Arv og testamente

Fond, kend dit verdensmål!

Hjem » Fond, kend dit verdensmål!

Skrevet 27. maj 2019 af Annika Lindgreen

17 mia. kroner. Så meget uddeler de mere end 10.000 danske fonde om året. Det er lige så mange milliarder, som der er verdensmål. Men i hvor høj grad tænker fondene verdensmål ind i deres strategier og prioriteter? Og er det overhovedet fondenes ansvar at spekulere i verdensmål? UNICEFs direktør for partnerskaber og forretningsudvikling, Susanne Dahl, gør før VL Døgnet i FN Byen status over, hvor lidt og hvor meget verdensmålene fylder hos de danske fonde. Og ikke mindst kommer hun med en kærlig opfordring til at få SDG og filantropi til at rime endnu bedre.

Når UNICEF, der er sat i verden af FN for at sikre børns rettigheder, står sammen med eksempelvis LEGO Fonden og Hempel Fonden om at skabe bedre uddannelse og sikre læring gennem leg for verdens børn, så er det med et ambitiøst og fokuseret blik rettet direkte mod verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse til alle.

Alle 17 verdensmål involverer, direkte eller indirekte, børn. Som FN’s børneorganisation spiller UNICEF derfor en helt central rolle i at tænke børn og unge ind i verdensmålene. Og dét skal ifølge Susanne Dahl blandt andet ske sammen med fondspartnere, for at man kan tage de afgørende kæmpeskridt, som det kræver frem mod 2030.

Den gode nyhed er, at mange af de store danske fonde i høj grad allerede har adopteret verdensmålene, vurderer Susanne Dahl. Hun mener, at verdensmålene faktisk er en af de stærkeste tendenser i det danske fondslandskab lige nu. Den knap så gode nyhed er, at det alligevel kun er få fonde, der rent faktisk har aktiveret dem i deres strategier, programmer og indsatser – og dermed som eksemplet med LEGO og Hempel, styrer direkte efter dem.

Så der er med andre ord potentiale til at få verdensmålene endnu mere aktivt integreret, og det er en dagsorden, som UNICEF i særlig grad investerer sig i, og en dialog man ønsker at tage med fondene. UNICEFs omdrejningspunkt er de verdensmål, som har allerstørst indflydelse på børnenes liv og fremtid. Derfor har man udvalgt fem globale børnemål i direkte forlængelse af de 17 verdensmål, nemlig at sikre børns overlevelse, beskyttelse, uddannelse samt et bæredygtigt liv og en fair chance.

Vores allesammens verdensmål

”Fondenes stigende globale engagement er helt afgørende for, at vi kan indfri UNICEFs ambitiøse mål for at hjælpe børn verden over. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bare ser verdensmålene som FN’s Verdensmål. Det er vores allesammens verdensmål. Og de er i den grad relevante for de mere end 10.000 danske fonde, da de bringer alle sektorer i spil og kan aktiveres på tværs af organisationer både på lokalt, nationalt og globalt plan”, lyder det fra Susanne Dahl.

Hun ser et stort potentiale for innovation på det her område. Fondenes uddelingsniveau er stigende, de konkurrerer ikke som sådan med hinanden og er generelt blevet bedre til at dele deres viden.

”Verdensmålene giver grobund for en fælles platform for samarbejde på tværs af sektorer. Det kan være med til at styrke sammenhængskraften mellem fondene og andre institutioner som NGO’er, stat og kommune”, understreger Susanne Dahl, der glæder sig til VL Døgnet 6. juni, hvor der er rig mulighed for at hente inspiration og indgå nye dialoger – hvor også verdens børn tænkes ind.

Director of business development and partnerships hos UNICEF Danmark Susanne Dahl

Susanne Dahl, direktør for partnerskaber og forretningsudvikling i UNICEF Danmark, er netop optaget i VL-gruppe 65.

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu