Piger i skole i Madagascar Danmarks Indsamling 2019

Danmarks Indsamling 2019

SKOLEGANG FREMFOR VOLD OG BØRNEÆGTESKABER FOR MADAGASKARS PIGER

I Madagaskar bliver piger for ofte frarøvet muligheden for et trygt liv uden vold, en uddannelse og job. Det vil UNICEF lave om på.

Forestil dig, at du må finde dig i at blive slået, giftet væk og i at få at vide, at din fremtid ligger inden for hjemmets fire vægge – bare fordi du er en pige. Det er virkeligheden for mange piger i Madagaskar. Her er piger særligt udsatte for vold, børneægteskaber og har dårlige chancer for at få en uddannelse, som kan være vejen til et job.

Selv hvis en pige gennemfører grundskolen, får hun ofte ikke en gymnasieuddannelse eller erhvervstræning, som kan give hende et job. I stedet bliver hun mødt af forventninger om, at hun skal blive gift og få børn. Og sker det, så er hendes chance for at få en uddannelse meget dårligere.

Derfor vil et UNICEF-projekt klæde mindst 10.000 unge mellem 10 og 17 år på, med særlig fokus på piger, så de vil stå stærkere, blive mere handlekraftige og være klar til at beskytte sig selv mod vold. Hvis man skal imødegå vold og børneægteskaber i Madagaskar, skal problemet angribes fra flere fronter.

Danmarks indsamling 2019 har fokus på at styrke piger

Oplysning om uddannelse skal sikre piger skolegang og jobs

Hvis pigerne skal blive i skolen, handler det både om at ændre holdninger og om helt praktiske tiltag. Projektet vil skabe et bedre skolemiljø, hvor både piger og drenge er mere handlekraftige og selvstændige.

Et nyt sæt etiske regler skal forebygge lærernes brug af fysisk afstraffelse, vold mod piger og gøre lærerne på de involverede skoler opmærksomme på kønsstereotype holdninger. Samtidig skal børneklubber være et forum for diskussion af børns rettigheder og for at give piger en stemme i skolen og i lokalsamfundet.

Sideløbende vil piger lære om vigtig reproduktiv sundhed og beskyttelse, som også kan være med til at holde dem i skole, samt forhindre at de bliver gravide og må droppe ud.

Hvis skolegang og uddannelse til piger for alvor skal sikres i Madagaskar, er lokalsamfundet afgørende. Projektet skal sikre, at piger og drenge lokalsamfund, som er bedre til at støtte dem og bakke dem op. Derfor skal især mænd, drenge, forældre og ledere i lokalsamfundene gennem Young Reporters Club, mødre-grupper og børnebeskyttelsesnetværk udfordres på holdninger og normer, som fører til vold og diskrimination af piger, børneægteskaber og anden udnyttelse.

Projektet vil også fremme pigers skolegang og beskæftigelse ved at styrke deres personlige og sociale kompetencer. Piger vil derfor få hjælp til at lære, hvordan man begår sig selvstændigt i samfundet og hjælp til at anskaffe sig de erhvervsrettede færdigheder, som kan styrke deres evne til at klare sig i livet – ikke mindst de piger, som allerede er sårbare og er i fare for at blive ofre for seksuel udnyttelse.

UNICEF vil i dette projekt arbejde for Madagaskars piger med Ministeriet for Befolkning, Social Beskyttelse og Promovering af Kvinder, Ministeriet for Unge og Sport, Uddannelsesministeriet og civilsamfundsorganisationer og kæmpe for pigers ret til uddannelse og et liv uden vold og tidligt ægteskab.

hjælp piger i skole

Fakta

  • Madagaskar er nummer 127 ud af 144 lande på “Girls’ Opportunity Index”. Indekset rangerer lande ud fra deres evne til at sikre piger muligheder i livet. Her er forhindringerne, som holder piger tilbage, især børneægteskaber, tidlige graviditeter og mangelfuld adgang til information og beslutningsprocesser.
  • I Madagaskar bliver mere end hver tiende pige giftet væk før hun fylder 15 år.
  • Næsten alle piger og drenge har oplevet at blive slået i hjemmet eller i skolen.
  • 35 % af unge under 17 år har gennemført mindre end 5 års skolegang eller er analfabeter.
  • Undersøgelsen, “Study on violence against children in Madagascar”, viser, at 9 ud af 10 unge fortæller, at de har oplevet fysisk afstraffelse i hjemmet. 1 ud af 2 unge bekræfter, at de har oplevet vold i skolen. Cirka 2 ud af 3 unge mener at fysisk afstraffelse i hjemmet er normalt.

Læs mere om Danmarks Indsamlingen her

Hjælp UNICEF med at stoppe børneægteskab

støt nu