Barns leg i et urbant område i Caribien. Børns leg giver håb om en verden med mindre overvægt og fedme

UNICEF Danmark indgår globalt partnerskab med Novo Nordisk

På Børnenes Dag d. 20. november lanceres et banebrydende, globalt partnerskab mellem Novo Nordisk og UNICEF med det erklærede formål at forebygge overvægt og fedme blandt børn i hele verden. I første omgang vil fokus være på Latinamerika og Caribien.

Det er med stolthed, at UNICEF Danmark nu kan præsentere endnu et stort, globalt partnerskab, indgået og drevet fra Danmark. Sammen med UNICEF skal Novo Nordisk være med til at sætte et vigtigt aftryk på den internationale sundhedsagenda omkring overvægt og fedme, der af eksperter betegnes som en global sundhedskrise.

De næste tre år går Novo Nordisk og UNICEF sammen om at sætte et vigtigt aftryk på den internationale agenda omkring forebyggelse af overvægt og fedme blandt børn.

Overvægt tynger verdens børn

Aktuelle tal fra UNICEF’s State of the World’s Children Report 2019 viser, at forekomsten af overvægt og fedme blandt verdens børn stiger stort set overalt. Der er i dag globalt set 40 millioner overvægtige børn under fem år. Antallet af overvægtige børn i aldersgruppen 5–19 år er desuden næsten fordoblet over de sidste 15 år.

Derfor går Novo Nordisk og UNICEF de næste tre år sammen om at skabe øget viden og opmærksomhed omkring forebyggelse af overvægt og fedme og bekæmpe årsagerne. Novo Nordisk administrerende direktør, Lars Fruergaard Jørgensen udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at overvægt og fedme blandt børn er en sundhedskrise, der kræver handling her og nu. Overvægt og fedme blandt børn er ikke bare noget, der handler om den enkeltes valg, det angår os alle. Vi håber, at vi sammen med UNICEF kan hjælpe millioner af børn til at leve et sundt liv og samtidig mindske belastningen for samfundet.”

Læs hele undersøgelsen her

State of the World’s Children Report 2019

Læs hele undersøgelsen her

Forebyggelse er partnerskabets omdrejningspunkt

Den store forekomst af overvægt og fedme blandt børn har alvorlige sundhedsmæssige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser for det enkelte barn, familien, lokalsamfundet og sundhedsvæsnet, både på kort og langt sigt.

Novo Nordisk og UNICEF ønsker derfor at sætte ind så tidligt som muligt hos børnene – hvilket betyder, at fokus for partnerskabet er på forebyggelse.

Overvægt og fedme er aldrig det enkelte barns ansvar, men et bredere samfundsansvar, som regeringer, virksomheder og lokalsamfund skal finde fælles løsninger på. Det er netop også hensigten med dette partnerskab, hvor Novo Nordisk ikke kun støtter sagen økonomisk, men også bringer deres store netværk og viden på området i spil.

De vigtigste elementer i partnerskabet er:

  • Skabe bedre viden til beslutningstagere omkring succesfulde tiltag om forebyggelse af overvægt og fedme blandt børn i mellemindkomstlande
  • Styrke forståelsen af, hvordan overvægt og fedme påvirker børn og deres rettigheder, og skabe opmærksomhed om behovet for systemændringer for at bekæmpe den voksende epidemi
  • Drive og styrke tværgående handlingsplaner og programmer i Latinamerika og Caribien med særlig fokus på Mexico og Colombia.
I UNICEF Danmark er vi meget stolte af dette banebrydende partnerskab med Novo Nordisk, hvor vi med fælles kompetencer, viden og netværk kan være med til at rykke på de helt store, globale strukturer på sundhedsområdet
UNICEF Danmarks generalsekretær, Karen Hækkerup

Endnu et globalt partnerskab

I arbejdet med de ambitiøse verdensmål og sikre fremtiden for verdens børn, har organisationer og den private sektor brug for at stå sammen, løfte i flok og tage ansvar som aldrig før.  Og derfor er det også utrolig stærkt at kunne lancere endnu et partnerskab i den helt tunge og globale klasse, mener UNICEF Danmarks generalsekretær Karen Hækkerup. Dette partnerskab er endnu et eksempel på, at danske virksomheder med globalt fokus ønsker at kunne gøre noget for børn rundt om i verden, understreger hun.

 

 

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

Støt nu