UNICEF Danmark for alle verdens børn støt børnene nødhjælp

Stor rapport:

Internettet påvirker børns liv på godt og ondt

Hjem » Stor rapport: Internettet påvirker børns liv på godt og ondt

Udgivet d. 8/12/2017

UNICEFs årlige statusrapport sætter fokus på fordele og ulemper ved den digitale teknologi, som børn står over for i vores tidsalder. Den udforsker aktuelle samfundsdebatter om internettets og sociale mediers indflydelse på børns sikkerhed og sundhed.

Børn er i dag massivt til stede på internettet, og de begynder at bruge det i en stadigt lavere alder. Det betyder, at 1 ud af 3 internetbrugere i dag er et barn. Men der bliver alligevel gjort for lidt for at beskytte dem fra farerne i den digitale verden og for at øge deres adgang til trygt online indhold. Det konkluderer UNICEF i rapporten “The State of the World’s Children 2017: Children in a digital world”, som bliver offentliggjort i dag.

I rapporten samler UNICEF for første gang nogensinde al tilgængelig data, der undersøger, hvordan digital teknologi påvirker børns liv – både fordele og ulemper. Den argumenterer for, at regeringer og den private sektor ikke er fulgt med den hastige udvikling i den digitale verden, hvilket udsætter børn for nye riscici for bl.a. misbrug og udnyttelse, og samtidig betyder, at millioner af de mest udsatte børn i verden bliver efterladt uden adgang til internettet og dets fordele.

UNICEFs årlige statusrapport sætter fokus på fordele og ulemper ved den digitale teknologi, som børn står over for i vores tidsalder.
Download

Download: "The State of the World’s Children 2017: Children in a digital world"

Download

1/3 af verdens ungdom har ikke adgang til internettet

”På godt og ondt er den digitale teknologi nu blevet en uigenkaldelig del af vores liv, ” siger UNICEFs administrerende direktør Anthony Lake. ”I en digital verden er vores dobbelte udfordring at undgå farerne og samtidig maksimere fordelene ved internettet for hvert eneste barn. ”

Rapporten udforsker de fordele, som den digitale teknologi kan give de mest udsatte børn i verden. Det gælder blandt andet børn, som vokser op i fattigdom eller som er påvirket af humanitære katastrofer. Blandt fordelene er børns adgang til information, opbygning af digitale kompetencer og at de får platforme hvorpå de kan udtrykke deres meninger.

Men rapporten viser, at millioner af børn går glip af disse fordele. Omkring en tredjedel af verdens ungdom – cirka 346 millioner – har ikke adgang til internettet, hvilket øger uligheden og reducerer disse børns evne til at deltage i en i stigende grad digital markedsøkonomi.

Rapporten undersøger også, hvordan internettet øger børns sårbarhed over for misbrug og udnyttelse, eksempelvis af deres private informationer, adgang til skadeligt indhold og cybermobning. Den allestedsnærværende tilstedeværelse af mobiltelefoner har ifølge rapporten gjort internetadgang for børn mindre overvåget – og potentielt mere farlig.

Samtidig giver digitale netværk såsom ’det mørke internet’ mulighed for de værste former for misbrug og udnyttelse såsom trafficking og online seksuelt misbrug af børn på bestilling.

Rapporten præsenterer data og analyser af, hvordan brugen af digital teknologi påvirker børns sundhed og velbefindende. Herunder gennemgår den også nuværende samfundsdebatter om digital ”afhængighed” og de mulige effekter, som skærmtid kan have på hjernens udvikling.

 

Andre nøgletal i rapporten

  • Unge udgør den største gruppe af internetbrugere. På globalt plan har 71 procent adgang til internettet, mens det kun er tilfældet for 48 procent af hele verdens befolkning.
  • Afrikanske unge er den gruppe, hvor færrest har adgang til internettet. Her er 3 ud af 5 offline, mens det kun er 1 ud af 25 i Europa.
  • Omkring 56 procent af alle hjemmesider er på engelsk, og mange børn har derfor svært ved at finde internetindhold, som de forstår eller som er kulturelt relevant for dem.
  • Over 9 ud af 10 netsider, der indeholder seksuelle overgreb på børn, har rod i bare fem lande: Canada, Frankrig, Holland, Rusland og USA

Kun fælles handling af regeringer, den private sektor, børneorganisationer, den akademiske verden, familier og børn selv kan skabe mere lige digitale vilkår og gøre internettet mere trygt og tilgængeligt for børn, konkluderer rapporten.

 

Rapporten fremsætter desuden en række anbefalinger

  • Sørg for, at alle børn har adgang til internettet og online ressourcer af høj kvalitet.
  • Beskyt børn mod online-misbrug, udnyttelse, trafficking, cybermobning og eksponering for skadeligt indhold på internettet.
  • Værn om børns privatliv og identitet på internettet.
  • Lær børn om at begå sig trygt på internettet.
  • Påvirk den private sektor til at øge sine etiske standarder og forholdsregler, der beskytter og gavner børn på nettet.
  • Børn skal i forgrunden i digitale politikker.

”Internettet blev skabt til voksne, men bliver i stigende grad brugt af børn og unge – og den digitale teknologi påvirker i stigende grad deres liv og fremtid. Så digitale politikker, praksisser og produkter skal i højere grad afspejle børns behov, børns synsvinkler og børns stemmer, ” siger Anthony Lake.

Download

Læs rapporten her

Download