Skole og undervisning

Skole og undervisning

Hjem » Skole og undervisning

Inddrag børnerettighederne i skolens hverdag

UNICEF kæmper for børns rettigheder, og vi kæmper for at børn kender deres rettigheder. I UNICEF tror vi på, at børn, der kender deres rettigheder, står stærkere. Derfor forsøger vi, så godt vi kan, at inspirere både lærere og elever til at inddrage børnerettigheder i skolens hverdag. UNICEF Danmark udgiver jævnligt undervisningsmateriale om børns rettigheder og vilkår i hele verden.

Her på sitet kan eleverne søge information til selvstændige opgaver, og læreren kan ved hjælp af vores materialer planlægge undervisningsforløb om børns vilkår og rettigheder. Se f.eks. vores site omkring børn i Rwanda, hvor der findes en masse spændende forløb med afsæt i FN’s Verdensmål og Børnekonventionen. Man kan også læse om Rettighedsskoler, som er skoler, der bruger FN’s Børnekonvention som grundlag for skolens normer og værdier.

Alt vores materiale er gratis og kan enten hentes eller bestilles under nedenstående sektioner.

Du kan også få vores nyhedsbrev og følge med i vores arbejde med børns rettigheder på danske skoler.

Cecilia Decara

Cecilia Decara
Chef for National Afdeling

Nyhedsbrev

Modtag vores gratis undervisningsmaterialer og masser af inspiration til dig som lærer fire gange årligt
SKOLE* - Nyhedsbrev til skoler