UNICEFs Børnepris 2023

Kandidater til UNICEF's
Børnepris 2023


 

Årets kandidater

De nominerede kandidater til årets UNICEF pris er Den Grønne Ungdomsbevægelse, Lær for Livet og Spejderne.

Den Grønne Ungdomsbevægelse

Den Grønne Ungdomsbevægelse – kæmper for bæredygtighed og håb
Den Grønne Ungdomsbevægelse fortjener UNICEFs Børnepris 2023, fordi de som få magter den svære opgave at balancere et realistisk og aktivistisk blik for klimaforandringernes konsekvenser med et uudslukkeligt håb for fremtiden. De giver børn og unge en vigtig stemme i klimadebatten og arbejder konstant for politiske tiltag som biodiversitetslovgivning og CO2-afgifter. Drevet 100 % af frivillige kræfter, laver foreningen podcasts, udgiver manifester og organiserer demonstrationer og debatter.

Den Grønne Ungdoms Bevægelse

Lær for Livet

Lær for Livet – styrker lysten til at lære
Lær for Livet fortjener UNICEFs børnepris 2023, fordi de kæmper for børn i nogle af de mest udsatte og sårbare positioner i Danmark, blandt andet børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Med et mål om at flere børn og unge i udsatte positioner skal gennemføre en meningsfuld uddannelse, har foreningen skabt et unikt seksårigt forløb som børnene bliver en del af. Med alternative læringsmiljøer, mentorordning og brobygning til barnets hverdag, styrker foreningen læringslysten, trivslen og livsdueligheden hos nogle af de børn i Danmark, der har de allersværeste vilkår.

Lær for livet

Spejderne

Spejderne – et fællesskab, som gør børn og unge beredt til livet
Spejderne er nomineret til UNICEF’s Børnepris, fordi de som landets største børne- og ungdomsbevægelse med over 70.000 medlemmer lykkedes med at skabe fællesskaber. Både organisatorisk og for det enkelte barn. Under devisen “hvis det ikke er sjovt, er det ikke spejder” samler bevægelsen børn og unge på tværs af aldre, interesser og sociale skel i trygge rammer, hvor der er plads til at begå fejl og prøve grænser af. Spejderne giver børn og unge en forståelse for naturen, for sig selv og for det større hele, vi alle er del af. Bevægelsen tiltrækker stadig flere medlemmer, og består af en samling af flere korps. Det var Spejderne, der tog initiativ til Ungdomsøen, som i dag er en ø for, drevet af og med unge.

Spejderne

Sådan forgår udvælgelsen af vinderen

Sammen med danskernes stemmer, træder UNICEFs Børneprisjury* sammen for at vælge deres favorit.

Ved den endelige udvælgelse af vinderen vægter danskernes og juryens stemmer lige højt.

* UNICEFs Børneprisjury består af:
Claus Hjortdal: Formand for Skolelederforeningen.
Ditte Sølbeck: Chefkonsulent i Børnerettighedsinstitutionen MIO, der vandt UNICEFs Børnepris 2022
Emilia van Hauen: Kultursociolog, foredragsholder, bestyrelsesmedlem og forfatter.
Helle Rabøl Hansen: Cand. jur. P.hd. Tilknyttet NO!SE.
Line Grove Hermansen: Direktør for Kommunikation & Advocacy i UNICEF Danmark.
Matilde Bagge Frederiksen: Medlem af Det Nationale Rettighedsråd, Borgerskolen.
Mina Kücükkilic: Medlem af Det Nationale Rettighedsråd, Strandgårdskolen.
Susanne Dahl: Generalsekretær i UNICEF Danmark.


 

Læs mere om UNICEFs Børnepris