VELUX FONDEN sikrer flere Rettighedsskoler

Hjem » VELUX FONDEN sikrer flere Rettighedsskoler

I kampen for at forbedre trivsel samt fastholde lærere og elever kan syv folkeskoler kalde sig UNICEF Rettighedsskoler. Men en bevilling fra VELUX FONDEN på 3 millioner kroner betyder nu, at yderligere 10 skoler kan komme med i programmet.

UNICEF arbejder på at gøre flere danske skoler til UNICEF rettighedsskoler. Det er et internationalt koncept, og i England, hvor det er særlig populært, er der omkring 4.000 UNICEF Rettighedsskoler.

På Rettighedsskoler arbejder både elever, forældre og ansatte bevidst med at lære om børnerettigheder. Målet er at fremme trivsel og udvikling for både elever og deres lærere. Det har en positiv effekt, viser erfaringer fra den Danmarks første Rettighedsskole: ”Vores trivsel er nu målbart den bedste i kommunen,” siger skoleleder Kristian Borg om resultaterne på Langelinjeskolen, der har været pilotskole.

”Der var meget mobning på min gamle skole. Det er der ikke her, fordi vi kender vores rettigheder. Man føler sig mere tryg. Medbestemmelse er det bedste ved Rettighedsskolen,” siger Jeppe, 12 år, 7. klasse Langelinieskolen.

Ud over pilotskolen, der har været i gang i mere end et år, har to skoler i Ringsted, en i Vejle, en i Herlev samt henholdsvis Christianshavn og Ellebjerg Skole i hovedstaden i løbet af efteråret valgt at udrulle Børnekonventionen som ny rød tråd på alle niveauer.

Børnekonvention i alt

Børnekonventionen er omdrejningspunktet for en UNICEF Rettighedsskole. Skolerne nedsætter blandt andet et tværgående rettighedsråd, som laver skolens rettighedshandlingsplan samt gennemfører forskellige aktiviteter med fokus på tryghed, som involverer både børn, forældre og ansatte.

”Det vil blandt andet sige, at alle med tilknytning til skolen lærer om rettigheder, at eleverne er med til at træffe beslutninger om deres hverdag, at ledelsen efterlever Børnekonventionen og at skolens regler afspejler den. Det kan lyde som en revolution, men omfanget af indsatsen er overskueligt – og resultaterne er mærkbare,” siger børne- og ungechef hos UNICEF Danmark Anne Mette Friis.

Skolelederen på Langelinjeskolen, ser adskillige positive aspekter ved skolens nye profil.

”En kultur baseret på respekt og trivsel er afgørende for at modvirke mobning og for at sikre et godt læringsmiljø. Her har rettighedsskolen sin måske største styrke, viser vores erfaringer. Dertil kommer, at mange forældre, der skal vælge skoletilbud til deres børn, fremhæver rettighedsskolen som afgørende for deres valg af netop vores skole til deres barn. Den store søgning styrker også vores økonomiske muligheder for at skabe den kvalitet, vores elever fortjener”, siger Kristian Borg.

Mulighed for ti skoler mere

Finansiering har været en udfordring, men med en ny donation fra VELUX FONDEN på knap 3 millioner kroner over tre år, kan UNICEF Danmark i år tilbyde at følge og rådgive flere skoler.

”Næste år kan vi åbne for yderligere 10 skoler med meget velkommen hjælp fra VELUX FONDEN. Samtidig får vi nu økonomisk mulighed for at afholde konferencer for alle rettighedsråd, udvikle nye undervisningsmaterialer til Rettighedsskolerne samt lave projekter med særligt fokus på udsatte børn,” siger Anne Mette Friis.