali de værste opvækstbetingelser i verden.

Top 10

 1. Norge
 2. Sydkorea
 3. Holland
 4. Frankrig
 5. Irland
 6. Danmark
 7. Japan
 8. Belgien
 9. Island
 10. Storbritannien

De 10 lande i bunden:

180. Den Centralafrikanske Republik
179. Tchad
178. Somalia
177. Niger
176. Mali
175. Guinea
174. Nigeria
173. Sydsudan
172. Sierra Leone

Billedet bliver dog noget anderledes, når man tager CO2-udledningen per indbygger i betragtning. Så falder top 3 landene voldsomt tilbage på ranglisten med Norge som nr. 156, Korea nr. 166 og Holland nr. 160. Hver af de tre lande udleder 210 procent mere CO2 per indbygger end deres mål for år 2030. Danmark befinder sig i øvrigt på 135. pladsen, mens USA, Australien og Saudi-Arabien er blandt de 10 værste CO2-udledere.

 

Børn bliver ofre for skadelig markedsføring – overvægt blandt børn er mere end tidoblet

Rapporten fremhæver også den udtalte trussel, som skadelig markedsføring udgør for verdens børn. I nogle lande ser børn op imod 30.000 tv-reklamer hvert eneste år. Alene i USA bliver for eksempel 24 millioner unge eksponeret for reklamer for e-cigaretter. Det er en stigning på mere end 250 procent på kun to år.

Professor Anthony Costello, som er en af rapportens forfattere, siger: ”Industriens selvregulering er slået fejl. Undersøgelser i Australien, Canada, Mexico, New Zealand og USA – blandt mange andre – viser, at selvregulering ikke har gjort det sværere at målrette reklamer mod børn. I Australien har industrien for eksempel forpligtet sig til selvregulering, men alligevel bliver børn og unge stadig eksponeret for 51 millioner reklamer for alkohol i løbet af et års tv-udsendelser med fodbold, cricket og rugby. Og realiteten kan meget vel vise sig at være endnu værre: Vi har kun lidt viden og data om den enorme vækst i annoncering på sociale medier og algoritmer målrettet børn.”

Børns eksponering for markedsføring af junkfood og sukkerholdige drikke er forbundet med køb af usunde fødevarer og overvægt, og dermed indikerer det en forbindelse mellem udnyttende markedsføring og den alarmerende stigning i fedme blandt børn. Antallet af overvægtige børn og unge er steget fra 11 millioner i 1975 til 124 millioner i 2016 – mere end en tidobling med forfærdelige konsekvenser for det enkelte barn og for samfundet.

 

Opfordring til øjeblikkelig handling for børn og unges sundhed

For at beskytte verdens børn opfordrer den uafhængige kommission til at skabe en ny global bevægelse drevet frem af og for børn. Kommissionen anbefaler blandt andet:

 1. Et hurtigt stop for CO2-udledning for at sikre børns fremtid her på kloden.
 2. At give børn en central placering i vores bestræbelser på at opnå en bæredygtig udvikling.
 3. Nye målsætninger og investeringer i alle sektorer, som arbejde for børns sundhed og rettigheder.
 4. At inkludere børns stemme i politiske beslutninger.
 5. Stramning af nationale reguleringer af skadelig markedsføring, suppleret af en ny tillægsprotokol til FNs Børnekonvention.