Baby ligger i sin mors arme

Jo flere børn
vi redder

– jo færre børn får verden!

Hjem » Jo flere børn vi redder – jo færre børn får verden!

Ved du, at mere overlevelse giver mindre overbefolkning?

Man skulle jo ellers tro, at når vi redder børn, så kommer der også flere børn i verden. Men faktisk er det lige omvendt. Jo flere børn vi redder, jo færre børn bliver der i verden.

Sådan begrænser vi overbefolkning

De fleste ved, at vi skal begrænse overbefolkning. Men mange er måske ikke klar over, at vi gør det bedst ved at redde så mange børn, vi overhovedet kan, og ved at give børnene og deres voksne bedre adgang til uddannelse, så de får mulighed for at skabe sig en bedre levestandard. Overlever børnene, kan deres voksne nøjes med at få færre børn, og jo mere de voksne véd, og jo bedre de har det, jo færre børn vil de også få. Eller med andre ord:

  • Jo færre børn forældre mister – jo færre børn får de
  • Jo bedre uddannelse folk har – jo færre børn får de
  • Jo bedre levestandard folk har – jo færre børn får de

Bedre børneoverlevelse giver færre fødsler

I mange fattige lande er børnene de voksnes sikkerhed for, at der er nogen, der kan tage sig af dem, når de bliver gamle. Hvis de voksne ved, at en del af børnene vil gå til, er de nødt til at få mange børn. For ellers risikerer de, at der ikke bliver nogen tilbage til at yde omsorg for dem i alderdommen. Men hvis de ved, at børnene vil overleve, behøver de ikke at få mange børn. Og i dag går børnene i mindre og mindre grad til. Børnedødeligheden falder. Flere og flere børn overlever – faktisk overlever mere end dobbelt så mange børn under fem år i dag i forhold til i 1990. Og fødselstallene falder og falder.

Bedre uddannelse giver færre fødsler og bedre levestandard

Får en pige hjælp til at komme i skole og få en uddannelse, betyder det direkte, at hun vil få færre børn som voksen. Hun vil blive gift senere, blive gravid senere, og hun vil generelt blive bedre til at holde sig selv sund og rask. De børn hun får, vil også klare sig bedre. Børn, der fødes af en mor, som kan læse, har 50 procent større chance for at overleve de første fem år. Og for hvert ekstra år et barn går i skole, vil barnets indtægt som voksen stige med 10 procent i gennemsnit.

Vi ser stadig en stigning i befolkningstilvæksten. Men det er, fordi vi i dag lever længere. Og fordi vi stadig er mange, (vi blev født, da fødselstallet var i vækst), som får vores (faldende antal) børn.

Det giver mening at kæmpe for, at flere børn overlever, får mere uddannelse og bedre levestandard – for på den måde vil kurven knække, så der bliver færre mennesker på jorden. Når du støtter verdens børn sammen med UNICEF, giver du børnene den styrke, de skal bruge til at sikre, at verden bevæger sig den rigtige vej. Tak til alle, der er med os.