10 ting du skal vide om vand
og den globale klimakrise

Hjem » 10 ting du skal vide om vand og den globale klimakrise

Klimaforandringer forstyrrer vejrets naturlige mønstre, og leder til ekstremt vejr og uforudsigelig vandtilgængelighed. Det fører til mangel på vand og forurening, og har drastiske konsekvenser for tilgængeligheden og kvaliteten på det vand, som børn har behov for til at overleve.

I dag mærkes klimaforandringer i udsatte områder primært ved en forandring i vandtilgængelighed. Millioner af børn er i fare.

  1. Ekstremt vejr og forandringer i vandtilgængelighed gør det sværere at få adgang til rent drikkevand, særligt for de mest sårbare børn i verden.
  2. Over de sidste 25 år har oversvømmelser og andre vejrforandringer forårsaget mere end 90% af alle vejr-relaterede katastrofer. Frekvensen og intensiteten af disse katastrofer forventes kun at øges med klimaforandringerne.
  3. Omkring 500 millioner børn lever nu i områder, som er ekstremt risikofyldte for at blive ramt af oversvømmelser såsom cykloner, orkaner og storme samt stigende havniveau.
  4. Når katastroferne rammer, kan de ødelægge eller forurene vandforsyninger, hvilket øger risikoen for kolera og tyfus – sygdomme som særligt børn er sårbare overfor.
  5. Stigende temperaturer kan lede til dødelige bakterier i ferskvandskilder, hvilket gør vandet farligt at drikke.
  6. Forurenet vand er en stor trussel mod børns liv. Sygdomme relateret til vand og sanitation er en af de førende årsager til at børn under 5 år dør.
  7. Hver eneste dag dør 700 børn af diarré grundet utilstrækkelige vandressourcer, sanitation og hygiejnemuligheder.
  8. Klimaforandringer giver mangel på vand, særligt i de mest udsatte områder i verden. Det fører til konflikter omkring adgang til den vand, der er der.
  9. I 2040 vil hvert fjerde barn leve i et område med ekstrem mangel på sikkert vand.
  10. Det stigende havniveau fører til, at ferskvand bliver salt, hvilket komprimerer vandressourcerne yderligere for millioner af mennesker.

Klimaforandringerne sker nu. Vi må og skal handle, og vand er en del af løsningen.

Tilpasning af vandressourcer til klimaforandringerne vil beskytte børns helbred og redde liv. At benytte vand mere effektivt og overgå til soldrevne vandsystemer vil reducere drivhusgasser og beskytte børns fremtid.

Verden har brug for at blive vandeffektiv. Alle spiller en rolle i kampen, og vi har ikke råd til at vente.