Steen M Andersen, Generalsekretær i UNICEF Danmark ude i felten

2019 bliver Steen M. Andersens sidste år ved roret

Hjem » 2019 bliver Steen M. Andersens sidste år ved roret

Skrevet 27. marts 2019 af UNICEF Danmark

På UNICEF Danmarks årsmøde løftede Steen M. Andersen sløret for, at han fratræder i løbet af 2019: ”Jeg er stolt over den organisation, jeg har været med til at bygge op. Ved at give organisationen god tid kan jeg sikre en fornuftig overdragelse,” siger 62-årige Steen M. Andersen.

Steen M. Andersen har stået i spidsen for UNICEF Danmark siden 1995. I mere end to årtier har han udviklet organisationen, så UNICEF Danmark er gået fra en omsætning på 16 mio. kr. til det nuværende niveau på knap 200 mio. kr.

”Når man har været i en organisation i over 24 år, gør man sig naturligt overvejelsen: Hvordan og hvornår skal jeg træde af og sikre, at organisationen står stærkt til en efter-følger? I dialog med bestyrelsen har jeg valgt, at vi nu i 2019 står et sted, hvor UNICEF Danmark er robust og parat til et skifte,” siger Steen M. Andersen.

Beslutningen er udkommet af en kontinuerlig dialog om, hvilken slagplan der vil være bedst for UNICEF Danmark. Bestyrelsesformand Alfred Josefsen siger:
”Der kommer et tidspunkt i et arbejdsliv, hvor det ikke så meget et spørgsmål, om man slutter i jobbet, men mere, hvornår man slutter i jobbet. Derfor handler det primært om den rette timing. Det, synes vi begge, er nu, hvor UNICEF Danmark står stærkt, leverer gode resultater, har etableret en stærk direktion, et nyt præsidium og har veletablerede, succesfulde aktiviteter som Børnenes Dag, Rettighedsskoler og NAKUUSA-samarbejdet i Grønland,” siger bestyrelsesformanden og tilføjer:
”Desuden peger samarbejdet med nye partnere, ikke mindst store og stærke fonde, i en særdeles fin retning, så udsigterne for fremtiden er lyse.”

Steen M Andersen, Generalsekretær i unicef danmark

Steen M Andersen går af som Generalsekretær i UNICEF Danmark inden udgangen af 2019

Vigtige opgaver i den kommende tid

”I de kommende måneder har jeg og UNICEF mange vigtige aftaler og aktiviteter, som jeg glæder mig til at være del af. Og på et tidspunkt inden årets udgang er der så fundet en afløser,” siger Steen M. Andersen, som efter sin fratræden har planer om at enga-gere sig yderligere i bestyrelsesarbejde samt rådgive organisationer og virksomheder på baggrund af sin omfattende erfaring, blandt andet om Verdensmålene, et område, som generalsekretæren også aktuelt arbejder med som formand for bestyrelsen af VL Døg-net, der i år afholdes i FN Byen.

Steen M. Andersen har udover at lede en organisation, der er gået fra 12 til knap 50 medarbejdere, også arbejdet internationalt som formand for de 33 UNICEF nationalko-miteers bestyrelse. Han har siddet i Danmarks Indsamlings formandskab og er desuden en efterspurgt foredragsholder.

UNICEF Danmarks bestyrelse vil med formand Alfred Josefsen i spidsen i den kom-mende tid sætte processen med at finde en ny generalsekretær i gang.

”Steen M. Andersen fortsætter som hidtil indtil senest årsskiftet. Det er kendetegnede, at Steen ikke bare giver en flot stafet videre, men også vil sørge for at gøre det på en god måde,” siger Alfred Josefsen.

Sæt din hjælp i system

bliv verdensforælder